ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำพิพากษาฐานขับรถจักรยานยนต์ในขณะเสพเมทแอมเฟตามีน

 เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก

       โจทก์ฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงฟังว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบทหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลากลางวัน ต่อเนื่องกัน วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยเสพแอมเฟตามีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ จำนวน ๑ เม็ด นำหนักเท่าใดไม่ปรากฏชัด โดยจำเลยจุดไฟลนเมทแอมเฟตามีนจนเกิดควัน แล้วสูดดมรับควันเข้าสู่ร่างกายอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลากลางวัน ภายหลังจากจำเลยเสพแอมเฟตามีนดังกล่าวแล้ว จำเลยซึ่งไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถได้ขับรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน....สิงห์บุรี ไปตามทางเดินรถถนนสาธารณะ หมู่ที่ ๙ ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นทางเดินรถถนนสาธารณะ ในขณะที่จำเลยเสพและมีสารเสพติดแอมเฟตามีนอยู่ในร่างกาย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลากลางวัน จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนจำนวนหน่วยการใช้ ๑๐ เม็ด น้ำหนักสุทธิ ๐.๙๘ กรัม ไว้ในความครอบครองของจำเลยโดยไม่ได้รับอนุญาต เหตุเกิดที่ตำบลอินทร์บุรี ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามวันเวลาดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้พร้อมเมทแอมเฟตามีน ที่จำเลยมีไว้เป็นความผิด จึงยึดเป็นของกลาง เมทแอมเฟตามีนที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ น้ำหนักสุทธิ ๐.๘๐๐ กรัม ของกลาง เจ้าพนักงานเก็บรักษาไว้ สำหรับความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปรับจำเลยแล้ว
       พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง , ๕๗ , ๖๗ , ๙๑ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง , ๑๕๗/๑ วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ ฐานเสพเมทแอมเฟตามีนกับฐานเป็นผู้ขับรถเสพแอมเฟตามีนเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานขับรถจักรยานยนต์ในขณะเสพเมทแอมเฟตรามีนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๕๗/๑ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๙๑ ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๐ จำคุก ๘ เดือน ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในความครอบครอง จำคุก ๑ ปี ๖ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๑๓ เดือน ริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง
 
ที่มา: คำพิพากษาศาลจังหวัดสิงห์บุรี คดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๐/๒๕๕๗

 
คำพิพากษาศาล

คำพิพากษาคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์) ชนะคดี
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (เมาแล้วขับ) ชนะคดี article
คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ (พ.ร.บ.ศุลกากร) ชนะคดี
คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
คำพิพากษาศาลชั้นต้น (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) ชนะคดี
ตัวอย่างการพิพากษาของศาลในข้อหาต่างๆที่จำเลยควรทราบ
ตัวอย่างคำพิพากษาเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัว (เรื่องรับรองบุตร)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker