ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค article

 

 

    การฟ้องคดีผู้บริโภคนั้น ท่านในฐานะผู้บริโภคควรทราบเกี่ยวกับประเภทของคดีผู้บริโภคว่ามีประเภทคดีใดบ้าง เมื่อท่านในฐานะผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิและได้รับความเสียหาย จะได้มีโอกาสเรียกร้องค่าเสียหายนั้นได้โดยการใช้สิทธิทางศาล

ตัวอย่างคำฟ้องต่างๆ

คดีผู้บริโภค มีประเภทของคดีดังนี้
     ๑.   คดีซื้อขาย
          ๑.๑ ซื้อขาย (บ้าน , อาคารพาณิชย์)
          ๑.๒ ซื้อขาย (อาคารชุด)
          ๑.๓ ซื้อขาย (ที่ดินเปล่า)
          ๑.๔ ซื้อขายสินค้าอุปโภค
          ๑.๕ ซื้อขายสินค้าบริโภค
          ๑.๖ ซื้อขาย(อื่นๆ)
     ๒. เช่าทรัพย์
           ๒.๑ เช่าทรัพย์ (บ้าน)
           ๒.๒ เช่าทรัพย์ (อาคารชุด)
           ๒.๓ เช่าทรัพย์ (หอพัก)
           ๒.๔ เช่าทรัพย์ (สำนักงาน)
           ๒.๕ เช่าทรัพย์ (รถยนต์)
           ๒.๖ เช่าทรัพย์ (รถจักรยานยนต์)
           ๒.๗ เช่าทรัพย์ (อื่นๆ)
    ๓. เช่าซื้อ
           ๓.๑ เช่าซื้อ (รถยนต์)
           ๓.๒ เช่าซื้อ (รถจักรยานยนต์)
           ๓.๓ เช่าซื้อ (อื่นๆ)
    ๔. จ้างทำของ
    ๕. รับขน (บริการขนส่ง)
          ๕.๑ รับขน (บริการขนส่งทางบก)
          ๕.๒ รับขน (บริการขนส่งทางน้ำ)
          ๕.๓ รับขน (บริการขนส่งทางอากาศ)
    ๖. สินเชื่อบุคคล / กู้ยืม / ค้ำประกัน
    ๗. บัตรเครดิต
    ๘. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    ๙. ประกันภัย
           ๙.๑ ประกันชีวิต
           ๙.๒ ประกันวินาศภัย
    ๑๐. สินค้าไม่ปลอดภัย
           ๑๐.๑ สินค้าไม่ปลอดภัย (ยา)
           ๑๐.๒ สินค้าไม่ปลอดภัย (อาหาร)
           ๑๐.๓ สินค้าไม่ปลอดภัย (เครื่องสำอาง)
           ๑๐.๔ สินค้าไม่ปลอดภัย (ยานพาหนะ)
           ๑๐.๕ สินค้าไม่ปลอดภัย (เครื่องใช้ไฟฟ้า)
           ๑๐.๖ สินค้าไม่ปลอดภัย (อุปกรณ์สื่อสาร)
           ๑๐.๗ สินค้าไม่ปลอดภัย (เชื้อเพลิง)
           ๑๐.๘ สินค้าไม่ปลอดภัย (สินค้าอุปโภคอื่นๆ)
           ๑๐.๙ สินค้าไม่ปลอดภัย (สินค้าบริโภคอื่นๆ)
    ๑๑. บริการสาธารณูปโภค
           ๑๑.๑ บริการสาธารณูปโภค (น้ำประปา)
           ๑๑.๒ บริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
           ๑๑.๓ บริการสาธารณูปโภค (โทรคมนาคม)
    ๑๒. บริการสาธารณสุขและความงาม
           ๑๒.๑ บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาลของรัฐ)
           ๑๒.๒ บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานพยาบาลเอกชน)
           ๑๒.๓ บริการสาธารณสุขและความงาม (สถานบริการความงามและสุขภาพ)
            ๑๒.๔ บริการสาธารณสุขและความงาม (ร้านขายยา)
    ๑๓. บริการท่องเที่ยว
           ๑๓.๑ บริการท่องเที่ยว (นำเที่ยว)
           ๑๓.๑ บริการท่องเที่ยว (โรงแรม)
    ๑๔. สื่อสารมวลชน
    ๑๕. บริการธุรกรรมทางธนาคาร
    ๑๖. บริการหลักทรัพย์และกองทุนรวม
    ๑๗. บริการด้านการศึกษา
    ๑๘. นิติบุคคลอาคารชุด
    ๑๙. นิติบุคคลบ้านจัดสรร
 
        หากท่านซึ่งเป็นผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิและได้รับความเสียหายเรายินดีบริการจัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภคให้ท่าน
 
รูปแบบการฟ้องคดีผู้บริโภคของท่านที่เราจะรับบริการจะมีโครงสร้างคำฟ้องคดีผู้บริโภคดังนี้
 
     (๑) บรรยายฐานะและอำนาจของโจทก์ โดยบรรยายว่าโจทก์เป็นใคร มีอำนาจอย่างไร
     (๒) บรรยายฐานะ หน้าที่และความรับผิดชอบของจำเลย
     (๓) บรรยายถึงนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจำเลย
     (๔) บรรยายการกระทำที่จำเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์อย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไร
     (๕) บรรยายว่าโจทก์ได้รับความเสียหายอย่างไร เสียสิทธิอย่างไร
     (๖) บรรยายว่าก่อนฟ้องได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบังคับ หรือสัญญากำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร
     (๗) เอกสารท้ายฟ้องซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของฟ้องซึ่งต้องแนบไปด้วย
 
คำขอท้ายฟ้องที่ตรงกับเนื้อหาในฟ้อง

      ตัวอย่างคำฟ้องที่ผู้ประกอบการฟ้องคดีผู้บริโภคด้วยตนเอง (เรื่องจริง)
 
เอกสารหลักฐานในการยื่นฟ้องคดีผู้บริโภค คือ
 
     (๑) ชื่อที่อยู่จำเลย หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
     (๒) เอกสารหลักฐานการซื้อสินค้า การใช้บริการ หรืออื่นๆที่ เกี่ยวข้อง
     (๓) ความเสียหายของท่านที่เกิดจากการใช้สินค้าหรือบริการ
     (๔) ค่าเสียหายที่ท่านประสงค์จะเรียกร้อง
 
ข้อตกลงในการรับบริการ (จัดทำคำฟ้องคดีไม่มีข้อยุ่งยาก คดีมโนสาเร่ หรือคดีผู้บริโภค)
 
     (๑) ท่านผู้รับบริการเป็นโจทก์โดยประเภทของคดีคือ คดีไม่มีข้อยุ่งยาก หรือคดีมโนสาเร่ หรือคดีผู้บริโภค ที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
     (๒) ท่านผู้รับบริการเป็นผู้ดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง
     (๓) เราจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้เท่านั้น
     (๔) ท่านผู้รับบริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการทั้งสิ้นเพียง ๕,๐๐๐ บาทเท่านั้น โดยชำระครั้งแรก ๓,๐๐๐ บาท และเมื่อเราเตรียมเอกสารให้ท่านผู้รับบริการครบถ้วนแล้ว ท่านผู้รับบริการต้องชำระส่วนที่เหลืออีก ๒,๐๐๐ บาท หากทุนทรัพย์ที่ฟ้องเกินจำนวนในข้อ (๑) เราขอคิดค่าบริการจากท่านผู้รับบริการเพิ่มอีกเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นโดยต้องตกลงกันเป็นเฉพาะกรณีๆไป
     (๕) ท่านผู้รับบริการต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ค่านำส่งหมาย และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ศาลเอง
     (๖) ท่านผู้รับบริการส่งเอกสารให้เราทางไปรษณีย์อีเอ็มเอส (หากมีเวลาจำกัด)
     (๗) เราส่งเอกสารในการดำเนินคดีให้ผู้รับบริการทางไปรษณีย์อีเล็กโทรนิกส์ (e-mail) หรือ EMS
 
เมื่อได้รวบรวมเอกสารครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้

     (๑) ถ่ายเอกสารบรรดาเอกสารที่เกี่ยวข้องข้างต้นเพื่อส่งให้เรา
     (๒) โอนเงินให้เราเป็นค่าบริการจำนวน ๓,๐๐๐ บาท (หกสิบเปอร์เซ็นต์) และถ่ายเอกสารหลักฐานการโอนเงินส่งให้เราพร้อมเอกสารที่เตรียมไว้ หรือสแกนหลักฐานการโอนเงินส่งทางไปรษณีย์อีเล็กโทรนิกส์ (e-mail) ถึงเราที่ info@sukadee.com ก็ได้
     (๓) ส่งเอกสารที่จัดเตรียมไว้และสำเนาหลักฐานการโอนเงินมาทางไปรษณีย์
 
เมื่อเราได้รับเอกสารจากท่านแล้วเราจะรีบติดต่อท่านเพื่อสอบถามขอเท็จจริงเพิ่มเติมและเพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่านแล้วจะรีบจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้ท่านดังนี้
     (๑) เรียงคำฟ้องคดีคดีไม่มีข้อยุ่งยาก คดีมโนสาเร่ หรือคดีผู้บริโภคแก่ท่าน
     (๒) เตรียมหมายนัดคดีไม่มีข้อยุ่งยาก คดีมโนสาเร่ หรือคดีผู้บริโภคแก่ท่าน
     (๓) จัดเตรียมบัญชีพยานโจทก์
     (๔) จัดเตรียมคำแถลงขอปิดหมาย
     (๕) จัดเตรียมคำให้การพยานโจทก์
     (๖) จัดเตรียมคำแนะนำวิธียื่นฟ้องในศาลเฉพาะเรื่องของท่าน
     (๗) ส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ท่านทางไปรษณีย์อีเล็กโทรนิกส์ (e-mail) หรือทาง EMS

หากมีข้อสงสัยอย่างใดๆ กรุณา ติดต่อเรา
บริการของเรา

จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
จัดเตรียมคำให้การสู้คดี article
ค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโด
สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน article
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เซอร์วิสเซส) article
สู้คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
สู้คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินเซทเทเลม
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินแคปปิตอล โอเคสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker