ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article

 

 

มรดกที่ตกทอดแก่ทายาททันทีที่เจ้ามรดกเสียชีวิตนั้น ถ้าไม่มีการจัดการเป็นระยะเวลานานก็อาจทำให้ทรัพย์มรดกที่มีอยู่สูญเสียไปได้ เช่น ทรัพย์สินที่เป็นที่ดินอาจถูกครอบครองปรปักษ์โดยคนอื่น การจัดการมรดกจึงมีความจำเป็นสำหรับทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยิ่งรีบดำเนินการเร็วเท่าใดก็ยิ่งดีเพราะเอกสารพยานหลักฐานต่างๆจะรวบรวมได้โดยง่าย
 

หลักปฏิบัติในการเรียงคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของเราเพื่อช่วยท่านในการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกด้วยตัวของท่านเองนั้น ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารดังนี้
(๑) ทะเบียนบ้านของผู้ตายที่มีตัวหนังสือประทับคำว่า “ตาย”
(๒) ใบมรณบัตรของผู้ตาย
(๓) ใบมรณบัตรของบิดามารดาผู้ตาย(เจ้ามรดก) กรณีถึงแก่ความตายแล้ว ถ้าไม่มีต้องให้ทางอำเภอออกหนังสือรับรองการตายให้) ดูตัวอย่าง หนังสือรับรองการตาย
(๔) ทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่าของผู้ตาย
(๕) ในกรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้ตายและของทายาทผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดกของผู้ตายให้แสดงใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุลด้วย
(๖) สูติบัตรของบุตรผู้ตาย กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือไม่สามารถให้ความยินยอมได้
(๗) บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ร้องขอและผู้ให้ความยินยอมจัดการมรดกทุกคน
(๘) พินัยกรรมของผู้ตาย (หากมี)
(๙) บัญชีเครือญาติ (เราจัดทำให้) ดูตัวอย่าง บัญชีเครือญาติ
(๑๐) หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก (เราจัดทำให้) ดูตัวอย่าง หนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
(๑๑) เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ เรือ อาวุธปืน สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น
(๑๒) ในกรณีที่ชื่อหรือนามสกุลของผู้ตายในเอกสารต่างๆไม่ตรงกันที่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวข้องกับการสมรสต้องขอหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกันจากทางอำเภอด้วย
 
เมื่อท่านได้รวบรวมเอกสารเพื่อขอเป็นผู้จัดการมรดกครบถ้วนแล้ว ขอให้ท่านเพียงแต่ ถ่ายสารต่างๆข้างต้นเพื่อส่งให้เราทางไปรษณีย์เท่านั้น
 
เมื่อเราได้รับเอกสารจากท่านเพื่อการขอตั้งผู้จัดการมรดกแล้วเราจะรีบติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและเพื่อให้คำปรึกษาแก่ท่านแล้วจะรีบจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกให้ท่านดังนี้
(๑) เรียงคำร้องขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
(๒) จัดเตรียมบัญชีพยานผู้ร้อง
(๓) จัดเตรียมคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์ โปรดดู ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
(๔) จัดเตรียมคำให้การพยานผู้ร้อง
(๕) จัดเตรียมคำแนะนำวิธียื่นคำร้องในศาลเฉพาะเรื่องของท่าน
(๖) ส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ท่านทางไปรษณีย์อีเล็กโทรนิกส์ (e-mail)

หากมีข้อสงสัยอย่างใดๆ กรุณา ติดต่อเรา
 
ข้อตกลงในการรับบริการ จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
 (๑) เรารับบริการจัดการมรดกเฉพาะที่ผู้ร้องขอสุจริต ยินยอมที่จะเปิดเผยเรื่องทายาทที่มีอยู่ทุกคน เพื่อทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(๒) ท่านผู้รับบริการเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องที่ศาลด้วยตัวเอง
(๓) จัดเตรียมพยานหลักฐานที่จำเป็นให้เรา
(๔) เราจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นที่ท่านต้องยื่นต่อศาลให้แก่ท่าน
(๕) ท่านผู้รับบริการมีหน้าที่ชำระค่าบริการทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท
(๖) ท่านผู้รับบริการส่งเอกสารให้เราทางไปรษณีย์
(๗) เราส่งเอกสารในการยื่นคำร้องให้ท่านผู้รับบริการทางไปรษณีย์อีเล็กโทรนิกส์ (e-mail) หรือ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ    

หากมีข้อสงสัยอย่างใดๆ กรุณา  ติดต่อเรา

โปรดดูตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลขอตั้งผู้จัดการมรดกด้วยตนเอง คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)

ท่านสามารถดูตัวอย่างการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก จากวีดีโอของเราได้ที่ หน้าหลัก

เรายินดีจัดเตรียมเอกสารให้ท่านได้ทุกเขตอำนาจศาลทั่วราชอาณาจักร

ปัจจุบันมีลูกค้าของเราที่เราจัดเตรียมเอกสารคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ดังนี้

(๑) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่ศาลแพ่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๕๒/๒๕๕๖ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่มกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๒๐/๒๕๕๖

(๒) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมที่ศาลแพ่งธนบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพนธ์ ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๔๖/๒๕๕๖ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่มกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ พ.๖๐๗/๒๕๕๖

(๓) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลแพ่ง เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๐๘๕/๒๕๕๖ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๗๑/๒๕๕๖

(๔) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดมีนบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.๗๓๕/๒๕๕๖ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๑ กรกฎาาคม ๒๕๕๖ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๘๘๐/๒๕๕๖

(๕) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๒๔๕/๒๕๕๖ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๔ กันยายน  ๒๕๕๖ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๐๑/๒๕๕๖

(๖) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๗๑๑/๒๕๕๖ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๘ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๘๗๕/๒๕๕๖

(๗) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. ๑๘๒๘/๒๕๕๖ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๕๖ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๙๖๐/๒๕๕๖

(๘) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๐๔/๒๕๕๖ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๕๐/๒๕๕๖

(๙) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๒๔๙/๒๕๕๖ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๐/๒๕๕๗

(๑๐) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลแพ่ง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๕๑๒๐/๒๕๕๖ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๖๐๑/๒๕๕๗

(๑๑) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. ๑๑/๒๕๕๗ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๗ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๙๑/๒๕๕๗

(๑๒) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.๓๘/๒๕๕๗ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๙/๒๕๕๗

(๑๓) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดหัวหิน เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๖/๒๕๕๗ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๕๖/๒๕๕๗

(๑๔) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ. ๑๓๐/๒๕๕๗ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๗๖๐/๒๕๕๗

(๑๕) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดหัวหินเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๕/๒๕๕๗ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๑๒/๒๕๕๗

 (๑๖) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดหัวหินเมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๗/๒๕๕๗ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๔/๒๕๕๗

 (๑๗) ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๔๗/๒๕๕๗ ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในวันดังกล่าวศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายโดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๑๓๑๔/๒๕๕๗

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บริการของเรา

จัดเตรียมคำให้การสู้คดี article
จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค article
ค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโด
สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน article
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เซอร์วิสเซส) article
สู้คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
สู้คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินเซทเทเลม
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินแคปปิตอล โอเคสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker