ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


จัดเตรียมคำให้การสู้คดี article

 

หลักปฏิบัติในการเรียงคำให้การต่อสู้คดี การจัดเตรียมคำให้การสู้คดี เรียงคำให้การจำเลย คำให้การแก้ฟ้องคดีแพ่ง คำให้การสู้คดีผู้บริโภคของเราเพื่อช่วยท่านต่อสู้คดีคือ เราจะดูตัวบทกฎหมายสาระบัญญัติประกอบเสมอว่า กฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดแก่คดีของท่าน

หากท่านประสงค์ให้เราบริการจัดเตรียมคำให้การสู้คดี เรียงคำให้การจำเลย คำให้การแก้ฟ้องคดีแพ่ง คำให้การสู้คดีผู้บริโภคแก่ท่าน คดีของท่านควรอยู่ ในเกณฑ์เบื้องต้นดังนี้คือ
เมื่อท่านตรวจดูที่หน้าคำฟ้องโจทก์แล้ว เห็นว่าวันนัดพิจารณาคดีของศาลและวันนัดกำหนดยื่นคำให้การแก้คดี การจัดเตรียมคำให้การสู้คดี เรียงคำให้การจำเลย คำให้การแก้ฟ้องคดีแพ่ง คำให้การสู้คดีผู้บริโภคยังอยู่ในภายระยะเวลาอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ เพื่อท่านจะสามารถส่งสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานเอกสารหลักฐานต่างๆถึงเราและเรามีเวลาจัดทำคำให้การแก้คดีแก่ท่านทันเวลาก่อนวันนัดไปศาล

การรับบริการจัดเตรียมคำให้การสู้คดี เรียงคำให้การจำเลย คำให้การแก้ฟ้องคดีแพ่ง คำให้การสู้คดีผู้บริโภคจากเรา ขอให้ท่านดำเนินการดังนี้
     (๑) ถ่ายเอกสารสำเนาคำฟ้องเก็บไว้และส่งต้นฉบับคำฟ้องให้เรา
     (๒) ถ่ายเอกสารหลักฐานที่ท่านมีอยู่และประสงค์จะอ้างอิงหลักฐานดังกล่าวประกอบการสู้คดี โดยขอให้ท่านเก็บต้นฉบับเอกสารไว้เองและส่งสำเนาเอกสารที่ถ่ายนั้นให้เรา
     (๓) โอนเงินค่าธรรมเนียมให้เราจำนวน ๓,๐๐๐ บาท (หกสิบเปอร์เซ็นต์) และถ่ายเอกสารหลักฐานการโอนเงินส่งให้เราพร้อมเอกสารทางคดีด้วย
     (๔) ส่งเอกสารทางคดีและสำเนาหลักฐานการโอนเงินถึงเราทางไปรษณีย์ ที่ตู้ ปณ ๓๓ ปณศ. บางนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐

เมื่อเราได้รับเอกสารจากท่านและตรวจดูประเด็นคำฟ้อง ประเด็นการต่อสู้คดีแล้ว จะติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและเพื่อให้โอกาสท่านปรึกษาหารือคดีดังกล่าวแล้วจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้ท่านเพื่อประกอบการต่อสู้คดีในศาลดังนี้
     (๑) คำให้การจำเลย
     (๒) บัญชีพยานจำเลย
     (๓) คำให้การพยานจำเลย
     (๔) เอกสารแนะแนววิธีการดำเนินคดีในศาลเฉพาะคดีของท่านแก่ท่าน
     (๕) ส่งเอกสารทั้งหมดให้แก่ท่านทางไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ตาม e-mail address ของท่าน หรือ EMS

โปรดดู ประสบการณ์จริงจากลูกค้าผู้ใช้บริการ
บริการของเรา

จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค article
ค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโด
สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน article
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เซอร์วิสเซส) article
สู้คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
สู้คดีสัญญาซื้อขายสินค้าแบบผ่อนชำระ คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินเซทเทเลม
ตัวอย่างคำฟ้องคดีกู้ยืมเงินแคปปิตอล โอเคสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker