ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                                สำนักงานตำรวจแห่งชาติ         ๑๔๖,๑๔๗

                              รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี

สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี กองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด น.๕ กองบังคับการ/ภาค นครบาล

ลำดับ     วัน เดือน ปี                                            รายการ

                  เวลา

๑๔           ๒๓.๕๐            .....ก.ค.๔๖ จับกุมจำหน่ายเทปโดยไม่ผ่านการตรวจ

                                    คดีอาญาที่...../๔๖ ยึดทรัพย์..../๔๖ ข้อกล่าวหา ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต, นำเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ที่มิได้ผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานผู้ตรวจให้บริการในสถานที่ให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์และนำเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่มิได้มีผู้รับรองสำเนาเทปหรือโทรทัศน์ไว้ในสถานประกอบกิจการของตนและยังเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ข้อหา นำสินค้า ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสียซึ่งสินค้าต้องห้ามต้องจำกัดโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

            ผู้ต้องหา นาย ป อายุ.....ปี

            ของกลาง  (๑) วีดีโอหนังต่างประเทศภาษารัสเซีย จำนวน ๖,๔๙๗ ม้วน

                              (๒) แผ่นหนังวีซีดีต่างประเทศจำนวน ๕๙๙ แผ่น

                              (๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ เลขที่ ..../๒๕๔๕

                              (๔) สมุดบัญชีลูกค้าภาษารัสเซีย จำนวน ๑ เล่ม

                              (๕) เครื่องเล่นวีดีโอ ๕ เครื่อง

            เหตุเกิดจับกุมได้ที่เลขที่ ..... อาคารไทม์ สแควร์ ห้องเลขที่.....ชั้น ๓ ถนนสุขุมวิท ซ.๑๒ – ๑๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (บริษัท ภาพยนตร์ จำกัด)

            ผู้จับกุมเจ้าหน้าที่ตรวจประกอบด้วย พ.ต.ท. บ รอง ผกก.๓ บก.ทท , พ.ต.ท. ว รอง ผกก.๓ บก.ทท , พ.ต.ท. ก สว.ผ.๑ กก.๒ บก.ทท , ร.ต.อ. ส พงส.(สบ.๑) ผ.๒.กก.๑ ปม.และ ร.ต.ท.ผ รอง สว.ผ.๔ ผกก.๓ บก.ทท ได้นำหมายค้น ศาลอาญาที่...../๒๕๔๖ ลงวันที่.....กรกฎาคม ๒๕๔๖

            พฤติการณ์กล่าวคือ ตามวันเวลาเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายค้นมายังห้องเลขที่ดังกล่าวทำการตรวจค้นโดยพบกับนางสาว ว แจ้งเป็นผู้ดูแลและเป็นผู้นำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบของกลางดังกล่าว ปรากฏขณะดำเนินการตรวจค้นได้มีนาย ป เป็นผู้ปรากฏอยู่ในใบอนุญาตเลขที่...../๒๕๔๕ ได้มาแสดงตัวแจ้งเป็นผู้มีชื่อในใบอนุญาตบริษัท ภาพยนตร์ จำกัด จึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบ นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป พ.ต.ท. ว พงส. (สบ ๓) สน.ลุมพินี รับตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางดังกล่าวไว้แล้วมอบให้สิบเวรควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป

                                   พ.ต.ท. ว พงส. (สบ ๓)

 

รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีฉบับนี้เป็นหลักฐานที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่ง หากเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมจับกุม จับกุมผู้ต้องหาโดยไม่ชอบอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย เพราะว่าเป็นการจับโดยไม่มีหมายของศาล โดยเป็นพยานเอกสารหลักฐานที่มีพนักงานสอบสวนเวรผู้บันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีฉบับนี้เป็นพยานบุคคลยืนยันอีกด้วย พยานหลักฐานชิ้นนี้หากมองในมุมกลับกลับจะเป็นผลดีแก่ผู้ถูกจับกุม หากต้องการฟ้องร้องคณะเจ้าพนักงานตำรวจชุดจับกุม เพราะมีพยานหลักฐานที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมได้ทำขึ้นด้วยตนเอง

 
เอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๑) article
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๒)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย (๓)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ได้ทวง ไม่ได้เงิน (๔)
ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาให้คืนเงินมัดจำ article
ตัวอย่างหนังสือบอกล่าวให้คืนโฉนด
ตัวอย่างการตัดลดหนี้จากธนาคาร article
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างหนังสือรับรองการตายของบุคคล
ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างหมายค้นของศาล article
ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ article
ตัวอย่างบัญชีของกลางคดีอาญา article
ตัวอย่างหมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ article
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด (คดีอาญา)
ตัวอย่างใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างคำบังคับ article
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีร้องคัดค้านการครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อน
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีโจทก์ไม่มาศาลถึงกับแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำให้การพยานจำเลย คดีผู้บริโภค
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ราชการ (ผู้กู้ยืม)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ราชการ (ผู้ค้ำประกัน)
ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)
ตัวอย่างหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมืองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker