ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง

 คดีนี้จำเลยครอบครองที่ดินบางส่วน ต่อมาถูกฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหาย จำเลยจึงให้การต่อสู้คดีเรื่องกรรมสิทธิ์ และฟ้องแย้งด้วย การยื่นคำให้การแก้คดี ใช้แบบพิมพ์คำให้การจำเลยของศาล หมายเลข (๑๑ ก) คำให้การจำเลย โดยมีเนื้อหาคำให้การจำเลยและฟ้องแย้งดังนี้

            ข้อ ๑.จำเลยยอมรับว่าที่ดินโฉนดเลขที่.....ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่จำนวน ๒๐ ตารางวา ตามเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๑ แบ่งแยกมาจากโฉนดที่ดินแปลงใหญ่เดิมตามโฉนดเลขที่....ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ จริง ปรากฏตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑

            ข้อ ๒. จำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ จำนวน ๒๐ ตารางวา ตามคำฟ้องโจทก์ข้อ ๑ ว่า ที่ดินดังกล่าวโจทก์มีกรรมสิทธิ์เพียง ๑๐ ตารางวา นอกเหนือจากที่ดินที่จำเลยครอบครองปลูกบ้านอีกจำนวน ๑๐ ตาราวา โดยจำเลยขอให้การต่อสู้เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวว่า จำเลยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื้อที่จำนวน ๑๐ ตารางวา กล่าวคือ ตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะได้รับการแบ่งแยกโฉนดที่ดินมาจากที่ดินแปลงใหญ่นั้น นาง อ. มารดาจำเลยได้ปลูกสร้างบ้านเลขที่....หมู่ที่.....ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี บนที่ดินดังกล่าวอยู่แล้ว ปรากฏตามสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๒ ต่อมาเมื่อนาย ร.ได้รับกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินแปลงใหญ่มาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๒ ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑ และภายหลังต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ นางสาว บ ทายาทผู้สืบสิทธิ์ของเจ้าของที่ดินได้ขายที่ดินที่มารดาของจำเลยปลูกบ้านเลขที่ข้างต้นอยู่ให้มารดาจำเลยในราคา ๓๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ได้มีการจดทะเบียนซื้อขายทางทะเบียนกันที่สำนักงานที่ดิน แต่มารดาจำเลยได้รับการส่งมอบที่ดินจากนางสาว บ.และเข้าครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่.....ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑ ดังกล่าวโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเนื่อที่ดินจำนวน ๑๐ ตารางวาตามเนื้อที่ปลูกสร้างบ้านเลขที่ข้างต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ มาจนถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ มารดาจำเลยจึงเสียชีวิตลง จำเลยผู้เป็นผู้สืบสิทธิ์ต่อจากมารดาจึงครอบครองที่ดินโฉนด เลขที่.....ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ตามเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑ ดังกล่าวโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเนื้อที่จำนวน ๑๐ ตารางวาตามเนื้อที่ปลูกสร้างบ้านเลขที่ข้างต้นดังกล่าวต่อจากมารดาตลอดมาถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ คือวันที่๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ เป็นเวลากว่า ๑๐ ปี ดังนั้นที่ดินโฉนดเลขที่.....ตำบลบางพูด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื่อที่จำนวน ๑๐ ตารางวาที่มีบ้านเลขที่....หมู่.....ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปลูกอยู่ที่โจทก์เป็นผู้สืบสิทธิ์ต่อมาและแบ่งแยกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่.....ตามเอกสารท้ายคำให้การจำเลยหมายเลข ๑ จึงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา ๑๓๘๒

            ข้อ ๓. จำเลยขอให้การปฎิเสธคำฟ้องโจทก์ข้อ ๒ และขอให้การต่อสู้ว่า จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือบอกกล่าวของทนายความโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๒ และ ๓ แต่อย่างใดๆ ลายมือชื่อที่ลงในเอกสารท้ายฟ้องโจทก์หมายเลข ๓ ไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลย

            ข้อ ๔. จำเลยขอให้การปฎิเสธคำฟ้องโจทก์ข้อ ๓ และขอให้การต่อสู้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่.....ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่จำนวน ๑๐ ตารางวาที่มีบ้านเลขที่....หมู่ที่.....ปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย จำเลยไม่เคยโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์ไม่มีความเสียหาย ที่ดินดังกล่าวหากนำออกให้ผู้อื่นเช่าจะได้ค่าเช่าไม่เกินเดือนละ ๕๐ บาท

            ฟ้องแย้ง

            เนื่องจากที่ดินโฉนดเลขที่.....ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่จำนวน ๑๐ ตารางวาที่มีบ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยซึ่งจำเลยได้กรรมสิทธิ์มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๘๓๒ ดังคำให้การข้อ ๒.ของจำเลยข้างต้น จำเลยจึงขอฟ้องแย้งโจทก์โดยให้ขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์ไปทำการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่จำเลยตามสิทธิ์  หากโจทก์ไม่กระทำตาม ขอศาลได้โปรดให้จำเลยถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

            อาศัยเหตุผลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังที่ได้กราบเรียนมาข้างต้น จำเลยจึงขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องโจทก์และพิพากษาให้โจทก์ไปทำการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ที่ดินเลขที่.....ตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่จำนวน ๑๐ ตารางวาที่มีบ้านเลขที่.....หมู่ที่.....ปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย  หากโจทก์ไม่กระทำตาม ขอศาลได้โปรดให้จำเลยถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

                              ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                    ลงชื่อ                                      จำเล

               คำให้การจำเลยฉบับนี้ ข้าพเจ้านางสาว ส. เป็นผู้เรียง

                     ลงชื่อ                                     ผู้เรียงและพิมพ์

หากท่านมีข้อเท็จจริงเช่นนี้ สามารถนำคำให้การจำเลยและฟ้องแย้งนี้ไปปรับใช้ได้เลย หากสงสัยในเรื่องการเรียงคำให้การจำเลย โปรดคลิ๊กที่ จัดเตรียมคำให้การสู้คดี

 

 
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker