ReadyPlanet.com


ทำการยกเลิกการสั่งสินค้า และขอคืนเงินมัดจำ


สั่งผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูป  จำนวน 10,000 ขวด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และได้มีการชำระค่ามัดจำสินค้า 50% ของราคาสินค้า ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท โดยแจ้งกำหนดรับสินค้าต้นเดือนมกราคม 2559 บัดนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์จะทำการยกเลิกการสั่งสินค้า  เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่ได้รับสินค้าครบตามที่กำหนด โดยได้รับเพียง 5,000 ขวด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 ทำให้เกิดความเสียหายในการจัดจำหน่าย และบริษัทจะขอคืนค่ามัดจำสินค้า ที่ได้ชำระไปเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ในส่วนที่เหลือ เป็นจำนวนเงิน 75,000 บาท 

อยากทราบว่าในกรณีนี้สามารถบังคับขอคืนเงินมัดจำได้ไหมครับผู้ตั้งกระทู้ มารุต ปานศรี (bplusdrinks-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2016-02-10 11:53:01 IP : 58.11.168.160


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3572749)

"การยกเลิกสัญญา"

เมื่อมีการทำผิดสัญญา  ก็บอกเลิกสัญญาได้  เมื่อบอกเลิกสัญญา  คู่สัญญาจะกลับสู่ฐานะเดิม  คือสินค้าที่รับมา ก็คืนไป  หรือชำระราคา  เงินมัดจำก็ต้องคืน  แต่....เป็นเรื่องทางแพ่ง  ต้องใช้การเจรจากัน  ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็ต้องฟ้องทางแพ่งเอาเอง ครับ

กฎหมายที่ใช้อ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์............

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่

      ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้

    ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้นๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น

    การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม วันที่ตอบ 2016-02-11 10:07:36 IP : 101.51.181.78[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖