ReadyPlanet.com


เรื่องผิดมารยาท ทนายความ


ผมได้ไปอ่านพบในเว็บหนึ่ง   มีผู้ตั้งกระทู้รายหนึ่ง  คงเป็นทนายความ  โจมตีว่าเว็บ "สู้คดี"  ทำผิดมารยาท ทนายความ  ที่นำเรื่องกาiชนะคดีมาโฆษณา  จะผิดจริงหรือไม่   ผมคงไม่อาจเอื้อมไปกล่าวอ้าง  เพียงแจ้งให้เจ้าของเว็บทราบ   ด้วยความคุ้นเคย  ในฐานะที่แวะมาเยี่ยมเยืยนเว็บของท่านอยู่เสมอ  และท่านก็ใจกว้างยอมรับฟังความเห็น ไม่เคยตั้งข้อรังเกียจ  จึงขอแจ้งข่าวด้วยความปรารถนาดี ครับผู้ตั้งกระทู้ ผ่านมาเสมอ (sny-at-thaimail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-03-25 14:03:17 IP : 101.51.188.104


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3406893)

ขอขอบคุณท่านมโนธรรม มิตรผู้ปรารถนาดีอย่างสูง ที่ได้แสดงความห่วงใยและแจ้งข่าวให้ทราบ

สู้คดีดอทคอมทนายความขออ้างอิง ข้อบังคับเกี่ยวกับมรรยาทของทนายความดังนี้

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙


หมวด ๓ มรรยาทต่อตัวความ
ข้อ ๑๐  ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวต่อไปนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่าง หรือแก้ต่าง
(๑) หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีนั้นจะชนะ เมื่อตนรู้สึกแก่ใจว่าจะแพ้
(๒) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ยิ่งกว่าทนายความคนอื่น
(๓) อวดอ้างว่าเกี่ยวเป็นสมัครพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใดอันกระทำให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทำให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษนอกจากทางว่าความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนำจูงใจให้ผู้นั้นช่วยเหลือคดีในทางใด ๆ ได้ หรือแอบอ้างขู่ว่าถ้าไม่ให้ตนว่าคดีนั้นแล้วจะหาหนทางให้ผู้นั้นกระทำให้คดีของเขาเป็นแพ้


หมวด ๔ มรรยาทต่อทนายความด้วยกัน ต่อประชาชนผู้มีอรรถคดี และอื่น ๆ
ข้อ ๑๗  ประกาศโฆษณา หรือยอมให้ผู้อื่นประกาศโฆษณาใด ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) อัตราค่าจ้างว่าความ หรือแจ้งว่าไม่เรียกร้องค่าจ้างว่าความ เว้นแต่การประกาศโฆษณาของทนายความเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายซึ่งดำเนินการโดยสภาทนายความเอง หรือโดยสถาบัน สมาคม องค์การ หรือส่วนราชการใดที่เกี่ยวข้อง หรือ
(๒) ชื่อ คุณวุฒิ ตำแหน่ง ถิ่นที่อยู่ หรือสำนักงาน อันเป็นไปในทางโอ้อวดเป็นเชิงชักชวนให้ผู้มีอรรถคดีมาหาเพื่อเป็นทนายความว่าต่าง หรือแก้ต่างให้ เว้นแต่การแสดงชื่อ คุณวุฒิ หรืออื่น ๆ ดังกล่าวตามสมควรโดยสุภาพ


สู้คดีดอทคอมทนายความมั่นใจว่า เราไม่ได้ทำผิดมรรยาททนายความอย่างใดๆ แต่หากบางท่านอาจเห็นว่าเป็นความผิด ขอท่านผู้มีใจเป็นธรรมทั้งหลาย โปรดใช้คำหลัก หรือ คำค้นหาที่ว่า "ปรึกษากฎหมายฟรี" ท่านก็จะเห็นทนายความใหญ่ๆหลายท่านโฆษณาด้วย Adwords Google ด้วยซ้ำไป เรามีความเห็นว่า ทุกคนย่อมเสมอกันโดยกฎหมาย

เราเป็นสำนักงานทนายความเล็กๆที่อยากช่วยเหลือประชาชนด้วยความถ่อมตัวถ่อมใจไม่ต้องการจะแข่งขันกับโครโดยไม่ได้ใส่ใจว่าจะมีคนรู้จักเราหรือไม่ ทั้งการงานที่เรารับทำอาจไปกระทบกับผลประโยชน์ของหลายๆท่าน หากได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างทนายความด้วยกันจากสื่อสาธารณะทางออนไลน์เช่นนี้

อย่างไรก็ดี เรากลับมองในแง่ดีว่า ถ้ามีคนอยากหาเรื่องเราก็ดีเหมือนกัน เราจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางเสียที เราชักจะเห็นด้วยกับนายแพทย์นักเขียนชาวรัสเซียชื่อ Anton Pavlovich Chekhov ที่ท่านเคยเขียนไว้ว่า

"THE ONLY DIFFERENCE BETWEEN DOCTORS AND LAWYERS IS THAT LAWYERS MERELY ROB YOU , WHEREAS DOCTORS ROB YOU AND KILL YOU , TOO."

“มีความแตกต่างกันอย่างเดียวระหว่างพวกหมอกับพวกหมอความคือพวกหมอความเพียงแต่ปล้นท่านในขณะที่พวกหมอนั้นทั้งปล้นท่านและฆ่าท่านด้วย”

เมื่อท่านเปรียบเทียบ ค่าทนายความ ของเรากับเว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ทั่วประเทศไทย ท่านสามารถตรวจสอบเราได้ว่า เราช่วยประชาชน หรือ ปล้นประชาชน

กรณีไม่ว่าจะเป็นอย่างใดๆ ชื่อของเราก็บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของเราอยู่แล้ว

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ทนายความ ปรึกษากฎหมายฟรี ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-03-25 21:45:59 IP : 58.11.146.134


ความคิดเห็นที่ 2 (3408695)

ถ้าเขาทำผิด เราต้องผิดตามด้วยหรือ

อีกอย่าง..ผู้ลงชื่อเรียงฟ้องต้องเป็นผู้เรียงฟ้องเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น lawyer วันที่ตอบ 2013-04-04 14:32:27 IP : 180.180.37.71


ความคิดเห็นที่ 3 (3408783)

ขอบคุณท่าน lawyer ที่ได้กรุณาเข้ามาให้ความเห็น คำถามที่อยากจะถามท่านคือ ใครเป็นผู้ที่จะบอกว่าผิดหรือไม่ผิด กรณีเช่นนี้ดูเหมือนว่าท่านได้พิพากษาไปแล้ว

เรื่องคำคู่ความที่ยื่นส่งต่อศาล ตัวความสามารถลงชื่อในคำคู่ความได้เอง เพราะว่า อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความมาจากการแต่งตั้งของตัวความเท่านั้น เนื่องจากอำนาจของทนายความนั้นมาจากการแต่งตั้งของตัวความโดยตรง ซึ่งไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรก็ตาม ตัวความสามารถที่จะปฏิเสธหรือแก้ไขข้อเท็จจริงที่ทนายความของตนได้กล่าวด้วยวาจาต่อหน้าตนในศาลในขณะนั้นก็ได้ แม้ถึงว่าตัวความหรือผู้แทนนั้นจะมิได้สงวนสิทธิเช่นนั้นไว้ในใบแต่งทนายก็ดี (ประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง มาตรา ๖๒ วรรคสอง) โปรดดูบทความ อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความในประมวลกฎหมายไทย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ทนายความ ปรึกษากฎหมายฟรี ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-04 23:39:47 IP : 115.87.116.188


ความคิดเห็นที่ 4 (3410467)

 

 

ขอชมเชยความคิดแปลกแตกต่างของเจ้าของเว็บไซต์    ซึ่งส่งผลให้สามารถตีตลาด ได้อย่างกว้างขวาง เป็นคลื่นลูกใหม่ ระลอกใหญ่ซะด้วย 

ยังผลดีประโยชน์ของปวงชนเป็นหลัก และไม่ถือว่าผิดจรรยามรรยาท.............

 

ถ้าเปรียบกับคนสมัยก่อน .............เราทำงานกันเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลัก

ต่างกับปัจจับัน ..........ซึ่งมองแต่ปากท้องและกระเพาะของตนเป็นหลัก 

 

ข้าพเจ้ามองเห็นว่าดี ถึงแม้จะไม่เคยใช้บริการ แต่ก็มองภาพโดยรวมแล้ว เห็นด้วย 

ขอให้ท่านทำต่อไป ทำดีต่อไป ประเ่ทศไทยจะได้พัฒนากับเขาสักที !!!

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ติ๊ก วันที่ตอบ 2013-04-17 21:54:17 IP : 115.67.230.178


ความคิดเห็นที่ 5 (3410471)

พวกเราขอขอบคุณคุณติ๊กอย่างสูงที่ได้กรุณาแสดงความเห็นและพวกเราถือว่าการให้กำลังใจของท่านเป็นพลังที่จะทำให้เราสามารถที่จะถ่อมตัวถ่อมใจเพื่อรับใช้ปวงชนต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ทนายความ ปรึกษากฎหมายฟรี ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-17 22:05:13 IP : 171.96.43.97


ความคิดเห็นที่ 6 (3411509)

อยากทราบว่าทนายจะแก้ต่างให้ลูกความทั้งๆที่รู้ว่ามี"ความไม่ถูกต้องแต่พยายามจะทำให้ถูก"เป็นการกระทำที่ดีและสมควรกระทำหรือไม่ หรือเพราะรับว่าความแล้วความถูกต้องอย่างไรก็ไม่สนใจ จะตะแบงให้ถูกอย่างเดียว

ผู้แสดงความคิดเห็น คู่ความที่เห็นต่าง วันที่ตอบ 2013-04-24 15:44:44 IP : 192.168.102.34


ความคิดเห็นที่ 7 (3411557)

ขอขอบคุณ คุณคู่ความที่เห็นต่างครับที่ได้กรุณาให้ความเห็นไว้ คำถามก็คือที่ท่านสงสัยว่า "ทนายจะแก้ต่างให้ลูกความทั้งๆที่รู้ว่ามี"ความไม่ถูกต้องแต่พยายามจะทำให้ถูก" หมายถึงอะไร หากท่านกรุณาอธิบายให้กระจ่าง หรือยกตัวอย่างการกระทำของเราดังเช่นที่ท่านว่า เราเชื่อว่าเราสามารถตอบความสงสัยของท่านได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ทนายความ ปรึกษากฎหมายฟรี ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-04-24 18:20:49 IP : 124.122.83.124


ความคิดเห็นที่ 8 (3417973)

 เจ้าของบัญชี ที่ให้โอนเงินให้ เป็นทนายความหรือไม่  เงินค่าว่าความได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  หากเจ้าของบัญชีไม่ใช่ทนายความ เงินได้ดังกล่าว  ถือเป็นการหลีกเลี่ยงกฏหมายหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ผ่านทาง วันที่ตอบ 2013-06-04 23:01:06 IP : 124.120.47.5


ความคิดเห็นที่ 9 (3417989)

ขอขอบคุณที่ท่านผู้ผ่านทางได้กรุณาเป็นห่วง ขอเรียนว่า เราได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์กับทางสำนักงานเขตพระโขนง และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีเลขทะเบียนถูกต้องครบถ้วนและเราเสียภาษีครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

เราสามารถพูดได้ว่าสำนักกฎหมายที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแบบเรานั้นในประเทศไทยมีไม่ถึงสิบแห่ง เราจดทะเบียนกับทางราชการเปิดเผยชื่อ ที่อยู่และตัวตนของเราพร้อมรับการตรวจสอบเช่นนี้ ท่านคิดว่าเราทำแบบเลี่ยงภาษี ท่านอาจเข้าใจอะไรผิดไปบ้างหรือไม่ครับ? กรุณาอ่านบทความ "ทนายความออนไลน์"

โปรดตรวจสอบได้จาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : www.trustmarkthai.com > ค้นหา > คอลัมน์ค้นหา :> หมวดหมู่เว็บไซต์ > Filter By Category :> การเงิน กฎหมาย และบัญชี > สำนักงานกฎหมาย > ลำดับที่ 7 www.sukadee.com : registered

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ทนายความ ทนาย ปรึกษากฎหมายฟรี ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-06-04 23:41:52 IP : 124.121.243.65


ความคิดเห็นที่ 10 (3601028)

 อยากถามว่าที่บอกว่าราคาทุนทรัพย์นี้เอามาจากราคาไหนเหรอคะ ราคาประเมินที่ดิน หรือราคาธนาคารอะไรประมาณนี้น่ะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ภิญญาพัชญ์ (wayo5O-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-21 11:21:51 IP : 118.172.136.130[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖