ReadyPlanet.com


โครงการเรียกเก็บค่าเปลี่ยนสัญญาห้องชุด


 ดิฉันได้ซื้อห้องชุดไว้กับโครงการหนึ่ง ซึ่งได้ชำระในส่วนของเงินจอง ทำสัญญา และผ่อนดาวน์ครบตามสัญญาแล้ว และจะทำการขายต่อให้กับผู้ซื้อ ซึ่งในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อสัญญาให้ผู้อื่นนั้นทางโครงได้เรียกเก็บเงินธรรมเนียมในการเปลี่ยนชื่อสัญญาจำนวน20,000 บาท โดยอ้างข้อตกจากสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิฉันได้ทำกับโครงการ

 
ซึ่งจากการศึกษาข้อกฎหมายพบว่า สัญญาดังกล้่วของโครงการขัดต่อกฎหมายต่อไปนี้
พรบ. อาคารชุด 2551
มาตรา ๖/๒ สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดระหว่างผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
อาคารตามมาตรา ๖ กับผู้จะซื้อหรือผู้ซื้อห้องชุดต้องทําตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดตามวรรคหนึ่งส่วนใด มิได้ทําตามแบบสัญญาที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดและไม่เป็นคุณต่อผู้จะซื้อหรือผู้ซื้อห้องชุด สัญญาส่วนนั้นไม่มีผลใช้บังคับ
 
แบบสัญญา อ.ช. 22 ตาม มาตรา ๖/๒
ข้อ๔.๕ ในระหว่างที่สัญญานี้มีผลใช้บังคับ ผู้จะซื้อมีสิทธิโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้บุคคลอื่นโดยบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่ผู้จะขาย โดยผู้จะขายตกลงจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้จะขายต้องจัดให้ผู้รับโอนได้รับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่
 
มาตรา ๖๓ ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารตามมาตรา ๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖/๑ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๖/๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
 
จากกรณีดังกล่าวรบกวนท่านทนายช่วยแนะนำด้วยค่ะว่าจะดำเนินการกับทางโครงการอย่างไรได้บ้าง ทั้งทางแพ่ง และอาญาค่ะ 
 
ปัจจุบันดิฉันได้ชำระเงินจำนวน20,000 บาทให้กับทางโครงการแล้วด้วยความไม่เต็มใจ เนื่องจากกลัวเสียโอกาสในการขาย อีกทั้งทางโครงการแจ้งว่าจะยึดห้องชุดดังกล่าวไปขายใหม่ หากไม่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในเดือนมกราคมนี้ 
( "._." )
 


ผู้ตั้งกระทู้ เม :: วันที่ลงประกาศ 2013-01-08 22:35:12 IP : 110.49.243.155


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3393977)

คุณ ก็ทำได้ สองทาง   ทางแรก   แจ้ง สคบ. ให้ช่วยเหลือ  สายด่วน  1166    หรือแจ้งความดำเนินคดี  ตาม ม.63ได้   คุณก็ทราบกฎหมายค่อนข้างดี   ทำไม ไม่นำเรื่้องนี้ไปโต้แย้ง  กลับยอมเสียเงิน  ....ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มโนธรรม (sny-at-thaimail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-09 14:46:05 IP : 101.51.163.172


ความคิดเห็นที่ 2 (3394035)

 ได้คุยกับทางโครงการแล้วค่ะ เซลล์ยืนยันจะเก็บ คุยไม่รู้เรื่องเลยเลิกคุยค่ะ ประกอบกับผู้ที่จะซื้อต่อต้องการห้องโดยเร็ว หากเรามีปัญหาเค้าอาจเปลี่ยนใจไปซื้อของคนอื่น หรือที่อื่นค่ะ เลยจำใจจ่ายไป

ผู้แสดงความคิดเห็น เม วันที่ตอบ 2013-01-09 18:06:41 IP : 110.49.233.49


ความคิดเห็นที่ 3 (3394064)

กรณีตามคำถามของท่าน เห็นว่า ควรฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้ประกอบธุรกิจเป็นคดีผู้บริโภคในข้อหาหรือฐานความผิด ละเมิดสิทธิผู้บริโภค เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษา แต่ต้องกล้าหาญและมีจิตใจเข้มแข็ง เพราะจะมีการเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลา แต่หากอยากเรียกร้องความยุติธรรมตามสิทธิตามกฎหมาย เป็นสิ่งที่น่าคิดน่าตรึกตรองและน่าต่อสู้

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ทนายความ ปรึกษากฎหมายฟรี ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-01-09 21:19:13 IP : 110.168.93.102


ความคิดเห็นที่ 4 (3394102)

 รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ ค่าใช้จ่ายที่ท่านaminกล่าวเป็นค่าอะไรบ้างคะ โดยประมาณเท่าไหร่คะ ดิฉันเรียกร้องให้ถึงที่สุดค่ะ หากไม่เหนือบ่ากว่าแรงคะ ทั้งแพ่ง และอาญา 

ผู้แสดงความคิดเห็น เม วันที่ตอบ 2013-01-10 02:10:18 IP : 110.49.248.241


ความคิดเห็นที่ 5 (3399107)

กรณีจากปัญหาของท่าน ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจที่อยากช่วยเหลือเรียกร้องสิทธิที่สูญเสียไปให้กลับคืนมา ดังนั้นในปัจจุบันเราเปิดให้บริการเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโดแล้ว โปรดดู เรียกเงินคืนค่าเปลี่ยนสัญญาคอนโด

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ทนายความ ปรึกษากฎหมายฟรี ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-02-06 23:07:58 IP : 110.168.105.126[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖