ReadyPlanet.com


โดน กรมพัฒนาฯ ฟ้องอีกคนครับ ขอปรึกษาหน่อยครับผม


- กู้มา 29,000 (สิงหาคม 2543)  แบ่งจ่าย 29 งวด (เดือนสุดท้าย พฤษภาคม 2547) แต่ไม่ได้ไปเรียน และ ก็ยังไม่เคยจ่ายสักงวดเลย

- ตอนนี้ หมายศาลแขวง ส่งมาให้ไปศาล ครับ โดนยอดไป 7 หมื่นกว่าบาท

- case นี้พอจะสู้ไหวป่าวครับ และ คดีความยังไม่หมด อีกหรือครับ

ปล. ศาลแขวง นครราชสีมา ครับผู้ตั้งกระทู้ Kietisak (Moo3366-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-26 17:18:12 IP : 101.51.64.168


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3371607)

กรณีตามคำถามของท่าน เห็นว่าโดยปกติคดีที่มีข้อเท็จจริงเช่นนี้ เมื่อเราทำคำให้การสู้คดีให้ และขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมาย ศาลส่วนใหญ่จะแปลกฎหมายไปในแนวเดียวกันคือ คดีขาดอายุความแล้วและพิพากษายกฟ้อง

แต่ก็มีผู้พิพากษาบางท่านแปลว่า ตราบใดที่โจทก์ยังมิได้บอกเลิกสัญญา สัญญากู้ยังมีผลต่อไป เมื่อโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวขอใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและจำเลยได้รับหนังสือเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๔ โจทก์สามารถฟ้องขอให้บังคับคดีได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔

การแปลกฎหมายเช่นนี้ เราเห็นว่าแปลกฎหมายผิดอย่างมาก กล่าวคือ

(๑) สิทธิเรียกร้องใดๆถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๙)

(๒) เราเห็นว่าหากวินิจฉัยการเริ่มนับอายุความเช่นความเห็นของผู้พิพากษาดังกล่าวข้างต้นจะกลายเป็นว่าคดีนี้มีอายุความฟ้องร้อง ๒๑ ปี ซึ่งเป็นการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนต่อบทบัญญัติของกฎหมายอย่างยิ่ง (มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-26 21:20:40 IP : 124.120.136.156


ความคิดเห็นที่ 2 (3371744)

 ส่งเอกสารไปให้แล้วนะคับ (ที่ตู้ ปณ. )

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Kietisak วันที่ตอบ 2012-08-27 14:51:10 IP : 110.171.149.114


ความคิดเห็นที่ 3 (3372153)

โอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคับ

กสิกร เวลา. 08:00 น. ยอด 3,000 บาท

พรุ้งนี้ 30/08/2555 สะดวกไปยื่นเอกสารที่ศาลคับ

ไม่ทราบทันหรือป่าวคับ

ขอบคุณคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Kietisak วันที่ตอบ 2012-08-29 08:18:38 IP : 101.51.94.42


ความคิดเห็นที่ 4 (3372207)

ได้เอกสารแล้วคับ พรุ้งนี้จะไปยื่นที่ศาลแขวง

แล้วจะมารายงาน ความคืบหน้า ให้ทราบคับผม. 

ผู้แสดงความคิดเห็น Kietisak วันที่ตอบ 2012-08-29 12:34:09 IP : 101.51.79.118


ความคิดเห็นที่ 5 (3372393)

วันนี้ 09.00 น. ไปยื่นเอกสารมาคับ ไม่มีอะไรยุ้งยาก ใช้เวลาประมาณ 15 นาที 

โดยทำตามคำแนะนำของท่าน สาธุการ ศรีสวัสดิ์

แล้วรอรับเอกสาร กลับบ้าน 1 ชุด เป็นอันเรียบร้อย กลับบ้านได้

ที่เหลือรอลุ้นคำพิพากษา ของศาลท่าน ต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น Kietisak วันที่ตอบ 2012-08-30 10:09:21 IP : 101.51.67.227


ความคิดเห็นที่ 6 (3372543)

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โจทก์ ได้ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) และจำเลยที่ ๒ (ผู้ค้ำประกัน) เป็นคดีผู้บริโภค ที่ศาลแขวงนครราชสีมา คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๓๗๐๖/๒๕๕๕ เรื่อง ผิดสัญญากู้ยืม ค้ำประกัน เรียกค่าเสียหาย ขอให้ชำระเงินต้นจำนวน ๒๙,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ยจำนวน ๓,๐๘๔.๓๓ บาทและเบี้ยปรับจำนวน ๔๖,๒๖๔.๙๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘,๓๔๙.๒๖ บาท

ศาลนัดพิจารณาไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เราได้จัดเตรียมเอกสารให้จำเลยทั้งสองเพื่อยื่นคำคู่ความต่อสู้คดีต่อศาลดังนี้ (๑) คำให้การจำเลยที่ ๑ , (๒) คำให้การจำเลยที่ ๒ , (๓) คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย , (๔) บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , (๕) บัญชีพยานจำเลยที่ ๒ และ (๖) ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ 

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ (วันนี้) จำเลยที่ ๑ ได้ไปยื่นคำคู่ความดังกล่าวต่อศาลแขวงนครราชสีมาด้วยตนเอง การยื่นคำให้การต่อสู้คดีดังกล่าวเป็นการตั้งประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นข้อชี้ขาดผลคดีว่าชนะหรือแพ้แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ก็เพียงแต่รอถึงวันนัดพิจารณาคดีของศาล แต่เมื่อเราแนะนำให้ยื่นคำให้การตามแนวทางโดยอาศัยข้อกฎหมายเป็นเกณฑ์แล้ว ผลคดีน่าจะเป็นผลดีต่อจำเลยทั้งสอง ผลคดีเป็นอย่างไร เชื่อว่าจำเลยที่ ๑ จะนำมาแจ้งให้ทราบด้วยตนเองต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-30 20:54:53 IP : 58.11.229.152


ความคิดเห็นที่ 7 (3375826)

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ จำเลยได้ไปตรวจดูผลคดีแล้วทราบแต่เพียงว่า ศาลได้พิพากษาแล้วเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๔๐๔๐/๒๕๕๕ แต่ไม่ทราบว่าพิพากษาว่าอย่างไร เพราะสำนวนยังไม่ลงมาจากท่านผู้พิพากษาถึงห้องเก็บสำนวน

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-09-19 21:50:18 IP : 124.122.94.91


ความคิดเห็นที่ 8 (3379507)

ในวันนี้จำเลยได้ไปตรวจสอบคำพิพากษาอักครั้ง พบว่าศาลแขวงนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาแล้ว โดยพิพากษาว่า ยกฟ้องค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๔๐๔๐/๒๕๕๕

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-10-10 16:26:30 IP : 110.168.64.167[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖