ReadyPlanet.com


กรมพัฒนาฝีมือแรงฟ้องคะ


 ถูกหมายฟ้องวันที่ 8 กุมภาพัน 2555 ศาลให้ไปไกล่เกลี่ยวันที่ 24 เมษายน 2555 หนูจะทำอย่างไรดีคะ๋อาจารย์ เรื่องมีอยู่ว่า หนูกู้เงินเรียน พอเรียนจบแล้ว  หนูจำไม่ได้ว่าต้องส่งเงินงวดแรกวันที่เท่าไหร่  พอมีใบชำระส่งมาหนูก็ส่งไป  กำหนดส่งทั้งหมด 36งวด หนูส่งไป32งวดหนูคิดว่าหนูส่งครบแล้วก็หยุดส่ง  ตั้งแต่ปี2545 พอมาปี2554มีใบมาทวง หนี้ที่ยังจ่ายไม่ครบ หนูก็โทรไปถามว่าขอชำระคืนเป็นรายเดือนได้ไหม  เขาบอกไม่ได้ต้องจ่ายครบเลย  หนูก็ขออีก  เขาบอกจะโทรติดต่อกลับมา เขาก็ไม่โทรจนมีหมายศาลมา หนูจะทำยังไงดีค่ะอาจารย์ วันพรุ้งนี้หนูจะไปศาลแล้วคะ่   ผู้ตั้งกระทู้ โสภี แจ่มจำรัส (bubu4u2-at-sanook-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-04-23 10:50:18 IP : 118.172.249.88


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3350088)

กรณีตามปัญหานี้ วันนี้ประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา สู้คดีดอทคอมได้ติดต่อกับผู้ถามปัญหาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นได้สอบถามจนได้ข้อมูลที่เป็นประเด็นสำคัญในการยื่นคำให้การสู้คดี เราได้จัดทำคำให้การสู้คดีแบบออนไลน์ส่งให้ผู้ถามปัญหาโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารที่สำคัญดังนี้ (๑) คำให้การจำเลยที่ ๑ , (๒) คำให้การจำเลยที่ ๒ , (๓) คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย , (๔) บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , (๕) บัญชีพยานจำเลยที่ ๒ , (๖) ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๑ , (๗) ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ และ (๘) คำแนะนำเรื่อง การเตรียมเอกสาร , การจัดเรียงเอกสารและการยื่นส่งคำคู่ความและเอกสารประกอบอื่นๆในการสู้คดีต่อศาล

คืนนี้ผู้ถามได้จัดพิมพ์เอกสารและสอบถามข้อสงสัยบางอย่าง ได้เข้าใจตรงกันแล้ว พรุ่งนี้หากเป็นไปตามกำหนดนัด ผู้ถามคำถามสามารถยื่นคำให้การสู้คดีภายในกำหนดเวลานัดให้การและสืบพยานได้ คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๓/๒๕๕๕ ถูกฟ้องวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ศาลจังหวัด......

ความคืบหน้าของคดีเราจะนำมาแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-04-23 23:08:46 IP : 124.120.99.39


ความคิดเห็นที่ 2 (3350284)

ในวันนี้ ก่อนผู้ถามไปยื่นเอกสารต่อศาล เราได้แจ้งผู้ถามว่าต้องมีสมาธิมั่นคงหากต้องการสู้คดี โดยแนะนำว่าควรให้บุคคลอื่นไปยื่นเอกสารแทน ผู้ถามทำตามคำแนะนำ ปรากฎว่าเมื่อถึงเวลานัดเหตุการณ์เป็นไปดังที่เราแจ้งไว้ เพราะว่าทั้งกรรมการและโจทก์พยายามเกลี้ยกล่อมให้ชดใช้หนี้เงินกู้ ซึ่งผู้ถามได้ยื่นคำให้การประเด็นสำคัญที่ทำให้คดีชนะไปแล้ว ในที่สุดคดีได้ถูกเลื่อนไปนัดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เราแนะนำผู้ถามว่า เมื่อได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีไว้แล้วไม่จำเป็นต้องไปศาลอีก หากจะไปก็ไปหลังจากวันนัด โดยไปฟังคำพิพากษาอย่างเดียว

หากผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวได้อ่านข้อเขียนนี้ ขอได้โปรดรับทราบไว้เลยว่า จำเลยทั้งสองยอมขาดนัดพิจารณา โดยให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว

ความคืบหน้าของคดีเราจะนำมาแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-04-24 17:38:21 IP : 110.169.204.97


ความคิดเห็นที่ 3 (3355729)

กรณีศาลนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เรากำลังตรวจสอบว่าผลคดีเป็นอย่างไร หากทราบแน่ชัดแล้วจะรีบนำมาแจ้งให้ท่านทราบเร็วๆนี้

คดีนี้ศาลเลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์-จำเลยในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. (บันทึก ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-05-27 19:38:37 IP : 58.11.229.84


ความคิดเห็นที่ 4 (3363435)

ผลคดีนี้ยังติดตามอยู่อย่างต่อเนื่อง หากได้ทราบผลคดีชัดเจนแน่นอนแล้วจะรีบนำมาแจ้งท่านต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-07-07 12:25:47 IP : 124.122.131.105


ความคิดเห็นที่ 5 (3366427)

คดีนี้ตรวจสอบแล้วทราบว่าศาลจังหวัดจันทบุรีเสร็จการพิจารณาแล้ว กำลังตรวจสอบคำพิพากษาและหมายเลขดคีแดงอยู่ เมื่อได้ทราบชัดเจนแล้วจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-07-24 15:05:44 IP : 124.120.5.111


ความคิดเห็นที่ 6 (3366998)

วันนี้จำเลยได้ไปตรวจสอบผลคดีที่ศาลจังหวัดจันทบุรีด้วยตนเอง ปรากฏว่าได้ทราบแต่เพียงว่า คดีที่ถูกฟ้องเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๑/๒๕๕๕ แต่ไม่สามารถตรวจสอบเพื่อทราบคำพิพากษาได้ โดยเจ้าหน้าที่หน้าบัลลังก์  อ้างยืนยันเพียงอย่างเดียวว่าสำนวนยังไม่ลงมาจากศาล

ปัญหาที่เกิดกับประชาชนคือระยะเวลาการใช้สิทธิอุทธรณ์สิ้นสุดในวันนี้ แต่คู่ความยังไม่ทราบผลคำพิพากษาว่ายกฟ้องหรือต้องชำระหนี้ จำเลยปฏิบัติไม่ถูกว่าควรจะอุทธรณ์หรือไม่เพราะยังไม่ทราบคำพิพากษา หากจะบอกว่าควรยื่นคำร้องขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปก็ไม่ถูกต้อง เพราะว่าหากคดีชนะคือศาลยกฟ้องก็ไม่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ แต่หากศาลพิพากษาให้ชำระหนี้ระยะเวลาตามกฎหมายที่จะยื่นอุทธรณ์ก็หมดแล้ว จำเลยเสียสิทธิการอุทธรณ์คำพิพากษาโดยที่ไม่ใช่ความผิดของจำเลย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐ บัญญัติว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี้ (๑) สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็วและทั่วถึง .... (๓) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม

ท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โปรดพิจารณาอย่างเป็นธรรมด้วยว่าการพิจารณาคดีนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จนถึงวันนี้ สิทธิในการอุทธรณ์คำพิพากษาหมดไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าผลคำพิพากษาเป็นอย่างไร จำเลยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-07-26 22:24:22 IP : 115.87.102.124


ความคิดเห็นที่ 7 (3370383)

เมื่อวานนี้ (๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕) จำเลยในคดีนี้ได้ไปตรวจดูคำพิพากษาปรากฏว่าสามารถขอตรวจสำนวนได้แล้ว จากการตรวจสำนวน พบว่าศาลจังหวัดจันทบุรีได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยผลคำพิพากษาคือ ศาลพิพากษายกฟ้องค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.๕๙๑/๒๕๕๕

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2012-08-17 16:15:25 IP : 124.122.252.225[1]กระทู้นี้ไม่เปิดให้แสดงความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖