ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างหมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            ในการต่อสู้คดีอาญา ทุกคนต้องทราบสิทธิขั้นพื้นฐานของตนอีกอย่างหนึ่งคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด หรือสำนักงานศาลยุติธรรมก็ตามต้องการให้ท่านไปพบเพื่อการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือการพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่น ต้องมีหมายเรียกมาถึงท่าน ไม่ใช่ว่าเพียงแต่โทรศัพท์มา หรือฝากข้อความมากับคนอื่นๆเท่านั้น เพราะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๕๒ บัญญัติว่า การที่จะให้บุคคลใดมาที่พนักงานสอบสวนหรือมาที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือมาศาล เนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง หรือพิจารณาคดี หรือการอย่างอื่นตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้จักต้องมีหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่หรือของศาล แล้วแต่กรณี 

            หมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมาถึงผู้รับหมายในรูปจดหมายปิดผนึกเป็นกระดาษแผ่นเดียวส่งทางไปรษณีย์ธรรมดา หรือไปรษณีย์ตอบรับ จ่าหน้าซองจดหมายถึงผู้รับหมายโดยด้านหน้ามีตราครุฑ มีที่อยู่ของผู้ส่งและชื่อที่อยู่ของผู้รับหมาย ซึ่งจะมีเนื้อความและลักษณะของหมายเรียก ดังนี้

 

                                                    ครุฑ   หากไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกนี้   

                                                                 อาจเป็นเหตุให้ศาลออกหมายจับได้

หมายเรียกผู้ต้องหาครั้งที่.....

                                   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                             สถานที่ออกหมาย สถานีตำรวจนครบาล พระโขนง

                  ออกหมายวันที่.....เดือน.....พ.ศ. ๒๕๕๓

                                                 ความอาญา

                            สำนักงานเขตวัฒนา ผู้กล่าวหา

 คดีระหว่าง

                            นาย...                        ผู้ต้องหา

            อาศัยอำนาจตามประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๗ มาตรา ๕๒

               หมายมายัง นาย.....

บ้านเลขที่......ซอย....ตำบล.....

ผู้ใหญ่บ้าน.....กำนัน.....

อำเภอ..เขตพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยเหตุที่ท่านต้องหาว่า ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รื้อถอนอาคาร

ฉะนั้นให้ นาย...

ไป ณ สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง พบ ร.ต.อ. ภ พงส. (สบ ๑) สน.พระโขนง

ในวันที่.....เดือน.......พ.ศ.๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา

                                      (ลงชื่อ) ร.ต.อ. ลายมือชื่อ ผู้ออกหมาย

                                      (ตำแหน่ง) พงส. (สบ ๑) สน.พระโขนง

พนักงานสอบสวน โทรศัพท์......

...............................................................................................................................

                                    ใบรับหมายตำรวจ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕....เวลา......นาฬิกา  ข้าพเจ้า.....ได้รับหมายเรียกของเจ้าพนักงานตำรวจ.....ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าไปยัง......

ในวันที่.....เดือน....พ.ศ.๒๕..เวลา.....นาฬิกาไว้แล้ว

                                               (ลงชื่อ)...ผู้รับหมาย

                                               (ลงชื่อ)....ผู้ส่งหมาย

เมื่อท่านได้รับหมายเช่นนี้ หากท่านไม่ว่าง หรือติดธุระจำเป็นต่างๆจริงๆ ท่านก็สามารถส่งหนังสือแจ้งความจำเป็นของท่านขอเลื่อนกำหนดวันเวลาออกไปได้ เช่น แจ้งว่าท่านไม่สามารถไปในวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าวได้เพราะเหตุใด และสามารถจะไปพบได้เมื่อไร เป็นต้น ซึ่งก่อนไปพบเจ้าหน้าที่ตามวันเวลานัดหมายดังกล่าว ควรปรึกษาทนายความหรือผู้รู้กฎหมายไปก่อนก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการต่อสู้คดีของท่านตั้งแต่ต้น

 
เอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๑) article
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๒)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย (๓)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ได้ทวง ไม่ได้เงิน (๔)
ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาให้คืนเงินมัดจำ article
ตัวอย่างหนังสือบอกล่าวให้คืนโฉนด
ตัวอย่างการตัดลดหนี้จากธนาคาร article
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างหนังสือรับรองการตายของบุคคล
ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างหมายค้นของศาล article
ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ article
ตัวอย่างบัญชีของกลางคดีอาญา article
ตัวอย่างรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ article
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด (คดีอาญา)
ตัวอย่างใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างคำบังคับ article
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีร้องคัดค้านการครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อน
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีโจทก์ไม่มาศาลถึงกับแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำให้การพยานจำเลย คดีผู้บริโภค
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ราชการ (ผู้กู้ยืม)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ราชการ (ผู้ค้ำประกัน)
ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)
ตัวอย่างหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมืองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker