ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)


 

ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)
 
     พยานหลักฐานที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในการพิสูจน์ความผิดของจำเลยในคดียาเสพติดคือ ผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า) ซึ่งเราขอนำตัวอย่างเอกสารดังกล่าวมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางที่จะทำความเข้าใจก่อนรับเป็นทนายความแก้ต่างในคดียาเสพติด
 
 
ครุฑ                                            บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี โทร ๐ - ๓๖๕๙ –๗๗๕๓
ที่ ๐๐๓๒.๔(สห)/....   วันที่     ธันวาคม ๒๕๕๖
เรื่อง แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
เรียน ผกก.สภ.อินทร์บุรี
ขอแจ้งผลการตรวจพิสูจน์ของกลาง ซึ่งได้รับเมื่อ ...พ.ย. ๒๕๕๖ ตามหนังสือ สภ.อิทร์บุรี ที่ ตช ๐๐๑๖.๘๗/....ลง  พ.ย. ๒๕๕๖ ดังรายงานการตรวจพิสูจน์ท้ายหนังสือนี้
                      พ.ต.ท. หญิง
                        (  ณ.                      )
                            นวท.(สบ๓) หน.พฐ.จว.สิงห์บุรี
                                  รายงานการตรวจพิสูจน์
หมายเลขพิสูจน์ที่ ค......./๒๕๕๖
รายละเอียดวัตถุที่ทำการตรวจพิสูจน์
ตามหนังสือ             สภ.สภ.อิทร์บุรี ที่ ตช ๐๐๑๖.๘๗/....ลง  พ.ย. ๒๕๕๖
เลขคดี       ...../๒๕๕๖ ผู้ต้องหาชื่อ...
ได้ส่งของกลางบรรจุ ซองกระดาษสีขาว     จำนวน       ๑        ซอง
น้ำหนักทั้งหีบห่อ ๗.๘๑       กรัม
ของกลางเป็น       วัตถุเม็ดกลมแบนสีส้ม   จำนวน     ๑๐       เม็ด
จุดประสงค์ในการตรวจพิสูจน์ ของกลางเป็นยาเสพติดชนิดใด มีน้ำหนักเท่าใด
ผลการตรวจพิสูจน์         ตรวจพบยาเสติดให้โทษชนิดเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์
                        ซึ่งเป็นเกลือของเมทแอมเฟตามีน และเป็นอนุพันธ์แอมเฟตามีน
                        ที่ขอกลางนี้
                        น้ำหนักเฉพาะของกลาง ๐.๙๘      กรัม
ของกลางที่เหลือ         น้ำหนักเฉพาะของกลางที่เหลือ ๐.๘๐๐    กรัม
จากการตรวจพิสูจน์                 จะเก็บส่งรักษาที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระรวงสาธารณสุข ต่อไป
                                    ร้อยตำรวจโทหญิง ผู้ตรวจพิสูจน์
                                            (    ว.                                  )
                                     นักวิทยาศาสตร์ (สบ ๑ ) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรี
                                                    ธันวาคม ๒๕๕๖
 เอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๑) article
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๒)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย (๓)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ได้ทวง ไม่ได้เงิน (๔)
ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาให้คืนเงินมัดจำ article
ตัวอย่างหนังสือบอกล่าวให้คืนโฉนด
ตัวอย่างการตัดลดหนี้จากธนาคาร article
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างหนังสือรับรองการตายของบุคคล
ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)
ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างหมายค้นของศาล article
ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ article
ตัวอย่างบัญชีของกลางคดีอาญา article
ตัวอย่างรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ article
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด (คดีอาญา)
ตัวอย่างใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างคำบังคับ article
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีร้องคัดค้านการครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อน
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีโจทก์ไม่มาศาลถึงกับแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำให้การพยานจำเลย คดีผู้บริโภค
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ราชการ (ผู้กู้ยืม)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ราชการ (ผู้ค้ำประกัน)
ตัวอย่างหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมืองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker