ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างบัญชีพยานผู้ร้อง (ร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดก)

            ในการยื่นคำร้องขอศาลตั้งผู้จัดการมรดกนั้น เอกสารประกอบการยื่นคำร้องอีกฉบับหนึ่งคือ บัญชีพยานผู้ร้อง พยานบุคคลและพยานเอกสารที่จำเป็นในการสืบพยานชั้นไต่สวนพยานผู้ร้องจำเป็นต้องระบุไว้ให้เรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด ใช้แบบพิมพ์ศาล หมายเลข (๑๕) บัญชีพยาน โดยเติมใส่ข้อความในช่องว่างดังนี้

บัญชีพยาน                                ครุฑ                    คดีหมายเลขดำที่ พ.๔๕๐/๒๕๕๔

                                                           ศาลจังหวัดธัญบุรี

                                                    วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

                                                           ความแพ่ง

ระหว่าง นายสมชัย ชมเงิน ร้องขอจัดการมรดก (ไม่มีพินัยกรรม) ของ นายสุรชาติ ชมเงิน ผู้ร้อง

       ข้าพเจ้า นายสมชัย ชมเงิน ผู้ร้อง ขอระบุพยานของข้าพเจ้ารวม ๑๖ อันดับ ตามบัญชีตารางข้างล่างนี้

๑. นายสมชัย ชมเงิน (หรือเขียนว่า ผู้ร้องอ้างตนเองเป็นพยาน)                         นำ

๒. มรณบัตรของนายสุรชาติ ชมเงิน เจ้ามรดก                                                 นำ

๓. มรณบัตรของนายสมจิตร์ ชมเงิน บิดาเจ้ามรดก                                           นำ

๔. มรณบัตรของนางสังวร ชมเงิน มารดาเจ้ามรดก                                           นำ

๕. สำเนาทะเบียนบ้านของนางสาวอภิรมย์ ชมเงิน                                           นำ

๖. สำเนาทะเบียนบ้านของนายสมชย ชมเงิน                                                  นำ

๗. สำเนาทะเบียนบ้านของนางสาวลำจวน ชมเงิน                                           นำ

๘. สำเนาทะเบียนบ้านของนายบุญชู ชมเงิน                                                   นำ

๙. สำเนาทะเบียนบ้านของนายบุญชอบ ชมเงิน                                               นำ

๑๐. สำเนาทะเบียนบ้านของนางสาวประจิม หรือ ณัฐฐศศิ ชมเงิน                       นำ 

๑๑. หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวของนางสาวประจิม หรือ ณัฐฐศศิ  ชมเงิน นำ

๑๒. บัญชีเครือญาติของนายสุรชาติ ชมเงิน เจ้ามรดก                                       นำ

๑๓.โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๐๕๙๕ เลขที่ดิน ๓๗๗๗ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือ สำเนาหนังดังกล่าวที่เจ้าพนักงานรับรองความถูกต้อง    นำ

๑๔. รายการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน สส – ๒๓๔๘ กรุงเทพมหานคร   นำ

๑๕. สำเนาทะเบียนบ้านของนายสุรชาติ ชมเงิน เจ้ามรดก                                นำ

๑๖. หนังสือยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของทายาทนายสุรชาติ ชมเงิน เจ้ามรดก นำ

                               (รวมพยานบุคคล ๑ อันดับ พยานเอกสาร ๑๕ อันดับ)

 

ที่มา: บัญชีระบุพยานผู้ร้องคดีหมายเขดำที่ พ.๔๕๐/๒๕๕๔ คุณสมชัย ชมเงิน ผู้ร้อง อนุญาตให้เผยแพร่ได้เพื่อประโยชน์ของสาธารณะชน
เอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ

ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๑) article
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ (๒)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ที่ไม่มีความหมาย (๓)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ได้ทวง ไม่ได้เงิน (๔)
ตัวอย่างหนังสือบอกเลิกสัญญาให้คืนเงินมัดจำ article
ตัวอย่างหนังสือบอกล่าวให้คืนโฉนด
ตัวอย่างการตัดลดหนี้จากธนาคาร article
ตัวอย่างบัญชีเครือญาติ
ตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมในการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างหนังสือรับรองการตายของบุคคล
ตัวอย่างคำแถลงขอประกาศหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างหมายค้นของศาล article
ตัวอย่างบันทึกการตรวจยึด/จับกุม ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ article
ตัวอย่างบัญชีของกลางคดีอาญา article
ตัวอย่างรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหมายเรียกผู้ต้องหาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตัวอย่างหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการ article
ตัวอย่างหนังสือสำคัญแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุด (คดีอาญา)
ตัวอย่างใบสำคัญแสดงว่าคดีถึงที่สุด (คดีแพ่ง)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างสัญญาประนีประนอมยอมความ (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) article
ตัวอย่างคำบังคับ article
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณา (คดีร้องคัดค้านการครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาที่ศาลเห็นควรวินิจฉัยชี้ขาดในปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นก่อน
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณากรณีโจทก์ไม่มาศาลถึงกับแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำให้การพยานจำเลย คดีผู้บริโภค
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ ไม่เป็นความจริง
ตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ราชการ (ผู้กู้ยืม)
ตัวอย่างหนังสือทวงหนี้ราชการ (ผู้ค้ำประกัน)
ตัวอย่างผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (ยาบ้า)
ตัวอย่างหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาของศาลคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมืองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker