ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา เรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ)

            ข้อเท็จจริงในคดีนี้ จำเลยได้ไปร่วมงานฉลองปีใหม่กับเพื่อนฝูงเกือบทั้งคืนและดื่มสุราด้วย ขณะที่จำเลยขับรถยนต์กลับที่พักเป็นเวลาเช้ามืดจำเลยขับรถยนต์มาติดสัญญาณไฟแดงที่ใกล้บริเวณป้อมตำรวจ หลังจากนั้นจำเลยได้เผลอหลับไปสักครู่หนึ่ง ต่อมาเมื่อมีสัญญาณไฟเขียวจำเลยยังหลับอยู่เป็นเหตุให้รถที่ตามหลังรถยนต์ของจำเลยมาติดกันเป็นแถว จนในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่ป้อมยามจึงมาเพื่อตรวจดูพบเห็นจำเลยหลับอยู่ที่ที่นั่งคนขับรถยนต์ ตำรวจจราจรจึงเคาะกระจกรถยนต์ปลุกจำเลยให้ตื่นขึ้นจากหลับและหลังจากนั้นนำตัวเลยส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ (เมาแล้วขับ) ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาคดีของศาล จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลได้พิพากษาจำคุกจำเลย ๑ เดือนแต่ให้เปลี่ยนเป็นโทษกักขังแทน ๑ เดือน จำเลยได้มาปรึกษากับเราเพราะประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นเพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยพิพากษารอการลงโทษ การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาใช้แบบพิมพ์ของศาลหมายเลข (๓๒) อุทธรณ์ โดยมีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑.โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓(๒) ๑๖๐ ตรี พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ และขอศาลพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยตามกฎหมาย

            จำเลยให้การรับสารภาพ

            ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องรับลดกึ่ง จำคุก ๑ เดือน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทนเป็นเวลา ๑ เดือน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ และให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยเป็นเวลา ๖ เดือน

            ข้อ ๒.ด้วยความเคารพต่อศาล จำเลยยังคงไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยจำเลยเห็นว่าศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยหนักเกินไป จำเลยจึงขออุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ที่เคารพด้วยเหตุผลดังจะกล่าวต่อไปนี้

            ๒.๑ จำเลยมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งแน่นอน กล่าวคือจำเลยทำงานที่วัด ธ.มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ แต่เพิ่งจะได้รับการบรรจุครบ ๑ ปี เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๒ นี้ โดยจำเลยทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำฌาปนสถานได้รับอัตราเงินเดือนเดือนละ ๕,๕๐๐ บาท ปรากฏตามหนังสือรับรองเงินเดือนท้ายอุทธรณ์ เอกสารหมายเลข ๑

            ๒.๒ จำเลยมีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวและมารดาหม้ายเพียงลำพัง กล่าวคือจำเลยเป็นบุตรคนที่สองของบิดามารดา โดยมีบิดาชื่อนาย ส. มีมารดาชื่อนาง ก. ซึ่งมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวมสามคน คือคนแรกนาย ธ.เป็นพี่ชาย คนที่สองคือตัวจำเลยและคนที่สามคือนางสาว ณ.เป็นน้องสาว ปรากฏตามบัญชีเครือญาติและบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านท้ายอุทธรณ์ เอกสารหมายเลข ๒ และ ๓ ตามลำดับ บิดาจำเลยได้หย่าขาดจากมารดาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ ปรากฏตามใบสำคัญการหย่าท้ายอุทธรณ์ เอกสารหมายเลข ๔ ต่อมาบิดาเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ ปรากฏตามสำเนามรณบัตรท้ายอุทธรณ์เอกสารหมายเลข ๕ ภายหลังจากบิดาเสียชีวิตแล้วจำเลยได้อุปการะเลี้ยงดูมารดาหม้ายโดยลำพังมาตลอดจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากนาย ธ.พี่ชายและนางสาว ณ.น้องสาวประกอบอาชีพรับจ้างมีรายได้ไม่แน่นอน หากจำเลยถูกกักขังเป็นเวลา ๑ เดือนนอกจากจะต้องออกจากงานประจำที่ทำอยู่แล้ว การถูกคุมขังด้วยระยะเวลา ๑ เดือนจะเป็นผลเสียต่อตัวจำเลยเอง ครอบครัว และสังคม เพราะว่าจำเลยจะต้องตกงานไม่มีรายได้พอเพียงที่จะสามารถเลี้ยงดูมารดาหม้ายได้ ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากในสังคม เนื่องจากไม่สามารถเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งในที่สุดอาจต้องเป็นภาระของสังคมมากว่าผลดี

            ๒.๓ จำเลยมีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณความดีมาก่อน กล่าวคือในระหว่างประกอบอาชีพการงานอยู่นั้นผู้บังคับบัญชาของจำเลยคือเจ้าอาวาสวัด ธ.ได้ออกหนังสือรับรองว่าจำเลยมีความประพฤติดี รับผิดชอบในหน้าที่และขยันขันแข็งในการงาน ปรากฏตามหนังสือรับรองการทำงานท้ายอุทธรณ์ เอกสารหมายเลข ๖ นอกจากนี้จำเลยยังได้รับใช้ประเทศชาติโดยการเข้ารับราชการทหารผลัดที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๑๓ ตาคา ๒๕๔๗ เป็นเวลา ๒ ปีเต็มสังกัดกรมอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ซึ่งในระหว่างรับราชการทหารอยู่นั้น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศได้ออกหนังสือรับรองว่า จำเลยได้ปฏิบัติราชการทหารด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเป็นผู้มีวินัยดี ปรากฏตามหนังสือของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ท้ายอุทธรณ์หมายเลข ๗

            จำเลยขอประทานกราบเรียนต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ที่เคารพว่า จำเลยมีเหตุผลสมควรได้รับโอกาสจากศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ที่เคารพให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีคือ จำเลยมีอาชีพหารงานเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน มีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวและมารดาหม้ายเพียงลำพัง มีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณความดีมาก่อนทั้งจำเลยไม่เคยต้องคำพิพากษาจำคุกมาก่อน ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จำเลยจึงขอศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ที่เคารพได้โปรดพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยพิพากษาลงโทษจำเลยเพียงสถานเบาตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ที่เคารพจะโปรดเห็นสมควรหรือให้รอการลงโทษจำเลยไว้ก่อนเพื่อให้โอกาสแก่จำเลยในการกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคมต่อไปซึ่งจักเป็นพระคุณอย่างล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้แก่จำเลย

                         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

           ท่านสามารถนำแนวทางการเขียนอุทธรณ์เช่นนี้ไปปรับใช้ให้ตรงกับข้อเท็จจริงในคดีของท่านได้ หากท่านต้องการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น เพื่อขอให้ศาลรอการลงโทษ ต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงข้อเท็จจริงดังนี้ (๑) การมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน (๒) การมีภาระต้องอุปการะเลี้ยงดูครอบครัว (๓) การมีความประพฤติเรียบร้อยและมีคุณความดีมาก่อน และ(๔) ไม่ควรจะมีประวัติการกระทำความผิดมาก่อน (สำคัญมาก) ส่วนใหญ่ศาลจะเมตตารอการลงโทษให้ เช่นคดีนี้ ศาลอุทธรณ์ ภาค ๑ เห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น กรณีมีเหตุสมควรรอการลงโทษให้แก่จำเลย  (ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ หากได้รับสำเนาแล้วจะนำมาเสนอเพื่อให้ท่านตรวจสอบต่อไป)
อุทธรณ์

ตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา เรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำแก้อุทธรณ์คดีศาลเยาวชนและครอบครัวสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker