ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำแก้อุทธรณ์คดีศาลเยาวชนและครอบครัว

            ข้าพเจ้าจำเลย ได้รับสำเนาของโจทก์แล้ว ขอทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาล มีข้อความตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

            โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้โจทก์และจำเลยหย่าขาดจากกัน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำสั่งศาลไปจดทะเบียนหย่าฝ่ายเดียว

            จำเลยยื่นคำให้การว่าโจทก์มีหญิงอื่น โจทก์เป็นฝ่ายผิดจึงไม่มีสิทธิฟ้องอย่า ขอให้ยกฟ้อง

            คดีมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่ามีเหตุที่โจทก์และจำเลยต้องหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากันหรือไม่

            ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า พฤติกรรมของจำเลยยังไม่ถือว่ากระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อสามีภรรยาอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องอย่าได้ จึงพิพากษายกฟ้อง

            ข้อ ๒. โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่จำเลยยังไม่รู้แน่ว่ามีเหตุการณ์ที่โจทก์ไปคบหายกย่องหญิงอื่นเป็นภรรยา แต่กลับพ่นข้อความหมิ่นประมาทโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างมาก จึงเป็นเหตุที่โจทก์ฟ้องอย่าได้และเหตุการณ์มิได้เกิดจากโจทก์ดังที่ศาลชั้นต้นมีคำวินิจฉัย

            โจทก์ยังอุทธรณ์อีกว่าการกระทำของจำเลยที่ได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์เพื่อหวังให้โจทก์ถูกออกจากงาน จำเลยกลั่นแกล้งทำให้โจทก์เสียหายอย่างร้ายแรง พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยากับโจทก์ ทำให้โจทก์ไม่อาจทนอยู่กินฉันสามีภรรยากับจำเลยได้อีกต่อไป

            จำเลยขอประทานกราบเรียนต่อศาลอุทธรณ์ภาค.... ที่เคารพว่า อุทธรณ์ดังกล่าวข้างต้นของโจทก์เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชัดแจ้ง กล่าวคือ โจทก์ไม่ได้คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในปัญหาข้อเท็จจริงว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นคลาดเคลื่อนอย่างไร และคำพิพากษาที่ถูกต้องเป็นอย่างไร โจทก์ควรจะชนะคดีได้ด้วยเหตุผลอะไร ทั้งอุทธรณ์ดังกล่าวข้างต้นของโจทก์ไม่เป็นสาระแก่คดี กล่าวคือข้อเท็จจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างไม่เป็นข้อแพ้ชนะหรือไม่เป็นประโยชน์แก่คดีหรือไม่มีผลทำให้คำพิพากษาเปลี่ยนแปลง อุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ อุทธรณ์ดังกล่าวของโจทก์จึงไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลอุทธรณ์ภาค.....

            ข้อ ๓. จำเลยขอประทานกราบเรียนต่อศาลอุทธรณ์ภาค....ที่เคารพว่าการที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์และจำเลยนำสืบรับกันว่าตั้งแต่จดทะเบียนสมรสกันโจทก์และจำเลยต้องอาศัยอยู่กันคนละแห่งเพราะมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบจะไปมาหากันในช่วงวันหยุดเท่านั้น โดยสภาพทางครอบครัวดังกล่าวโจทก์และจำเลยอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากว่า ๒๓ ปีแล้ว แสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาโจทก์และจำเลยต่างเข้าใจกันและกันและสามารถอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาได้อย่างปกติทั่วไป น่าเชื่อว่าเหตุที่จำเลยเข้าไปทำลายทรัพย์สินของโจทก์ที่หมู่บ้านเปี่ยมสุขแล้วใช้น้ำมันเบรคราดรถยนต์และใช้สีสเปรย์พ่นข้อความรอบโรงรถยนต์เขียนประจานโจทก์ว่า “คนนอกใจเมีย คนเลว” ตามภาพถ่ายและสำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์หมายจ.๑๑ และ จ. ๑๒ นั้น เกิดจากความหึงหวงและหวาดระแวงตัวโจทก์ เพราะก่อนเกิดเหตุจำเลยสืบทราบมาว่าโจทก์กำลังคบหญิงอื่นฉันท์ชู้สาวแต่โจทก์ในฐานะหัวหน้าครอบครัวหาได้ใช้ความพยายามทำให้จำเลยคลายความวิตกกังวลนั้นแต่อย่างใดไม่ และศาลได้วินิจฉัยต่อไปว่าส่วนที่จำเลยมีหนังสือร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของโจทก์ก็เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของโจทก์ที่เป็นเรื่องความประพฤติส่วนตัวทั่วไปเป็นการรักษาสิทธิในครอบครัวมิให้หญิงอื่นมาทำให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานในครอบครัวและโจทก์มิได้ถูกดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อพิจารณาหนังสือร้องเรียน เอกสารหมาย จ. ๒๑ ข้อความส่วนมากก็ระบุเป็นทำนองตัดพ้อต่อว่าโจทก์และน้อยใจที่โจทก์คบหญิงอื่นฉันท์ชู้สาวและเสียใจในการกระทำของโจทก์ดังกล่าว พฤติกรรมของจำเลยดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่าเป็นการประพฤติชั่วหรือทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจหรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามโจทก์หรือกระทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อสามีภรรยากันอย่างร้ายแรงอันเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องอย่าจำเลยได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๑๖ โดยพิพากษายกฟ้องโจทก์จำเลยเห็นด้วยว่าคำพิพากษาศาลชั้นต้นชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว

           อาศัยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังที่จำเลยได้ประทานกราบเรียนมาข้างต้น ขอศาลอุทธรณ์ภาค.....ได้โปรดพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทนจำเลยด้วย
                                              ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
อุทธรณ์

ตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา เรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา เรื่องความผิดต่อพระราชบัญญัติจราจรทางบก (เมาแล้วขับ)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker