ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างชนะคดีสินเชื่อธนาคารออมสิน (๑) ศาลจังหวัดพระโขนง

 คำฟ้องโจทก์ คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารออมสิน
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ธนาคารออมสิน (โครงการสินเชื่อธนาคารประชาชน) ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ (ผู้กู้) จำเลยที่ ๒ และจำเลยที่ ๓ (ผู้ค้ำประกัน) เป็นคดีผู้บริโภค ที่ศาลจังหวัดพระโขนง คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๓๘๘๐/๒๕๕๕ เรื่อง กู้ยืม ค้ำประกัน ขอให้ชำระเงินต้นจำนวน ๔๓,๓๐๙.๘๑ บาท ดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน ๖๕,๔๔๑.๑๒ บาท รวมเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๗๕๐.๙๓ บาท
ศาลนัดพิจารณาไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
คำให้การจำเลย คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน(ออมสิน)
เราได้รับการติดต่อจากจำเลยเพื่อเรียงคำให้การสู้คดีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เราจึงได้จัดเตรียมเอกสารให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๓ เพื่อยื่นคำคู่ความต่อสู้คดีต่อศาลดังนี้ (๑) คำให้การจำเลยที่ ๑ , (๒) คำให้การจำเลยที่ ๓ (๓) คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย (๓) บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , (๔) บัญชีพยานจำเลยที่ ๓ (๕) ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๓ โดยเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ได้ไปยื่นคำคู่ความดังกล่าวต่อศาลจังหวัดพระโขนงด้วยตนเอง การยื่นคำให้การต่อสู้คดีดังกล่าวเป็นการตั้งประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นข้อชี้ขาดผลคดีว่าชนะหรือแพ้แล้ว


การนัดพิจารณาพิจารณาของศาล คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารออมสิน
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันนัดไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๓ ขาดนัดพิจารณา ปรากฏว่าโจทก์แถลงขออนุญาตเลื่อนไปนัดสืบพยานในนัดหน้า ศาลอนุญาตให้เลื่อนไปนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐ น.
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ศาลได้จดรายงานกระบวนพิจารณา ดังนี้
นัดสืบพยานโจทก์ หรือทำยอมวันนี้ ทนายโจทก์มาศาล ส่วนจำเลยทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล
ทนายโจทก์แถลงว่า คดีนี้เป็นหนี้ที่อาจกำหนดจำนวนเงินได้แน่นอน จึงขอส่งเอกสารแทนการสืบพยาน จำนวน ๑๗ ฉบับ แล้วทนายโจทก์แถลงหมดพยานเพียงเท่านี้
พิเคราะห์คำฟ้องและคำขอท้ายฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระหนี้เป็นจำนวนแน่นอน จึงอนุญาตให้โจทก์ส่เอกสารแทนการสืบพยานศาลรับไว้หมาย จ. ๑ ถึง จ.๑๗ เอกสารให้รวมสำนวนไว้
คดีเสร็จการพิจารณาให้รอฟ้งคำพิพากษาวันนี้


คำพิพากษาของศาล คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารออมสิน
ศาลพิพากษาว่า พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๒๘/๒๕๕๖
ประสบการณ์ลูกค้าผู้ใช้บริการ

ตัวอย่างชนะคดีบริษัทซื้อหนี้มาฟ้อง แคปปิตอล โอ เค (ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี)
ตัวอย่างชนะคดีบริษัทซื้อหนี้มาฟ้อง แคปปิตอล โอ เค (ศาลจังหวัดพิจิตร)
ตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อกรณีซื้อหนี้มาฟ้อง (ศาลแขวงสมุทรปราการ)
ตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
ตัวอย่างชนะคดีที่เจ้าหนี้ได้รับซื้อรับโอนสิทธิเรียกร้องมาฟ้อง (สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้เงิน)
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมือง
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด (๑) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างชนะคดี คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (๑) ศาลจังหวัดภูเก็ต
ตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (๒) ศาลแขวงขอนแก่น
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้า สโตร์ (๓) ศาลจังหวัดทุ่งสง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑) ศาลจังหวัดมีนบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๓) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๔) ศาลจังหวัดพัทยา
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๕) ศาลจังหวัดจันทบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๖) ศาลจังหวัดปัตตานี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๗) ศาลแขวงปทุมวัน
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๘) ศาลแขวงนครปฐม
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๙) ศาลแขวงนครราชสีมา
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๐) ศาลจังหวัดมีนบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๑) ศาลแขวงนครราชสีมา
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๒) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๓) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๔) ศาลจังหวัดนาทวี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๕) ศาลแขวงดุสิต
ตัวอย่างแพ้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๖) ศาลแขวงดุสิต
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๗) ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๘) ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๙) ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒๐) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างชนะคดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (๑) ศาลจังหวัดนครนายก article
ตัวอย่างชนะคดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (๒) ศาลจังหวัดจันทบุรี article
ตัวอย่างชนะคดีบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) ศาลจังหวัดหนองคาย
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑) ศาลอุทธรณ์
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒) ศาลอุทธรณ์
ตัวอย่างจำเลยชนะคดีบริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด (๔) ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒๑) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างแก้คดี ชนะคดี บริษัทซื้อหนี้มาฟ้อง
สู้คดีบริษัท แม็คซ์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัดสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker