ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างชนะคดีที่เจ้าหนี้ได้รับซื้อรับโอนสิทธิเรียกร้องมาฟ้อง (สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้เงิน)

 ตัวอย่างชนะคดีที่เจ้าหนี้ได้รับซื้อรับโอนสิทธิเรียกร้องมาฟ้อง (สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้เงิน)

               เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาโอนขายสิทธิเรียกร้อง (สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้เงิน) ให้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด ซึ่งหนี้ตามสัญญากู้เงิน เพื่อมาฟ้องร้องเนื่องจากได้รับโอนสินทรัพย์มาและตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๑๑๕๑/๒๕๕๔ คือ 
               เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด   ซึ่งทำสัญญารับโอนซื้อสิทธิเรียกร้อง (สิทธิเรียกร้องตามสัญญากู้เงิน) มาจาก ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)   ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลย (ผู้ค้ำประกัน) เป็นคดีผู้บริโภคที่ ศาลแพ่ง คดีหมายเลขดำที่ ผบ.๓๙๕๑/๒๕๕๗ เรื่อง ผิดสัญญาค้ำประกัน โอนสิทธิเรียกร้อง ขอให้ชำระเงินต้นจำนวน ๒๘๔,๙๑๗.๗๘ บาท ดอกเบี้ยผิดนัดจำนวน ๗๕๔,๕๒๑.๓๘ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๓๙,๔๓๙.๑๖ บาท 
               จำเลยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันติดต่อเราพียงสองสามวันก่อนที่ศาลจะนัดพิจารณาไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยานในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. 
               เราได้แนะนำจำเลยผู้ค้ำประกันให้ขออนุญาตต่อศาลเพื่อเลื่อนคดีไปก่อนและขออนุญาตยื่นคำให้การภายใน ๓๐ วัน เพื่อเราจะให้คำแนะนำที่เหมาะสม เพราะเรายังไม่ได้เห็นคำฟ้องของโจทก์ และเราได้จัดเตรียมคำร้องขอเลื่อนคดีส่งให้จำเลยผู้ค้ำประกันทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ (e-mail)
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ซึ่งศาลนัดพิจารณาไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน จำเลยไปยื่นคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดีและขออนุญาตยื่นคำให้การด้วยตนเอง ศาลอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การได้จนถึงวันที่ ๑๕ กรกาคม ๒๕๕๘ และให้เลื่อนคดีไปนัดสืบพยานในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
               เราได้จัดเตรียมเอกสารให้จำเลยผู้ค้ำประกัน เพื่อยื่นคำคู่ความต่อสู้คดีต่อศาลดังนี้ (๑) คำให้การจำเลย , (๒) คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย และ (๓) บัญชีพยานจำเลย โดยเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘  จำเลยได้ไปยื่นคำคู่ความดังกล่าวต่อศาลแพ่งด้วยตนเอง การยื่นคำให้การต่อสู้คดีดังกล่าวเป็นการตั้งประเด็นข้อกฎหมายที่เป็นข้อชี้ขาดผลคดีว่าชนะหรือแพ้แล้ว ซึ่งหลังจากนี้ก็เพียงแต่รอถึงวันนัดพิจารณาคดีของศาลเท่านั้น              
               วันนัดสืบพยานในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศาลได้ทำการสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว โดยจำเลยไม่สืบพยาน และศาลนัดฟังคำพิพากษาในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ 
               คดีนี้ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ศาลได้มีคำพิพากษาว่ายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมเป็นพับ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ผบ.๓๖๙๔/๒๕๕๘  
               (คดีนี้โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์)ประสบการณ์ลูกค้าผู้ใช้บริการ

ตัวอย่างชนะคดีบริษัทซื้อหนี้มาฟ้อง แคปปิตอล โอ เค (ศาลจังหวัดกบินทร์บุรี)
ตัวอย่างชนะคดีบริษัทซื้อหนี้มาฟ้อง แคปปิตอล โอ เค (ศาลจังหวัดพิจิตร)
ตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อกรณีซื้อหนี้มาฟ้อง (ศาลแขวงสมุทรปราการ)
ตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด(มหาชน) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เวอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ศาลแขวงดอนเมือง
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด (๑) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างชนะคดี คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (๑) ศาลจังหวัดภูเก็ต
ตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (๒) ศาลแขวงขอนแก่น
ตัวอย่างชนะคดี บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้า สโตร์ (๓) ศาลจังหวัดทุ่งสง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑) ศาลจังหวัดมีนบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๓) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๔) ศาลจังหวัดพัทยา
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๕) ศาลจังหวัดจันทบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๖) ศาลจังหวัดปัตตานี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๗) ศาลแขวงปทุมวัน
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๘) ศาลแขวงนครปฐม
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๙) ศาลแขวงนครราชสีมา
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๐) ศาลจังหวัดมีนบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๑) ศาลแขวงนครราชสีมา
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๒) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๓) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๔) ศาลจังหวัดนาทวี
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๕) ศาลแขวงดุสิต
ตัวอย่างแพ้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๖) ศาลแขวงดุสิต
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๗) ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๘) ศาลจังหวัดตลิ่งชัน
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑๙) ศาลจังหวัดมุกดาหาร
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒๐) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างชนะคดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (๑) ศาลจังหวัดนครนายก article
ตัวอย่างชนะคดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (๒) ศาลจังหวัดจันทบุรี article
ตัวอย่างชนะคดีสินเชื่อธนาคารออมสิน (๑) ศาลจังหวัดพระโขนง
ตัวอย่างชนะคดีบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) ศาลจังหวัดหนองคาย
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๑) ศาลอุทธรณ์
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒) ศาลอุทธรณ์
ตัวอย่างจำเลยชนะคดีบริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด (๔) ศาลจังหวัดมหาสารคาม
ตัวอย่างชนะคดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (๒๑) ศาลแขวงนนทบุรี
ตัวอย่างแก้คดี ชนะคดี บริษัทซื้อหนี้มาฟ้อง
สู้คดีบริษัท แม็คซ์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัดสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker