ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


สู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด

สู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด

          ในปัจจุบันมีบริษัทที่รับซื้อหนี้เพื่อนำมาฟ้องเพื่อทำกำไรในศาลหลากหลายบริษัท เช่น บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ตเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) , บริษัท ไทยเซอร์วิสพลัส จำกัด , บริษัท แม็กเนท กรุ๊ป จำกัด , บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด ซึ่งบรรดาบริษัทที่รับซื้อหนี้มาฟ้องทั้งหลายเหล่านี้จะเหมาซื้อหนี้มาฟ้องจากเจ้าหนี้โดยชำระราคาเพียงประมาณร้อยละสี่เท่านั้น ซึ่งบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องจะได้กำไรจากการฟ้องคดีในศาลมากกว่าร้อยละเก้าสิบห้า ซึ่งหนี้ที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้นส่วนหนึ่งเมื่อลูกค้าสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องก็สามารถสู้คดีได้  ในหลายๆคดีลูกค้าของเราสามารถชนะคดีโดยศาลพิพากษายกฟ้องคดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้นโดยไม่ต้องชำระหนี้สักบาทเดียว

          คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้นมีหลายข้อหาหรือฐานความผิดทางแพ่ง ได้แก่ ผิดสัญญากู้ยืมเงิน , ผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ , ผิดสัญญาเช่าซื้อผ่อนสินค้า , ผิดสัญญาบัตรเครดิต ซึ่งส่วนมากลูกหนี้ที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องมักจะปล่อยปละละเลยไม่มาศาล ไม่สู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทำให้เสียหายแก่คดี ซึ่งหากมีการสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องแล้วในหลายคดีศาลก็ได้พิพากษายกฟ้องแล้ว ซึ่งเราสู้คดีดอทคอม มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถแก้ไขปัญหาของท่านสามารถสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องได้ ซึ่งมีตัวอย่างมากมายที่เราได้สู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องและชนะคดีแล้ว

          ในการสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้น ลูกค้าของเราเพียงแต่นำคำคู่ความคือ ให้การจำเลย บัญชีพยานจำเลย และคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมาย ที่เราจัดทำให้ไปยื่นต่อศาลด้วยตนเองเท่านั้น หรือสามารถมอบฉันทะให้คนอื่นไปยื่นเพื่อสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้นแทนท่านได้ ซึ่งการต่อสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้นไม่ยุ่งยากและท่านสามารถทำได้ด้วยตนเอง ในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารเพื่อสู้คดีคดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้น ทางเราสู้คดีดอทคอมจะจัดทำให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของวิธิพิจารณาคดีในศาลทุกชนิด ลูกค้าของเราเพียงแต่ลงชื่อเท่านั้นก็สามารถสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้นได้เลย

          สิ่งที่ลูกค้าที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องต้องทำเพื่อแก้ไขคดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้นมีเพียงไม่กี่อย่างที่ท่านสามารถเลือกทำได้ คือ ท่านสามารถเขียนจดหมายส่งมาทางอีเมล์สอบถามเกี่ยวกับคดีถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้น หรือโทรศัพท์สอบถามเบื้องต้น หรือถ่ายเอกสารสำเนาของคดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้นส่งมาทางจดหมายด่วนพิเศษ เพื่อเราจะอธิบายให้ท่านทราบได้ว่าท่านสามารถที่จะสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้นได้หรือไม่อย่างไร มีแนวทางในการแก้ไขคดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องนั้นอย่างไร

          สู้คดีดอทคอมยินดีและเต็มใจรับใช้ท่าน ยินดีสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิดแทนในนามของท่าน
บทความทางกฎหมายอื่นๆ

ตัวอย่างคำฟ้องเพื่อสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
ทนายความออนไลน์
ทนายความกับการตลาดแบบตรง
ทนายความ:อาชีพการงาน คุณสมบัติและการศึกษาอบรม
อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความในประมวลกฎหมายไทย
อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความที่ปรากฏในพระราชบัญญัติอื่นๆ
ผู้ใหญ่บ้าน
คดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
เรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้านสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker