ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ทนายความออนไลน์

 

        ปัจจุบัน สำนักงานทนายความออนไลน์ ที่มีการเสนอให้บริการทางอินเตอร์เน็ตกับประชาชนมีเป็นจำนวนมาก หากมีการค้นหาจากเครื่องมือค้นหาของ Google ด้วยคำว่า “ทนายความออนไลน์” จะพบหน้าเว็บไซต์ซึ่งมีจำนวนผลการค้นหาประมาณ ๑,๘๒๐,๐๐๐ รายการ (๐.๒๖ วินาที) มีทั้งทนายความออนไลน์ที่ได้รับการจัดอันดับโดยเครื่องมือค้นหาดังกล่าวให้อยู่ในลำดับต้นๆและทนายความออนไลน์ที่ซื้อโฆษณาของ AdWords (โฆษณาธุรกิจบน Google) เพื่ออยู่ในลำดับต้นๆของผลการค้นหาเช่นกัน
       ทนายความออนไลน์เป็นช่องทางใหม่อีกทางหนึ่งที่บรรดาทนายความทั้งหลายจะขยายงานของตนให้กว้างขวางทั้งขอบเขตการให้บริการที่ไม่มีจำกัดในด้านสถานที่ตั้งและขอบเขตด้านเวลา เพราะการมีสำนักงานทนายความออนไลน์บนอินเตอร์เน็ต ทนายความเจ้าของสำนักงานทนายความออนไลน์สามารถเปิดรับลูกค้าได้ทุกเขตอำนาจศาลทั่วราชอาณาจักรทุกวันวันละ ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้นการเปิดให้บริการทนายความออนไลน์จึงเป็นช่องทางการตลาดที่ทนายความทุกคนต่างก็เห็นโอกาสเช่นเดียวกัน
       ทนายความออนไลน์ในประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อทนายความสามารถเปิดเว็บไซต์ทนายความออนไลน์ของตนบนอินเตอร์เน็ตได้ซึ่งไม่สามารถค้นคว้าตรวจสอบได้ว่าทนายความออนไลน์แห่งใดเป็นผู้เริ่มให้บริการก่อน แต่ตามที่มีบันทึกของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นองค์การที่รับจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บันทึกว่าทนายความออนไลน์รายแรกที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือ สำนักงานทนายความออนไลน์  www.kittilaw.com  ซึ่งจดทะเบียนและได้รับเครื่องหมายเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖
       ทนายความออนไลน์ที่ให้บริการปรึกษากฎหมายออนไลน์ประเภทใดๆก็ตามต้องจดทะเบียนพาณิชย์ หากมีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า e-mail หรืออื่น ๆ , มีระบบการชำระเงินออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญชีการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต , มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการข้อมูลหรืออื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายซึ่งถือว่าเป็นการขายบริการ) การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทนายความออนไลน์ ดังกล่าว ถือว่าทนายความออนไลน์แห่งนั้นเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙  และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓) เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผ่านเกณฑ์การประเมินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วจะได้เครื่องหมาย DBD Registered  โดยผู้ประกอบการทนายความออนไลน์ที่ยื่นขอใช้เครื่องหมาย DBD Registered จะต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ทั้ง ๗ ข้อ กล่าวคือ
          ๑. ผู้ขอใช้เครื่องหมายจะต้องเป็นเจ้าของเว็บไซต์ และมีโดเมนเนมเป็นของตนเอง
          ๒. เว็บไซต์จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
          ๓. เว็บไซต์จะต้องแสดงข้อมูล รายละเอียดเจ้าของเว็บไซต์ ที่ตั้งสำนักงาน หมายเลขโทรศัพท์และ โทรศัพท์มือถือ พร้อมช่องทางร้องเรียนการซื้อขายและส่งมอบสินค้า/บริการทั้งในระบบออฟไลน์และ ออนไลน์ หรือเมนู “ติดต่อเรา”(contact us)
          ๔. สินค้าหรือบริการที่จะนำขึ้นขายบนช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
          ๕. สินค้าหรือบริการจะต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
          ๖. การนำเสนอสินค้าและบริการ จะต้องมีความชัดเจน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น ชนิดของสินค้า ราคาสินค้า วิธีการชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น
          ๗. จะต้องมีนโยบายดูแล/บริการลูกค้าหลังการขายที่แสดงไว้หน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจน
       เครื่องหมาย DBD Registered คือ เครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รับรองว่าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคล ได้จดทะเบียนกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมีระบบการซื้อขายตามรูปแบบของ e-Commerce เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริงของผู้ประกอบการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
       ปัจจุบัน สำนักงานทนายความออนไลน์ ที่จดทะเบียนพาณิชย์และได้รับเครื่องหมายรับรอง DBD Registered  จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเพียงจำนวน ๘ แห่งเท่านั้นซึ่งเรียงตามลำดับการจดทะเบียนดังนี้ (๑) www.kittilaw.com วันที่ได้รับเครื่องหมาย ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๔๖ (๒) www.pamook.com วันที่ได้รับเครื่องหมาย ๒๔ กันยายน ๒๕๔๖ (๓) www.lawyercluster.co.th วันที่ได้รับเครื่องหมาย ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑ (๔) www.thanniti.com วันที่ได้รับเครื่องหมาย ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑ (๕) www.thailandlawonline.com วันที่ได้รับเครื่องหมาย ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ (๖) www.sukadee.com วันที่ได้รับเครื่องหมาย ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ (๗) www.tilalegal.com วันที่ได้รับเครื่องหมาย ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ และ (๘) www.lawdd.net วันที่ได้รับเครื่องหมาย ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ (www.trustmarkthai.com หมวดหมู่เว็บไซต์ > การเงิน กฎหมาย บัญชี > สำนักงานกฎหมาย)
       นอกจากสำนักงานทนายความออนไลน์เพียง ๘ แห่งที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงานทนายความออนไลน์อื่นๆที่เปิดให้บริการทนายความออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตไม่มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ทำแต่อย่างใดๆ แม้ความจริงสำนักงานทนายความออนไลน์เหล่านั้นจะเปิดให้บริการและมีระบบการสั่งซื้อ เช่น ระบบกรอกฟอร์ม ระบบตะกร้า e-mail หรืออื่น ๆ , มีระบบการชำระเงินออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญชีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต , มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการข้อมูลหรืออื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายและถือเป็นการขายบริการตามกฎหมายก็ตาม
       เราสำนักงานทนายความออนไลน์สู้คดีดอทคอม เปิดให้บริการทนายความออนไลน์โดยแท้ โดยจดทะเบียนให้บริการทนายความออนไลน์เป็นลำดับที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ และใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Internet ,  e-mail , Smart phone และ AdWords ซึ่งเป็นการใช้การตลาดสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์การให้บริการ สำนักงานทนายความออนไลน์สู้คดีดอทคอม ให้บริการหลายรูปแบบ เช่น จัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก  จัดเตรียมคำให้การจำเลย จัดเตรียมคำฟ้องคดีผู้บริโภค สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  แก้หนี้คดีสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย แก้หนี้คดีกู้ยืมเงินเซทเทเลม แก้หนี้สินเชื่อผ่อนสินค้าอีซี่บาย แก้หนี้สินเชื่อผ่อนสินค้าคอร์ทส เม็กก้า สโตร์ เป็นต้น โดยคิด ค่าทนายความ แบบเป็นธรรมสมเหตุสมผล หากท่านสนใจหรือต้องการใช้บริการทนายความออนไลน์ของเรา โปรด ติดต่อเรา
บทความทางกฎหมายอื่นๆ

สู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
ตัวอย่างคำฟ้องเพื่อสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
ทนายความกับการตลาดแบบตรง
ทนายความ:อาชีพการงาน คุณสมบัติและการศึกษาอบรม
อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความในประมวลกฎหมายไทย
อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความที่ปรากฏในพระราชบัญญัติอื่นๆ
ผู้ใหญ่บ้าน
คดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
เรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้านสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker