ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ทนายความกับการตลาดแบบตรง

 

 

ทนายความกับการตลาดแบบตรง

       ทนายความที่ให้บริการปรึกษากฎหมายหรือให้บริการทางกฎหมายทุกประเภททางอินเตอร์เน็ตซึ่งมีเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการที่ผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการโทรศัพท์ไปปรึกษาแล้วเก็บเงินเป็นนาที (ทนายความบางแห่งเก็บเงินนาทีละ ๑๔ บาท) หรือการเก็บเงินค่าสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน เดือนละ ๑๐๐ บาทหรือรายปีปีละ ๑,๐๐๐ บาทหรือทนายความบางท่านแจ้งทางโซเชี่ยลเน็ตเวอร์คว่าเขียนหรือโทรปรึกษาทนายความกรุณาอุดหนุนงบประมาณ ๕๐ บาทหรือเขียนที่หน้าเว็บไซต์ว่า อัตราค่าปรึกษาทางไลน์ ๓๐๐/ครั้ง โทรศัพท์ปรึกษาหรือให้โทรศัพท์กลับ ๕๐๐ บาท/ครั้ง ปรึกษาที่สำนักงานทนายความคิดค่าปรึกษา ๒,๐๐๐ บาทต่อครั้ง การคิดค่าปรึกษาดังกล่าวนี้แจ้งไว้ทางอินเตอร์เน็ตอย่างใดๆก็ตามจำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เพราะถือว่ามีระบบการสั่งซื้อ โดยมีการกรอกแบบฟอร์ม e-mail, มีระบบการชำระเงินผ่านธนาคารออฟไลน์ หรือ ออนไลน์ เช่น การโอนเงินผ่านระบบบัญชีการชาระเงินด้วยบัตรเครดิต , มีระบบสมัครสมาชิก เพื่อรับบริการข้อมูลหรืออื่น ๆ หรือการในทำนองเดียวกันอื่น ๆ โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายก็ถือว่าเป็นการขายบริการ การซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทนายความทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าวถือว่าทนายความเหล่านั้นเป็นผู้ประกอบพาณิชยกิจที่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙  และประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓)
       นอกจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทนายความที่ให้บริการปรึกษากฎหมายหรือให้บริการทางกฎหมายประเภทใดๆทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าวข้างต้นถือได้ว่าเข้าข่ายการให้บริการหรือการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง เพราะเข้าลักษณะการทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซี่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจนั้น (พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓) 
       ทนายความที่ให้บริการปรึกษากฎหมายหรือให้บริการทางกฎหมายประเภทใดๆทางอินเตอร์เน็ตผู้ประกอบธุรกิจอันเข้าลักษณะตลาดแบบตรงดังกล่าวต้องมีการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก่อนมิฉะนั้นทนายความที่ให้บริการปรึกษากฎหมายหรือให้บริการทางกฎหมายประเภทใดๆทางอินเตอร์เน็ตผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง อาจมีความผิด ผู้นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ (พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๗) แต่ความจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจนในปัจจุบันคือ เมื่อผู้บริโภคมีการค้นหาการบริการของทนายความจากเครื่องมือค้นหาของ Google ด้วยคำว่า “ทนายความ” จะพบหน้าเว็บไซต์ซึ่งมีจำนวนผลการค้นหาประมาณ ๑,๐๘๐,๐๐๐ รายการ (๐.๑๕ วินาที) และเมื่อตรวจดูจากหน้าที่ ๑ ถึงหน้าที่ ๑๐๐ จะมีสำนักงานทนายความที่ให้บริการทางกฎหมายทางอินเตอร์เน็ตอย่างน้อยเป็นจำนวนเป็นร้อยๆเป็นพันสำนักงาน ความจริงที่ประชาชนผู้รับบริการในฐานะผู้บริโภคไม่ทราบคือ ทนายความเป็นร้อยเป็นพันรายที่โฆษณาและให้บริการทางกฎหมายทางอินเตอร์เน็ตที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นมีน้อยคือมีเพียง ๘ แห่งเท่านั้นที่จดจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งกว่านั้นทนายความเหล่านั้นที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นก็มีอยู่เพียง ๒ แห่งเท่านั้นคือ  (๑) นายเกตุ แรงเพ็ชร  (สำนักงานเกตุ แรงเพ็ชร ทนายความ) ขณะนี้สู้คดีดอทคอมทนายความ ได้ยื่นจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้ว (กำลังรอคำสั่งอยู)
       สำหรับปัญหาที่พบของผู้บริโภคในการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการทางอินเตอร์เน็ต หรือปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจตลาดแบบตรง (สั่งซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ต ) จากการรวบรวมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มี ๔ ประการ คือ (๑) ผู้บริโภคโอนเงินชำระค่าสินค้าให้ผู้ให้บริการแล้วแต่ไม่ได้รับสินค้า , (๒) ผู้บริโภคโอนเงินชำระค่าสินค้าให้ผู้ให้บริการแล้วแต่ได้รับสินค้าชำรุดบกพร่อง เสื่อมคุณภาพหรือไม่ได้มาตรฐาน หรือได้รับสินค้าไม่เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการโฆษณาหรือประกาศ , (๓) มีการโฆษณาหลอกลวงให้ซื้อสินค้าแต่ไม่มีสินค้าอยู่จริง เป็นเหตุให้ผู้ซื้อในฐานะผู้บริโภคต้องสูญเสียเงินเพื่อชำระค่าซื้อสินค้า (สั่งซื้อสินค้าแล้ว แต่ไม่ได้สินค้า) และ (๔) ผู้บริโภคไม่สามารถติดต่อกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ได้ 
       สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้บันทึกสถิติการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน ไว้มีดังนี้ ตลาดแบบตรง จำนวน ๒๑๖ ราย
       ทนายความทั้งหลายที่ให้บริการปรึกษากฎหมายหรือให้บริการทางกฎหมายประเภทใดๆทางอินเตอร์เน็ตอาจคงยังไม่ทราบขั้นตอนต่างๆ หรือเพราะสาเหตุอย่างใดๆก็ตามจึงไม่ได้ทำตามกฎหมายเพราะขั้นตอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงนั้นทำได้ง่าย กล่าวคือ
       ทนายความที่ให้บริการปรึกษากฎหมายหรือให้บริการทางกฎหมายประเภทใดๆทางอินเตอร์เน็ตต้องรวบรวมเอกสารสําหรับการยื่นคําขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดังนี้ ซึ่งได้แก่ (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน  , (๒) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและวัตถุประสงค์นิติบุคคล , (๓) สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสําเนาบัญชีผู้ถือหุ้น , (๔) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีผู้ยื่นคําขอเป็นนิติบุคคล) , (๕) สําเนาสัญญาเช่าหรือการขอใช้พื้นที่ แผนที่ตั้ง ภาพถ่ายสถานที่ติดต่อของสํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขา (ถ้ามี) , (๖) หนังสือมอบอํานาจ ระบุอํานาจหน้าที่ของผู้รับมอบอํานาจอย่างชัดเจน (กรณีให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคําขอ) , (๗) สินค้าหรือบริการที่ต้องการนําเสนอขาย รวมถึงเอกสารหลักฐานแสดงที่มาของสินค้าหรือบริการ , (๘) เอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตามที่กฎหมายกําหนดในสินค้าหรือบริการ (ถ้ามี) , (๙.)คําอธิบายวิธีการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งรวมถึงตัวอย่างข้อความที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการนั้น ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวจะต้องมีการระบุถึงข้อความต่อไปนี้ปรากฏอยู่ด้วยได้แก่ (๙.๑) วิธีการสั่งจองหรือสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ (๙.๒) วิธีการชําระเงินของผู้บริโภค (๙.๓) วิธีการส่งสินค้า และ (๑๐) ตัวอย่างเอกสารการซื้อขาย (ใบเสร็จรับเงิน) [ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค]
       สิ่งที่น่าตรึกตรองอย่างมากคือ ทนายความเป็นวิชาชีพที่ใช้กฎหมายและความรู้ความเชี่ยวชาญทางกฎหมายในการประกอบอาชีพและต้องมีความเป็นมืออาชีพทั้งต้องเป็นอาชีพในลำดับต้นๆที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงและปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างในการเคารพต่อกฎเกณฑ์และกฎหมาย แต่จากข้อเขียนที่กล่าวมาข้างต้นคงจะพอเห็นได้แล้วว่า ทนายความในประเทศไทยปฏิบัติตนตามกฎหมายหรือไม่และเป็นมืออาชีพที่แท้จริงหรือไม่ 
       ท้ายที่สุด หากทนายความที่ให้บริการปรึกษากฎหมายหรือให้บริการทางกฎหมายประเภทใดๆทางอินเตอร์เน็ตถูกผู้บริโภคร้องเรียนเรื่องการเอาเปรียบผู้บริโภคและถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย คงจะลำบากและเสียความน่านับถือในฐานะมืออาชีพที่ทนายความเหล่านั้นต้องมาเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเสียเอง
 บทความทางกฎหมายอื่นๆ

สู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
ตัวอย่างคำฟ้องเพื่อสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
ทนายความออนไลน์
ทนายความ:อาชีพการงาน คุณสมบัติและการศึกษาอบรม
อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความในประมวลกฎหมายไทย
อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความที่ปรากฏในพระราชบัญญัติอื่นๆ
ผู้ใหญ่บ้าน
คดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
เรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้านสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker