ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องเพื่อสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)

 ตัวอย่างคำฟ้องเพื่อสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)

ข้อ ๑. โจทก์ทั้งสองเป็นลูกความของจำเลยซึ่งเป็นผู้บริโภคผู้ได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินจากการจงใจกระทำละเมิดและฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบของจำเลยในฐานะผู้มีวิชาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนจากการให้บริการของจำเลย

จำเลยเป็นผู้รับจ้างและในฐานะผู้ให้บริการโดยเป็นทนายความ จดทะเบียนเป็นทนายความโดยได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเลขที่ ---/๒๕๕๐

ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โจทก์ทั้งสองได้ตกลงว่าจ้างจำเลยซึ่งเป็นทนายความและจำเลยตกลงรับจ้างโจทก์ทั้งสองเพื่อทำคำให้การจำเลยแก้คดีแพ่งของศาลนี้ ในคดีหมายเลขดำที่ ----/๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตาม ใบแต่งทนายความ เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑ และ ๒ โจทก์ทั้งสองได้ชำระค่าจ้างให้จำเลยแล้ว แต่จำเลยอ้างว่าการยื่นคำให้การจำเลยต้องวางเงินค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๓๑,๙๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โจทก์ทั้งสองจึงจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาลดังกล่าวให้จำเลยไป

ต่อมาหลังเสร็จคดี โจทก์ทั้งสองได้ทราบว่าการยื่นคำให้การจำเลยนั้นไม่มีการวางเงินค่าธรรมเนียมศาลจำนวน ๓๑,๙๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังกล่าวแต่อย่างใดๆ โจทก์ทั้งสองได้ทวงถามให้จำเลยชดใช้คืนเงินที่อ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมศาลของโจทก์ทั้งสองเรื่อยมาหลายครั้งหลายหน จำเลยก็เพิกเฉยตลอดมา จำเลยไม่ยอมชดใช้เงินดังกล่าวแก่โจทก์ทั้งสองแต่อย่างใดๆตลอดมาจนบัดนี้ 

 โจทก์ทั้งสองไม่มีทางใดที่จะบังคับได้จึงต้องฟ้องเป็นคดีนี้ เพื่อขออำนาจศาลบังคับให้จำเลยชำระหนี้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองผู้บริโภค

                                                       ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค

ข้อ ๑. ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๓๑,๙๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓๑,๙๕๐ บาท( สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสองผู้บริโภค

เรื่องนี้ คือคดีหมายเลขดำที่ ผบ.๓๑๒๘/๒๕๕๘ ของศาลจังหวัดศรีสะเกษ

ในวันนัดไกล่เกลี่ย ยื่นคำให้การ หรือนัดสืบพยาน ทนายความรีบนำเงินมาคืนชาวบ้านทั้งสองเต็มจำนวน ๓๑,๙๕๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และขอร้องให้ถอนคำฟ้องไปจากศาล

ศาลจังหวัดศรีสะเกษอนุญาตให้ถอนคำฟ้อง เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๓๘๙๑/๒๕๕๘

คดีเช่นนี้ต้องฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค เพราะเคยมีข้อเท็จจริงที่ว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องว่าโจทก์ทั้งสองตกลงว่าจ้างจำเลยเป็นทนายความฟ้องคดีต่อศาลปกครอง เพื่อเรียกค่าทดแทนเวนคืนที่ดินจากกรุงเทพมหานครกับพวกรวม ๔ คน โจทก์ทั้งสองโอนเงินให้แก่จำเลยเพื่อฟ้องคดีแล้ว แต่จำเลยไม่นำเงินไปชำระค่าขึ้นศาลยักยอกเงินของโจทก์ทั้งสองและปลอมแปลงใบเสร็จรับเงินของศาลปกครองกลางนำมาแสดงต่อโจทก์ทั้งสอง จนกระทั่งศาลปกครองกลางมีคำสั่งจำหน่ายคดีของโจทก์ทั้งสองออกจากสารบบความ เมื่อโจทก์ทั้งสองทราบจึงฟ้องจำเลยต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ในความผิดฐานปลอมเอกสาร ใช้เอกสารปลอมและยักยอก ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องและมีคำสั่งว่าคดีของโจทก์ทั้งสองมีมูล ให้ประทับฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพและขอชดใช้เงินแก่โจทก์ทั้งสอง แต่เมื่อถึงกำหนดจำเลยไม่ชดใช้เงินแก่โจทก์ทั้งสองตามที่ตกลง ศาลชั้นต้นจึงพิพากษาจำคุกจำเลยมีกำหนด ๑ ปี โจทก์ทั้งสองและจำเลยอุทธรณ์ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๓,๗๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ทั้งสอง

ประธานศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า พิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓ คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา ๑๙ หรือตามกฎหมายอื่นกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการได้ความตามคำฟ้องว่า จำเลยประกอบอาชีพทนายความ ให้คำปรึกษากฎหมายตลอดจนรับจ้างว่าความดำเนินคดีในศาลต่างๆโดยถือผลสำเร็จของงาน จึงเป็นสัญญาจ้างทำของ ถือว่าจำเลยเป็นผู้ให้บริการและเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ส่วนโจทก์ทั้งสองว่าจ้างจำเลยเป็นทนายความฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางโดยชำระค่าจ้างว่าความ ถือว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้รับบริการและเป็นผู้บริโภค เมื่อโจทก์ทั้งสองฟ้องเรียกให้จำเลยชำระหนี้ตามสัญญาจ้างว่าความและค่าเสียหาย จึงเป็นคดีพิพาทระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ เป็นคดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธิพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๓ (๑) โดยวินิจฉัยไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ตามคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที่  ๒๗๓/๒๕๕๓
บทความทางกฎหมายอื่นๆ

สู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
ทนายความออนไลน์
ทนายความกับการตลาดแบบตรง
ทนายความ:อาชีพการงาน คุณสมบัติและการศึกษาอบรม
อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความในประมวลกฎหมายไทย
อำนาจหน้าที่และสิทธิของทนายความที่ปรากฏในพระราชบัญญัติอื่นๆ
ผู้ใหญ่บ้าน
คดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
เรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้านสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker