ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


การจัดการมรดก article

 

กองมรดกคือทรัพย์สิน สิทธิหรือหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆของผู้ตายซึ่งเจ้ามรดกผู้ตายมีอยู่แล้วในเวลาที่เจ้ามรดกตาย
ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์มรดกของผู้ตายต้องเป็นทรัพย์สินที่มีอยูก่อนหรือขณะผู้ตายถึงแก่ความตาย
มรดกของเจ้ามรดกย่อมตกแก่ทายาททันทีที่เจ้ามรดกตาย โดยทายาทไม่ต้องแสดงเจตนารับ ทายาทมีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์มรดกนั้นทันทีที่เจ้ามรดกตาย
 
ทายาทของเจ้ามรดกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ
 
๑.ทายาทโดยธรรม คือบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้โดยตรงว่าให้มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดก แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
 
     ๑.๑ ทายาทที่เป็นญาติ ซึ่งแต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลังดังนี้ ได้แก่
         (๑) ผู้สืบสันดาน
         (๒) บิดามารดา
         (๓) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
         (๔) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
         (๕) ปู่ ย่า ตา ยาย
         (๖) ลุง ป้า น้า อา
     ๑.๒ ทายาทที่เป็นคู่สมรส

๒.ทายาทโดยพินัยกรรม
 
หลักการแบ่งมรดกระหว่างทายาทโดยธรรม
        ๑. ต้องพิจารณาว่าเจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่ใครหรือไม่
        ๒. เจ้ามรดกตายในขณะที่คู่สมรสยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ หากมีต้องดำเนินการแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรสก่อน
        ๓. เมื่อแบ่งทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรสแล้ว ทรัพย์สินที่เหลือเป็นทรัพย์ที่จะแบ่งปันให้แก่ทายาทต่อไป
บทความด้านซ้ายมือ

คดีผู้บริโภค article
การเรียงคำให้การจำเลย articleสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker