ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


คดีมโนสาเร่ article

 คดีมโนสาเร่ คือคดีที่มีลักษณะดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
       (๑) คดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ คดีฟ้องขับไล่บุคคลใดๆออกจากอสังหาริมทรัพย์ (ฟ้องขับไล่ผู้เช่า , ฟ้องขับไล่ผู้อาศัยและฟ้องผู้ที่อยู่ในอสังหาริมทรัพย์โดยละเมิด) อันมีค่าเช่า (ตามสัญญาเช่า)ไม่เกินเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
       (๒) คดีอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวง
       (๓) คดีที่จะนำวิธีชั่วคราวก่อนการพิพากษา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕๔ มาใช้ไม่ได้
       (๔) คดีที่มีการเสียค่าขึ้นศาลตามที่เรียกร้องแต่รวมกันแล้วไม่เกินเรื่องละ ๑,๐๐๐ บาท
       (๕) คดีที่การยื่นบัญชีระบุพยานไม่ต้องยื่นล่วงหน้าก่อนวันสืบพยาน ๗ วัน
       (๖) คดีที่ไม่ต้องส่งสำเนาเอกสารให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๙๐

คดีมโนสาเร่ เป็นคดีที่มีความมุ่งหมายดังนี้ 
        (๑) เพื่อความสะดวก
        (๒) เพื่อความประหยัด
        (๓) เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา โดยมีกระบวนพิจารณาโดยรวบรัดไม่เป็นแบบพิธีการ

คดีมโนสาเร่ เป็นคดีมีขั้นตอนในการพิจารณาคดีดังนี้ 
    ในวันนัดพิจารณามีกระบวนพิจารณาที่ศาลจะต้องดำเนินการ ๓ อย่างได้แก่
        (๑) การไกล่เกลี่ย ศาลจะพยายามทำการไกล่เกลี่ยคู่ความเสมอ
        (๒) การสอบคำให้การ ขั้นตอนนี้ศาลจะต้องสอบคำให้การจำเลยกรณีที่จำเลยมาศาลในวันนัดพิจารณา การสอบคำให้การจำเลยนี้เป็นการกระทำที่สำคัญมาก จำเลยยังคงมีสิทธิทำคำให้การยื่นต่อศาลได้
        (๓) การสืบพยาน ในคดีมโนสาเร่ ศาลจะสืบพยานในวันนัดพิจารณานัดแรกเลยหรือจะไปสืบพยานในวันหลังก็ได้ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้
               (๓.๑) ก่อนการสืบพยาน ศาลจะกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานเข้าสืบก่อนหรือหลังก็ได้ การที่ศาลจะกำหนดให้คู่ความฝ่ายใดนำพยานหลักฐานเข้าสืบก่อนหรือหลังนี้ ศาลไม่จำเป็นต้องถือตามภาระการพิสูจน์หรือหน้าที่นำสืบ เพราะคดีมโนสาเร่จะดำเนินคดีเพื่อความสะดวก
               (๓.๒) ศาลจะสอบถามคู่ความฝ่ายที่จะต้องนำพยานเข้าสืบว่าประสงค์จะอ้างอิงพยานหลักฐานใดแล้วบันทึกไว้ หรือสั่งให้คู่ความจัดทำบัญชีระบุพยานย่นต่อศาลภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร

คดีมโนสาเร่ เป็นคดีมีวิธีการสืบพยานดังนี้ 
        (๑) ศาลมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
        (๒) การถามพยาน
               (๒.๑) ศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานก่อน เนื่องจากคดีมโนสาเร่นั้น กฎหมายต้องการให้ศาลค้นหาความจริง เมื่อศาลซักถามพยานเสร็จแล้วจึงให้ตัวความซักถามเพิ่มเติม
               (๒.๒) ศาลมีอำนาจซักถามพยานเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆซึ่งอาจจะไม่ใช่ประเด็นในคดีโดยตรงแต่ศาลเห็นว่าเกี่ยวเนื่องกันได้ ซึ่งเป็นการให้อำนาจศาลอย่างกว้างขวางในการที่จะซักถามพยาน
        (๓) การบันทึกคำพยานในคดีมโนสาเร่ กฎหมายให้อำนาจศาลที่จะบันทึกคำเบิกความพยานโดยย่อได้เมื่อศาลเห็นสมควร
        (๔) การเลื่อนการพิจารณา ในการสืบพยานคดีมโนสาเร่นั้นกฎหมายถือหลักให้พิจารณาคดีต่อเนื่อง การเลื่อนคดีจะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น
บทความด้านขวามือ

การไปศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย article
ผู้จัดการมรดก article
สิทธิผู้บริโภคที่สำคัญที่ท่านต้องทราบ articleสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker