ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


การไปศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย article

 เมื่อท่านไปศาลเพื่อไกล่เกลี่ยคดีด้วยตนเอง ศาลจะมีระเบียบให้โอกาสคู่ความได้ไกล่เกลี่ยกันก่อนเป็นส่วนใหญ่   

       เนื่องจากศาลจะจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนมีการสืบพยานเพื่อช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีของตัวความ ช่วยให้จำเลยและโจทก์หาทางยุติคดีโดยทำข้อตกลงประนีประนอมที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ หรือตกลงถอนฟ้อง ซึ่งจะทำให้ทั้งสองฝ่ายยังคงรักษาความสัมพันธ์ต่อไปได้

       ถึงแม้ว่าท่านประสงค์ที่จะให้มีการไกล่เกลี่ยในศาล ท่านยังคงมีหน้าที่ต้องยื่นคำให้การภายในเวลาที่ศาลกำหนด มิฉะนั้น อาจเสียสิทธิในการต่อสู้คดี
 
แนวปฏิบัติของศาลในวันนัดครั้งแรกส่วนใหญ่จะดำเนินการเหมือนกันดังนี้
 
คดีจัดการพิเศษ

     ๑. ศาลจะพิจารณาคดีจัดการพิเศษ ให้แล้วเสร็จในวันนัด จึงให้คู่ความเตรียมพยานหลักฐานมาให้พร้อม มิฉะนั้นอาจถือได้ว่าคู่ความไม่มีพยานมาสืบ
     ๒. ในคดีที่คู่ความประสงค์จะเจรจาตกลงกัน ศาลจะนัดให้คู่ความพบกับผู้ประนีประนอมของศาลก่อน เมื่อคดีมีแนวโน้มที่จะตกลงกันได้ศาลจึงจะใช้ดุลพินิจอนุญาตให้เลื่อนคดีไปเพื่อให้โอกาสเจรจาตกลงกัน มิฉะนั้นจะพิจารณาคดีไปโดยไม่เลื่อนคดี
     ๓. ในคดีที่คู่ความให้การต่อสู้และศาลไม่สามารถพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จในวันนัดได้เมื่อศาลอนุญาตให้เลื่อนคดีแล้วศาลจะกำหนดนัดครั้งต่อไปในวันนัดคดีจัดการพิเศษตามที่ศาลได้ประกาศไว้เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรให้กำหนดนัดในวันนัดในระบบการนั่งพิจารณาคดีต่อเนื่อง ตามข้อ ๔
 
คดีสามัญ
 
     ๔. ในคดีสามัญที่จำเลยให้การต่อสู้คดี เมื่อถึงวันนัดแรกศาลจะสอบถามคู่ความทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับจำนวนพยานคู่ความประสงค์จะนำสืบ โดย
          -ในคดีอาญาศาลจะกำหนดวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องทันที (นัดทั้งวันทำการติดต่อกันไป)
          -ในคดีแพ่งศาลจะสอบถามคู่ความเกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน ถ้าคู่ความประสงค์จะเจรจาไกล่เกลี่ย ศาลจะสอบถามคู่ความเกี่ยวกับการเจรจาไกล่เกลี่ยก่อน โดยคู่ความจะต้องเจรจาให้เสร็จก่อนถึงวันนัดสืบพยาน
     ๕. เมื่อศาลกำหนดวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่องแล้ว คู่ความควรแจ้งให้ศาลทราบถึงแนวทางการดำเนินคดีในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
          - การเสนอให้คู่ความอีกฝ่ายรับข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง
          - การสืบพยานบุคคลที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปีในคดีอาญา
          - การส่งประเด็นไปสืบพยานที่ศาลอื่น
          - การขอออกหมายเรียกพยานบุคคล
          - การส่งตรวจพิสูจน์หลักฐาน
          - การเดินเผชิญสืบ
          - การขอออกคำสั่งเรียกพยานเอกสาร
          - การใช้ล่าม
          - การทำแผนที่พิพาท
 
ในกรณีดังกล่าวคู่ความจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
 
          - ยื่นบัญชีพยานต่อศาลก่อนหรือภายในวันนัดพร้อม โดยระบุหมายเลขโทรศัพท์หรือสถานที่ต่อพยานให้ศาลทราบด้วย
          - จัดทำคำแถลงหรือแถลงด้วยวาจาเกี่ยวกับการเสนอให้รับข้อเท็จจริง
          - จัดทำคำร้องขอให้ศาลออกหมายเรียกหรือคำสั่งเรียกตามที่ศาลกำหนด

ลูกค้าของเราทุกคนไปศาลเพียงครั้งเดียวคือ ไปยื่นคำให้การจำเลยเท่านั้น หากจะไปอีกครั้งก็เพื่อไปตรวจดูคำพิพากษาด้วยตนเองเท่านั้น โปรดดู ประสบการณ์จริงจากลูกค้าผู้ใช้บริการ
บทความด้านขวามือ

ผู้จัดการมรดก article
สิทธิผู้บริโภคที่สำคัญที่ท่านต้องทราบ article
คดีมโนสาเร่ articleสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker