ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ

          ข้อ ๑. โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่...... ตำบล........ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดิน ๙๓ ตารางวา โดยการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๔ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เอกสารท้ายคำฟ้องโจทก์ หมายเลข ๑
          ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔ โฉนดที่ดินดังกล่าวข้างต้นได้แบ่งแยกออกมาเป็นโฉนดที่ดินเลขที่....... ตำบล........ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดิน ๙๓ ตารางวา รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เอกสารท้ายคำฟ้องโจทก์ หมายเลข ๒
          เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔ โจทก์ได้ยกที่ดินแปลงดังกล่าวข้างต้นให้แก่จำเลยซึ่งเป็นบุตรสาวโดยเสน่หา รายละเอียดปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เอกสารท้ายคำฟ้องโจทก์ หมายเลข ๒
          ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยได้กระทำการประทุษร้ายต่อโจทก์เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา โดยจำเลยได้ใช้กระถางต้นไม้ทุ่มใส่โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บตามร่างกาย ซึ่งโจทก์ได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนไว้แล้ว ปรากฏตามสำเนาภาพถ่าย รายงานประจำวันแจ้งเป็นหลักฐาน เอกสารท้ายคำฟ้องโจทก์ หมายเลข ๓ 
การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์เจ็บปวดตามร่างกายต้องไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการเจ็บป่วย ปรากฏตามสำเนาภาพถ่าย ใบรับรองการป่วยจากสถานพยาบาล เอกสารท้ายคำฟ้องโจทก์ หมายเลข ๔ ทั้งในวันดังกล่าวจำเลยได้ขับใสไล่ส่งโจทก์ โดยพูดขับไล่ให้โจทก์ออกไปจากบ้าน ในทำนองว่า “ให้โจทก์ไปอาศัยอยู่ที่อื่น ให้ขนของไปอยู่ที่อื่น จะไปอยู่ที่ไหนก็ไป ไม่เอาโจทก์แล้ว” อันเป็นการบอกปัดไม่ยอมให้ที่อยู่อาศัยแก่โจทก์ในเวลาที่โจทก์ยากไร้และจำเลยยังสามารถจะให้ได้การกระทำของจำเลยที่ทำร้ายโจทก์อันเป็นการประทุษร้ายต่อโจทก์เป็นความผิดฐานอาญาอย่างร้ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา และการขับไล่โจทก์ให้ออกจากบ้าน อันเป็นการบอกปัดไม่ยอมให้ที่อยู่อาศัยแก่โจทก์ในเวลาที่โจทก์ยากไร้และจำเลยยังสามารถจะให้ได้ จึงเป็นการประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ ไม่เคารพโจทก์  โจทก์จึงประสงค์จะขอเรียกถอนคืนการให้ที่ดินดังกล่าวในข้อ ๑. คืนจากจำเลย
ข้อ ๓. ที่ดินที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ตั้งอยู่ในหมู่ที่ ๙ ตำบล...... อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีอยู่ในหน่วยที่ ๗ เป็นที่ดินบริเวณติดถนน , ซอย , ทาง ระยะ ๔๐ เมตร ตารางวาละ ๔๐๐ บาท ที่ดินที่พิพาทในคดีนี้มีเป็นเนื้อที่ดิน ๙๓ ตารางวา ราคาที่ดินจึงเป็นจำนวน ๓๗,๒๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาภาพถ่ายราคาประเมินที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบล...... อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี ของกรมธนรักษ์ กระทรวงการคลัง เอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๕  ซึ่งโจทก์ขอถือเอาเป็นจำนวนทุนทรัพย์พิพาทในคดีนี้
          โจทก์ไม่มีทางใดที่จะบังคับจำเลยให้จดทะเบียนโอนที่ดินคืนให้โจทก์ได้ จึงต้องมาฟ้องร้องเป็นคดีนี้ต่อศาล เพื่อขอบารมีศาลเป็นที่พึ่ง
                                                 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

คำขอท้ายฟ้องแพ่ง
        เพราะฉะนั้นขอศาลออกหมายเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
๑. ให้เพิกถอนการโอนให้ที่ดินโฉนดเลขที่....... ตำบล....... อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีชลบุรี เนื้อที่ดิน ๙๓ ตารางวา โดยให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวคืนให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย
๒. ให้จำเลยชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ด้วย
ข้าพเจ้าไดยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย ๑ ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
                                                                                 โจทก์
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker