ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ

ฐานความผิด ลักทรัพย์ในเคหสถาน , เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น , ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
          ข้อ ๑. จำเลยได้กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ 
                    ๑.๑ เมื่อระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน วันใดไม่ปรากฏชัด เวลากลางวัน จำเลยได้เข้าไปภายในบ้านพักเลขที่.... หมู่ที่....  ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  อันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนาง ค.  ผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต  และโดยไม่มีเหตุอันสมควร  แล้วจำเลยได้บังอาจลักทรัพย์เอาและเอาไปเสียซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรถอนเงินสด) อันเป็นเอกสารที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาชุมพลบุรี  ออกให้แก่ผู้เสียหาย ขณะอยู่ในความครอบครองของผู้เสียหาย  จำนวน ๑ ใบ ราคา ๑๕๐ บาท ซึ่งเก็บรักษาทรัพย์ไว้ในเคหสถานดังกล่าวไปโดยทุจริต  และในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ,  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชุมพลบุรี, ผู้อื่นหรือประชาชน อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
                    เหตุเกิดที่ตำบลศรีณรงค์  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์
                    ๑.๒ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๒  เวลากลางวัน ภายหลังจากจำเลยได้กระทำความผิดดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑.๑ แล้ว  จำเลยได้บังอาจมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรถอนเงินสด) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขา ชุมพลบุรี  ออกให้แก่นาง ค.  ผู้เสียหาย  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิใช้เพื่อประโยชน์ในการเบิกถอนเงินสด อันเป็นทรัพย์ และเอกสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขา ชุมพลบุรี  ที่จำเลยลักและเอาไปเสียซึ่งเอกสารดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑.๑ เพื่อนำออกใช้โดยมิชอบ แล้วจำเลยได้ได้บังอาจใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวโดยมิชอบ  และบังอาจลักทรัพย์เอาเงินของผู้เสียหายจากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขา ชุมพลบุรี  บัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x ของผู้เสียหาย โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถอนเงินสดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง A.T.M) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชุมพลบุรี จำนวน ๓,๐๐๐ บาท ไปโดยทุจริต  และในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี  ผู้อื่นหรือประชาชน
                   ๑.๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน ภายหลังจากจำเลยได้กระทำความผิดดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑.๑ แล้ว จำเลยได้บังอาจมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรถอนเงินสด) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขา ชุมพลบุรี  ออกให้แก่นาง ค.  ผู้เสียหาย  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิใช้เพื่อประโยชน์ในการเบิกถอนเงินสด  อันเป็นทรัพย์  และเอกสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชุมพลบุรี  ที่จำเลยลักเอาไปเสียซึ่งเอกสารดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑.๑ เพื่อนำออกใช้โดยมิชอบ  แล้วจำเลยได้บังอาจใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวโดยมิชอบ  และบังอาจลักทรัพย์เอาเงินของผู้เสียหายจากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชุมพลบุรี  บัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x ของผู้เสียหาย  โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถอนเงินผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่องA.T.M) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชุมพลบุรี จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ไปโดยทุจริต  และในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชุมพลบุรี  ผู้อื่นหรือประชาชน
                   ๑.๔ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เวลากลางวัน  ภายหลังจากจำเลยได้กระทำความผิดดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑.๑ แล้ว จำเลยได้บังอาจมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรถอนเงินสด) ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี ออกให้แก่นาง ค. ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิใช้เพื่อประโยชน์ในการเบิกถอนเงินสด อันเป็นทรัพย์ และเอกสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี  ที่จำเลยลักเอาไปเสียซึ่งเอกสารดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑.๑ เพื่อนำออกใช้โดยมิชอบ แล้วจำเลยได้ได้บังอาจใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวโดยมิชอบ  และบังอาจลักทรัพย์เอาเงินของผู้เสียหายจากบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี  บัญชีเลขที่ xxx-x-xxxxx-x ของผู้เสียหาย โดยการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถอนเงินสดผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่อง  A.T.M) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชุมพลบุรี จำนวน ๓,๑๐๐ บาทไปโดยทุจริต  และในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ชุมพลบุรี ผู้อื่นหรือประชาชน
                    เหตุตามฟ้องข้อ ๑.๑ , ๑.๒ , ๑.๓ และ ๑.๔ เกิดที่ตำบลชุมพลบุรี  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์
           ข้อ ๒. ต่อมาวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เจ้าพนักงานจับจำเลยได้นำส่งพนักงานสอบสวน ทำการสอบสวนแล้ว
 ชันสอบสวนจำเลยให้การรับสารภาพ
                    ระหว่างสอบสวนจำเลยถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันถูกจับตลอดมา  ขณะนี้ต้องขังอยู่ตามหมายขังของศาลนี้  ตามคำร้องขอฝากขังในคดีอาญาหมายเลขดำที่ ฝ..../๒๕๕๒ ขอศาลได้เบิกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย
 อนึ่ง  หากจำเลยขอประกันตัวขอให้อยู่ในดุลพินิจของศาล
คำขอท้ายฟ้องอาญา
          การที่จำเลยได้กระทำตามข้อความที่กล่าวมาในคำฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายและบทมาตรดังนี้ คือ  ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑, ๑๘๘, ๓๓๔, ๓๓๕, ๒๖๙/๕, ๒๖๙/๖, ๒๖๙/๗ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๕
ขอศาลได้พิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยตามกฎหมาย และขอศาลได้สั่ง  ให้จำเลยคืนเงินจำนวน ๑๐,๑๐๐ บาท และคืนให้หรือใช้ราคาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๕๐ บาท รวมเงิน และราคาทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน ๑๐,๒๕๐ บาท แก่ผู้เสียหาย
          ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้อง โดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย  หนึ่ง ฉบับ  และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
                        โจทก์
           คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า                            พนักงานอัยการเป็นผู้เรียง
           คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า  ตำแหน่ง  เป็นผู้เขียน หรือพิมพ์
 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker