ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)

            ข้อเท็จจริงในคดีนี้ผู้บริโภคได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุดบริเวณถนนอ่อนนุช แต่ผู้จะขายผิดสัญญาสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จโดยได้รับเงินไปจากผู้บริโภคเป็นจำนวนหลายสิบราย โดยไม่ยอมคืนเงินให้ผู้บริโภคด้วย คดีผู้บริโภคนั้นมีหลายประเภท เช่น เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างทำของ รับขน สินเชื่อบุคคล กู้ยืม ค้ำประกัน บัตรเครดิต รวมทั้งซื้อขายบ้าน/อาคารพาณิชย์/อาคารชุด/ที่ดินเปล่าด้วย หากท่านเป็นผู้บริโภคและถูกละเมิดสิทธิในเรื่องการซื้อขายบ้าน/อาคารพาณิชย์/อาคารชุด/ที่ดินเปล่า คล้ายกันกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ ท่านสามารถนำตัวอย่างคำฟ้องนี้ไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงในคดีของท่านได้ การฟ้องคดีผู้บริโภค ใช้แบบพิมพ์ของศาล คือ แบบพิมพ์คำฟ้องผู้บริโภค (แบบ ผบ.๑) ตัวอย่างคำฟ้องนี้เป็นเรื่องการผิดสัญญาขายอาคารชุด โดยคำฟ้องมีเนื้อความดังนี้

            เรื่อง ประกอบธุรกิจ ผิดสัญญา ละเมิดสิทธิผู้บริโภคและเรียกเงินคืน จำนวนทุนทรัพย์ ๒๘๒,๐๒๗ บาท.....สตางค์

            ข้อ ๑. โจทก์เป็นลูกค้าซึ่งเป็นผู้ซื้อและเป็นผู้ได้รับบริการโดยได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากจำเลยผู้ประกอบธุรกิจการจัดสรรที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้านตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่นๆเพื่อการจำหน่ายเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยโจทก์เป็นผู้ซื้อและผู้ชำระค่าบริการเป็นเงินให้แก่จำเลย โจทก์จึงเป็นผู้บริโภคตามกฎหมาย

            จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า บริษัท.....จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนนและงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า จำนองหรือจัดหาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการจัดสรรที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน อาคาร อาคารพาณิชย์ ห้องชุดตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่นเพื่อการจำหน่าย มีกรรมการหนึ่งคนคือ.....กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ.....ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนบริษัทได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑

            ข้อ ๒.เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จำเลยได้ประกอบธุรกิจจัดสรรที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน อาคาร อาคารพาณิชย์ ห้องชุดตลอดจนสิ่งปลูกสร้างอื่นเพื่อการจำหน่าย โดยได้จัดสรรห้องชุดอาคารชุด ก ข ค ง จ และ ฉ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการ ก สเป สุขุมวิท” ตั้งอยู่ที่ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท ๗๗) แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร บนที่ดินโฉนดเลขที่....ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง กรุงเทพมหานคร มีจำเลยเป็นเจ้าของโครงการและเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยจำเลยได้โฆษณาด้วยเอกสารสิ่งพิมพ์ ลงโฆษณาในวารสารเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ฉบับต่างๆ และโฆษณาในอินเทอร์เน็ต ด้วยข้อความว่า ....อาคารชุดสุดหรูอยู่อาศัยเหนือระดับอย่างประทับใจ สะดวกปลอดภัยและข้อความอื่นๆที่มีความมุ่งหมายโฆษณาอวดอ้างบริการธุรกิจจัดสรรที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน อาคาร อาคารพาณิชย์ ห้องชุดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของจำเลย ปรากฏรายละเอียดตามสำเนาเอกสารการโฆษณาและสำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ และ ๓ ตามลำดับ จำเลยจึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ ทั้งตัวกรรมการของจำเลยเองได้พูดจูงใจให้โจทก์ในฐานะผู้บริโภคซื้อบริการจากจำเลยและให้โจทก์มอบเงินให้จำเลยเป็นค่าซื้ออาคารชุด โดยการโฆษณาดังกล่าว ทำให้โจทก์หลงเชื่อจึงเข้าผูกนิติสัมพันธ์ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดอาคารชุด “โครงการ ก สเป สุขุมวิท” อาคาร จ ห้องชุดเลขที่ ดาดี ๓๑๐ ชั้นสาม แบบ ๑ อาร์บี พื้นที่ห้องชุดประมาณ ๓๔.๙๕ ตารางเมตร จำนวน ๑ ห้อง ราคา ๑,๕๐๗,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙ โดยโจทก์ได้ชำระเงินมัดจำในการจอง ๑๐,๐๐๐ บาท โดยจ่ายเงินซื้ออาคารชุดกับจำเลยโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯจำเลยได้รับเงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นค่ามัดจำซื้ออาคารชุด และในวันทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดได้ชำระเงิน ๔๐,๐๐๐ บาทและได้ผ่อนเงินดาวน์เป็นรายงวดเดือนจำนวน ๒๐ งวดงวดละ ๗,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงินดาวน์จำนวน ๑๔๖,๐๐๐ บาทจำเลยได้รับเงินจากโจทก์ไปแล้วปรากฏตามสำเนาใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯจำเลยซึ่งลงชื่อโดยกรรมการจำเลย เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๔

            ข้อ ๓. ภายหลังจากที่โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกับจำเลยและได้ชำระราคาซื้อขายบางส่วน โดยได้ชำระในวันจอง วันทำสัญญาและผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆตามข้อตกลงในสัญญาให้แก่จำเลยแล้ว จำเลยมีหน้าที่ต้องก่อสร้างอาคารห้องชุดให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ ซึ่งตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดข้อ ๑๐.๓ ระบุว่า “ผู้จะขายตกลงจะดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ ๑๒ เดือนนับแต่.....ในกรณีที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงโดยมิใช่ความผิดของผู้จะขาย ผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะขายขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาและหรือวันครบกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ออกไปได้เท่ากับระยะเวลาที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งปี โดยผู้จะขายจะแจ้งเหตุดังกล่าวพร้อมด้วยหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายใน ๗ วันนับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงและไม่ถือว่าผู้จะขายผิดสัญญาแต่อย่างใด ในกรณีตามวรรคก่อนผู้จะซื้อไม่มีสิทธิที่จะเรียกค่าปรับค่าเสียหายใดๆเนื่องจากเหตุล่าช้าที่ผู้จะขายได้แจ้งให้ทราบดังกล่าว ผู้จะขายจะดำเนินการก่อสร้างอาคารชุดให้แล้วเสร็จตามกำหนดแจะนำไปจดทะเบียนอาคารชุดต่อไป” แต่จำเลยกลับไม่ดำเนินการก่อสร้างอาคารห้องชุดดังกล่าวให้แล้วเสร็จเพื่อจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดที่จะซื้อจะขายให้แก่โจทก์ตามสัญญาพร้อมทั้งติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่ได้โฆษณาและได้ให้สัญญาไว้กับโจทก์ทั้งที่กำหนดเวลาแล้วเสร็จสมบูรณ์ของอาคารชุด การติดตั้งติดตั้งเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ล่วงเลยเกินกำหนดเวลาตามสัญญาโดยจำเลยมิได้แจ้งขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาข้อ ๑๐.๓ ให้แก่โจทก์ทราบแต่อย่างใด ต่อมาโจทก์ได้พยายามติดตามทวงถามจำเลยแล้วแต่จำเลยก็ยังคงก่อสร้างอาคารชุดล่าช้าเกินกำหนดเวลาตามสัญญา การกระทำของจำเลยจึงเป็นการผิดสัญญาและละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภค ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์หลายครั้ง จำเลยเพิกเฉย ต่อมาโจทก์จึงได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาให้จำเลยคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยได้รับหนังสือทวงถามของโจทก์แล้วปรากฏตามสำเนาหนังสือทวงถามของโจทก์และสำเนาใบตอบรับทางไปรษณีย์ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ และ ๖ ตามลำดับแต่จำเลยเพิกเฉยเรื่อยมา การกระทำของจำเลยจึงเป็นการผิดสัญญาและเป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภค ดังนั้นสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดเป็นอันเลิกกัน จำเลยจึงต้องคืนเงินจำนวน ๑๙๖,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันที่จำเลยได้รับชำระเงินครั้งสุดท้ายจากโจทก์คือวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นทั้งนี้คำนวณถึงวันฟ้องคิดดอกเบี้ยเป็นเงิน ๘๖,๐๗๒.๑๙ บาทรวมเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยที่จำเลยต้องรับผิดต่อโจทก์ถึงวันฟ้องจำนวน ๒๘๒,๐๗๒.๑๙ บาท

            อนึ่ง เนื่องจากการที่จำเลยกระทำผิดสัญญาและละเมิดสิทธิของโจทก์ในฐานะผู้บริโภคเกิดจากการที่จำเลยผู้ประกอบธุรกิจกระทำโดยมีเจตนาเอกเปรียบโจทก์ผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรม ทั้งจงใจให้โจทก์ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย ไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่โจทก์ผู้บริโภค การกระทำของจำเลยเป็นการฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะจำเลยผู้มีอาชีพหรือธุรกิจอันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ขอศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของค่าเสียหายดังกล่าวข้างต้นด้วย

            โจทก์ไม่มีทางใดที่จะบังคับให้จำเลยคืนเงินให้แก่โจทก์ได้จึงต้องฟ้องเป็นคดีนี้ขอให้ศาลบังคับ

            จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลนี้และมูลคดีเกิดที่สำนักงานของจำเลยซึ่งอยู่ในเขตศาลนี้

                                                   ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

            คำขอท้ายฟ้องคดีผู้บริโภค

               ขอศาลโปรดออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้

               ๑. ให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๒๘๒,๐๗๒.๑๙ บาทคืนแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงินจำนวน ๑๔๖,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้นแกโจทก์

               ๒. ขอศาลพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพื่อการลงโทษเพิ่มขึ้นสองเท่าของค่าเสียหายดังกล่าวในข้อ ๑. ข้างต้นด้วย

               ๓.ให้จำเลยชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ด้วย

               ๔. ให้จำเลยกระทำหรืองดเว้นการกระทำ –

               ๕.ให้จำเลยส่งมอบสิ่งของ –

               ๖.อื่นๆ –

               ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมสำเนาโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับและรอฟังคำสั่งอยู่ หากไมรอถือว่าทราบแล้ว

                                                                     ลงชื่อ.....โจทก์

               ข้าพเจ้า                    .....เจ้าพนักงานคดี/ผู้บันทึก

               ข้าพเจ้า                                         .....ผู้เรียง/พิมพ์ 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker