ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
 
 
 
 

ฐานความผิด ร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิด หรือเพื่อการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการจับกุมหรือรับของโจร
               ข้อ ๑. เมื่อระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลากลางคืนหลังเที่ยงถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลากลาวัน วันเวลาใดไมปรากฏชัด จำเลยนี้กับพวกอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้บังอาจร่วมกันเข้าไปในบริเวณบ้านพักอันเป็นเคหสถานที่อยู่อาศัยของนาง ก. ผู้เสียหายโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วบังอาจลักเอาปั๊มชักน้ำ จำนวน ๑ ตัวราคา ๔,๐๐๐ บาทของนาบง ก.ผู้เสียหายที่เก็บรักษาไว้ในเคหสถานดังกล่าวไปโดยทุจริตโดยใช้รถจักรยานยนต์จำนวน ๑ คัน เป็นยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิด หรือเพื่อการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการับกุม
               เหตุเกิดที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
               ข้อ ๒. ต่อมาในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เวลากลาวันภายหลังเกิดเหตุ เจ้าพนักงานทำการตรวจยึดปั๊มชักน้ำ จำนวน ๑ ตัว ของนาง ก. ผู้เสียหานในสภาพแยกเป็นชิ้นส่วนประกอบด้วยตัวปั๊มซักน้ำ หัวปั๊มชักน้ำ ชุดข้อเหวี่ยง ๑ ชุด ที่ถูกคนร้ายลักไปดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑. ขณะอยู่ในความครอบครองของจำเลยจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและปล่อยตัวจำเลยไปและนำมาเป็นของกลาในคดีนี้ ต่อมาวันที่ ๑๔ กรกาคม ๒๕๕๓ เจ้าพนักงานจับจำเลยได้นำส่งพนักงานสอบสวน ทำการสอบสวนแล้ว ทั้งนี้โดยตามวัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุดังกล่าวในฟ้อง ข้อ ๑. จำเลยกับพวกได้บังอาจเป็นคนร้ายร่วมกันลักเอาปั๊มชักน้ำจำนวน ๑ ตัวของผู้เสียหายดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑ ไปโดยทุจริต หรือมิฉะนั้นเมื่อระหว่างวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลากลางคืนหลังเที่ยงถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลากลาวัน  หลังเกิดเหตุลักทรัพย์แล้ว วันเวลาใดไม่ปรากฏชัด จำเลยนี้กับพวกได้บังอาจร่วมกันรับของโจรโดยช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสียหรือรับไว้ด้วยประการใดซึ่งปั๊มชักน้ำจำนวน ๑ ตัว ในสภาพแยกเป็นชิ้นส่วนของผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายลักเอาไปดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑.ไว้จากคนร้ายโดยจำเลยกับพวกรู้อยู่แล้วว่าเป็นทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิดลักษณะลักทรัพย์ 
               เหตุรับของโจรเกิดที่ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
               ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ
               ระหว่างสอบสวนจำเลยถูกควบคุมตัวตั้งแต่วันถูกจับตลอดมา ขณะนี้ต้องขังอยู่ตามคำร้องขอฝากขังที่ ฝ.๓๑๓/๒๕๕๓ ขอศาลได้เบิกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษาต่อไป
               ก่อนคดีนี้ศาลจังหวัดสิงห์บุรีมีคำพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่  ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ ว่าจำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์ให้จำคุก ๖ เดือน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้กำหนด ๒ ปีตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒/๒๕๕๒ ภายในกำหนดเวลาที่ศาลรอการลงโทษไว้ดังกล่าวจำเลยนี้ได้มากระทำผิดในคดีนี้อันมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
    คำขอท้ายฟ้องอาญา
               การที่จำเลยได้กระทำตามข้อความที่กล่าวมาในคำฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายและบทมาตราดังนี้ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๘ , ๓๓๕ (๑) (๗) , ๓๓๖ ทวิ , ๓๕๗  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ มาตรา ๑๑ , ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๑๓ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๒ มาตรา ๔
               ขอศาลได้พิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยตามกฎหมายและขอศาลได้สั่ง. นำโทษของจำเลยที่รอไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒/๒๕๕๓ มาบวกกับโทษของจำเลยในคดีนี้
               ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้อง โดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
                               โจทก์
      คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้านาย  พนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้เรียง
                               ผู้เรียง
      คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า       ตำแหน่ง            เป็นผู้เขียน/พิมพ์
 ผู้เขียน/พิมพ์
 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker