ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์

ฐานความผิด พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล โดยปราศจากเหตุอันสมควรเพื่อการอนาจาร , พาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจารแม้เด็กนั้นจะยินยอมก็ตาม , กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีซึงมิใช่ภรรยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑. จำเลยนี้ได้บังอาจกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ
          (ก)เมื่อระหว่างวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้โดยปราศจากเหตุอันสมควรได้บังอาจพรากเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ๒ เดือน (เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗) ซึ่งเป็นบุตรสาว นาง ส. กับนาย จ. ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากความปกครองดูแลของนาง จ.ผู้เสียหายที่ ๒ ซึ่งเป็นยายของผู้เสียหายที่ ๑
          (ข)เมื่อระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลากลสงคืนหลังเที่ยง ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้โดยปราศจากเหตุอันสมควรได้บังอาจพรากเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ๒ เดือน (เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗) ซึ่งเป็นบุตรสาว นาง ส. กับนาย จ. ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากความปกครองดูแลของนาง จ.ผู้เสียหายที่ ๒ ซึ่งเป็นยายของผู้เสียหายที่ ๑
          (ค)เมื่อระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลากลางคืนหลังเที่ยงถึงวันที่  ๒๘ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลากลางวันต่อเนื่องกัน จำเลยนี้โดยปราศจากเหตุอันสมควรได้บังอาจพรากเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ๒ เดือน (เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗) ซึ่งเป็นบุตรสาว นาง ส. กับนาย จ. ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากความปกครองดูแลของนาง จ.ผู้เสียหายที่ ๒ ซึ่งเป็นยายของผู้เสียหายที่ ๑ ทั้งนี้เพื่อการอนาจาร
          (ง)ตามวันเวลาเกิดเหตุดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑ (ค) จำเลยได้บังอาจพาเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ๒ เดือน (เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗) ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร โดยเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ นั้นยินยอม
          (จ)ตามวันเวลาเกิดเหตุดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑ (ค) จำเลยได้บังอาจกระทำอนาจารแก่เด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ๒ เดือน (เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗) ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปี โดยกอดจูบตามร่างกายของเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ โดยเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ นั้นยินยอมแล้วจำเลยได้บังอาจกระทำชำเราเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ๒ เดือน ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภรรยาโดยเอาอวัยวะเพศของจำเลยสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ แล้วชักเข้าชักออกจนสำเร็จความใคร่ของจำเลย จำนวน ๑ ครั้งโดยเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ นั้นยินยอม
          (ฉ)เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลากลางคืนก่อนเที่ยงถึงเวลากลางวันต่อเนื่องกันจำเลยนี้โดยปราศจากเหตุอันสมควรได้บังอาจพรากเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ๒ เดือน (เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗) ซึ่งเป็นบุตรสาว นาง ส. กับนาย จ. ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากความปกครองดูแลของนาง จ.ผู้เสียหายที่ ๒ ซึ่งเป็นยายของผู้เสียหายที่ ๑ ทั้งนี้เพื่อการอนาจาร
          (ช)ตามวันเวลาเกิดเหตุดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑ (ฉ) จำเลยได้บังอาจพาเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ๒ เดือน (เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗) ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร โดยเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ นั้นยินยอม
          (ซ)เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลากลางวันจำเลยได้บังอาจกระทำอนาจารเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ อายุ ๑๔ ปี ๒ เดือน (เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๗) ซึ่งเป็นบุตรสาว นาง ส. กับนาย จ. ไม่ทราบนามสกุล ซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีโดยกอดจูบตามร่างกายเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ โดยเด็กหญิง ศ. ผู้เสียหายที่ ๑ นั้นยินยอม
          เหตุตามฟ้องข้อ ๑ (ก) , (ข) , (ค) , (ง) , (จ) , (ฉ) , (ช) และ (ซ) เกิดที่ตำบลหนองบัว อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ข้อ ๒. ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เจ้าพนักงานจับจำเลยได้ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน ทำการสอบสวนแล้ว
          ชั้นสอบสวนจำเลยให้การปฏิเสธ คดีมีมูล
          ระหว่างสอบสวนจำเลยถูกควบคุมตัวในวันถูกจับและต่อมในวันเดียวกนได้รับอนุญาตให้ปล่อยตัวไปชั่วคราวตลอดมา ได้ส่งตัวจำเลยมาศาลพร้อมฟ้องนี้ด้วยแล้ว
          อนึ่งหากจำเลยขอประกันตัวขอให้อยู่ในดุลพินิจของศาล
คำขอท้ายฟ้องอาญา
          การที่จำเลยได้กระทำตามข้อความที่กล่าวมาในคำฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายและบทมาตราดังนี้ คือ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ , ๒๗๗ , ๒๗๙ , ๒๘๓ ทวิ , ๓๑๗ , พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ , พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔ , ๗ , พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ , พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓
          ขอศาลได้พิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยตามกฎหมายและขอศาลได้สั่ง..
           ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้อง โดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย หนึ่ง ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
                      โจทก์
          คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้านาย  พนักงานอัยการจังหวัดรัตนบุรี เป็นผู้เรียง
                        ผู้เรียง
           คำฟ้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า    ตำแหน่ง เป็นผู้เขียนหรือพิมพ์
                        ผู้เขียน           หรือพิมพ์
 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker