ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที

            ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่อง ละเมิด รถชนกัน โดยบริษัทผู้รับประกันภัยค้ำจุนนำคดีมาฟ้องจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ขับขี่รถยนต์ที่กระทำละเมิด และฟ้องจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นสำนักงานเขต...แห่งหนึ่ง คำฟ้องมีเนื้อหาดังนี้
 

ข้อหาหรือฐานความผิด ละเมิด , รับประกันภัย ,รับช่วงสิทธิ์ เรียกร้องค่าเสียหาย
จำนวนทุนทรัพย์ ๔๖,๗๐๖.๒๕ บาท
 

ข้อ ๑. โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทบริษัทมหาชน  ปัจจุบันใช้ชื่อว่า บริษัท แม่น้ำใหญ่ประกันภัย (จำกัด)  จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท  มีกรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท  มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้  ปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองบริษัทมหาชน  เอกสารแนบท้าย หมาย ๑ 
ในการฟ้องและดำเนินคดีนี้โจทก์ได้มอบอำนาจให้นาย ต.  เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์และมอบอำนาจช่วงได้ ปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายสำเนาหนังสือมอบอำนาจเอกสารแนบท้ายหมาย ๒ นาย ต.ได้มอบอำนาจช่วงให้นาย จ.  เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้  ปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายสำเนาหนังสือมอบอำนาจช่วง  เอกสารแนบท้าย  หมาย ๓ 
            โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์  คันหมายเลข พศ ...... กรุงเทพมหานคร  ไว้จากคุณ ย. ในประเภทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างสิ้นเชิง  มีอายุการคุ้มครอง ๑ ปี  เริ่มต้นวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ สิ้นสุดวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายตารางกรมธรรม์เลขที่ 1xxxxxx๐/๕๔๐๓xxxx-๙  ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายสำเนาตารางกรมธรรม์ หมาย ๔ 
            จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกขยะ คันหมายเลข ..... กรุงเทพมหานคร  ในขณะเกิดเหตุ มีฐานะเป็นลูกจ้างหรือตัวแทนหรือตัวแทนเชิดของจำเลยที่ ๒  จำเลยที่ ๑ ได้ใช้รถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าวไปในทางการที่จ้างหรือตามคำสั่งหรือเพื่อให้สมประโยชน์ร่วมกันกับจำเลยทั้งสอง
            จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลของทางราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และเจ้าของรถยนต์บรรทุกขยะ คันหมายเลข  ....... กรุงเทพมหานคร  ในขณะเกิดเหตุ  ปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายรายการจดทะเบียน เอกสารจัดส่งในชั้นพิจารณา  มีฐานะเป็นนายจ้างหรือตัวการหรือตัวการแทนเชิดของจำเลยที่ ๑  จำเลย  จำเลยที่ ๒  ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ได้ใช้รถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าวไปในทางการที่จ้างหรือตามคำสั่งหรือเพื่อให้สมประโยชน์ร่วมกันกับจำเลยทั้งสอง
 ข้อ ๒. เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลาประมาณ ๑๑.๓๐ นาฬิกา  อันเป็นช่วงระยะเวลาที่โจทก์ได้รับประกันภัยรถยนต์ คันหมายเลข พศ ......  กรุงเทพมหานคร  ในขณะเกิดเหตุ ไว้ตามข้อ ๑. นาย ย.  ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยได้ขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทุกประการ  รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยได้ขับมาตามถนนทางเบี่ยงเข้าทางหลวงหมายเลข ๙ (ทางด่วนกาญจนาภิเษก)  จากทางด้านถนนอ่อนนุชมุ่งหน้าทางด้านถนนมอเตอร์เวย์พระราม 9 ในช่องทางที่ 1 นับจากซ้ายมือ  ถนนทางเบี่ยงเข้าทางหลวงหมายเลข ๙ (ด่วนกาญจนาภิเษก) มี ๓ ช่องทางไปบางประอิน  เมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุบนถนนทางเบี่ยงเข้าทางหลวงหมายเลข ๙ แขวงประเวศ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ จำเลยที่ 1 ได้ขับขี่รถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าวมาด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวัง  ซึ่งบุคคลนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  แต่จำเลยที่ ๑ หาได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นไม่  กล่าวคือจำเลยที่ ๑ ได้ขับขี่รถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าวมาด้วยความเร็วมาตามถนนทางเบี่ยงเข้าทางหลวงหมายเลข ๙ ในช่องทางที่ 1 นับจากซ้ายมือตามหลังรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัย  ในระยะกระชั้นชิดและไม่เว้นระยะห่างพอสมควร  ตามที่กฎหมายจราจรทางบกกำหนดไว้ ในช่องทางและทิศทางเดียวกัน  เมื่อถึงบริเวณที่เกิดเหตุบนถนนทางเบียงเข้างทางหลวงหมายเลข ๙ (ทางด่วนกาญจนาภิเษก)  จำเลยที่ 1 ได้ขับขี่รถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าวลงสะพานมาด้วยความเร็ว  เมื่อรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยได้ชะลอความเร็วรถยนต์ตามรถยนต์คันหน้า  รถยนต์บรรทุกขยะของจำเลยที่ ๑ ที่ขับขี่มาในระยะกระชั้นชิดและไม่เว้นระยะห่างพอสมควรตามกฎหมายห้ามล้อหยุดรถไม่ทันพุ่งชนท้ายรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยอย่างแรง  รถยนต์ทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันได้รับความเสียหาย  รถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยได้รับความเสียหายบริเวณด้านท้ายและด้านข้างซ้ายขวา เช่น กันชนหลังบุบดุ้ง, ฝากระโปรงหลังบุบดุ้ง, บังโคลนหลังซ้ายขวาดุ้ง, ไฟท้ายซ้ายขวาแตกและรายการอื่นๆ อีกเป็นต้น ปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายความเสียหายของรถยนต์แท็กซี่คันที่โจทก์รับประกันภัยเอกสารแนบท้าย หมาย ๕
            หลังเกิดเหตุ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลประเวศ  โดยพันตำรวจตรี ม.  ได้ทำการสอบสวนและลงความเห็นว่าจำเลยที่ ๑ เป็ นฝ่ายประมาท เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งข้อหาจำเลยที่ ๑ ว่า “ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย” จำเลยที่ ๑ ให้การรับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน ๔๐๐ บาท ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายประจำวันเกี่ยวกับคดี เอกสารแนบท้าย หมาย ๖
            โจทก์ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการจัดซ่อมรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยในขณะซ่อมและซ่อมเสร็จแล้ว เอกสารแนบท้าย หมาย ๗  โจทก์ได้เสียค่าใช้จ่ายในการจัดซ่อมเป็นเงินค่าแรงค่าอะไหล่จำนวน  ๓๙,๐๐๐  บาท เมื่อวันที่ ๒  กันยายน  ๒๕๕๔  ปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายใบเสนอราคา  เอกสารแนบท้าย หมาย ๘, ใบสั่งจ่าย (สินไหมรถยนต์) เอกสารแนบท้าย หมาย ๙ และใบเสร็จรับเงิน  เอกสารจัดส่งในชั้นพิจารณา 
            โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ตามกฎหมายจากผู้เอาประกันภัย  ในอันที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในการจัดซ่อมรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยจำนวนเงิน  ๓๙,๐๐๐  บาท จากจำเลยที่ ๑ ในฐานะผู้กระทำละเมิดและจำเลยที่ ๒ ในฐานะเจ้าของรถยนต์บรรทุกขยะคันดังกล่าว  มีฐานะนายจ้างหรือตัวการหรือตัวแทนเชิดของจำเลยที่ 1  จำเลยที่ ๒  ยินยอมให้จำเลยที่ ๑ ได้ใช้รถยนต์คันดังกล่าวไปในทางการที่จ้างหรือตามคำสั่งหรือเพื่อให้สมประโยชน์ร่วมกันกับจำเลยทั้งสอง  ในขณะเกิดเหตุ  โจทก์ได้พยายามติดตามทวงถามจำเลยทั้งสองมาหลายครั้ง  แต่จำเลยทั้งสองก็เพิกเฉย  ทำให้โจทก์ต้องเสียหายเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐  บาท ในการว่าจ้างสำนักกฎหมาย น. เป็นผู้ฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาลต่อจำเลยทั้งสอง  ปรากฎตามสำเนาภาพถ่ายสัญญาจ้างฟ้องร้องดำเนินคดีฯ  เอกสารแนบท้าย หมาย ๑๑ โจทก์ไม่มีทางอื่นใดที่จะบังคับเอากับจำเลยทั้งสองได้  โจทก์จึงต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลนี้  เพื่อขออำนาจศาลเป็นที่พึ่ง  โจทก์ขอให้ศาลได้โปรดพิจารณาพิพากษาให้จำเลยทั้งสองหรือจำเลยคนใดคนหนึ่งแทนกันชำระเงินจำนวน ๓๙,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันจ่ายจนถึงวันฟ้องเป็นระยะเวลา ๗ เดือนเป็นเงินจำนวน ๑,๗๐๖.๒๕  บาทและดอกเบี้ยตามกฎหมายของต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ รวมทั้งค่าเสียหายเพิ่มเติมในการติดตามทวงถามจำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาทและค่าเสียหายเพิ่มเติมในการฟ้องร้องดำเนินคดีทางศาลเป็นจำนวนเงิน  ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นทุนทรัพย์ในคดีจำนวนเงิน ๔๖,๗๐๖.๒๕ บาท
            สถานที่เกิดเหตุบนถนนทางเบี่ยงเข้าทางหลวงหมายเลข ๙ (ด่วนกาญจนาภิเษก) แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
                              ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
คำขอท้ายฟ้องแพ่ง
        เพราะฉะนั้นขอศาลออกหมายเรียกตัวจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตามคำขอต่อไปนี้
               ๑.ขอให้จำเลยทั้งสอหรือจำเลยคนใดคนหนึ่งแทนกันขำระเงินจำนวน ๔๖,๗๐๖.๒๕ บาท คืนแก่โจทก์
               ๒.ขอให้จำเลยทั้งสองหรือจำเลยคนใดคนหนึ่งแทนกันชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ต้นเงินจำนวน ๓๙,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันจ่ายจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์
              ๓.ขอให้จำเลยทั้งสองหรือจำเลยคนใดคนหนึ่งแทนกันชำระค่าฤชาธรรมเนียมและคาทนายความแทนโจทก์
              ๔. ......
       ข้าพเจ้าไดยื่นสำเนาคำฟ้องโดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย ๓ ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว
                                   โจทก์


การตั้งรูปคดีเช่นนี้ เมื่อพิเคราะห์ตามกฎหมายแล้ว โจทก์ในคดีนี้เมื่อยื่นคำฟ้งอแล้วถึงแพ้คดีทันทีกล่าวคือ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติดังนี้
มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ขอตนได้กระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
 ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่า กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดตามวรรคหนึ่ง


ความบกพร่องของฟ้องนี้ คือ
       ๑.จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ ตามมาตรา ๕ วรรคแรก
       ๒.จำเลยที่ ๒ ไม่ใช่นิติบุคคล แต่เป็นหน่วยงานภายใต้นิติบุคคล โจทก์ควรต้องตรวจสอบความเป็นนิติบุคคลให้ถูกต้องแล้วจึงฟ้องนิติบุคคลเป็นจำเลยที่ ๒
 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker