ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (เจ้ามือรับกินรับใช้)

               ฐานความผิด ร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้

           ข้อ ๑. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลากลางวัน จำเลยทั้งสามกับพวกซึ่งหลบหนียังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้บังอาจร่วมกันกระทำผิดด้วยกันโดยการเล่นการพนันสลากกินรวบอันเป็นการพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ข อันดับที่ ๑๖ ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยการเล่นการพนันสลากกินรวบนี้ ถือเอาเลขท้ายสองตัว สามตัวของเลขท้ายรางวัลที่ ๑ และเลขท้ายสองตัว สามตัวของเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งออกงวดประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเกณฑ์ในการออกรางวัลและลูกค้าผู้ซื้อสลากกินรวบที่ถูกจะได้รับสินพนัน ทั้งนี้โดยจำเลยทั้งสามเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ ส่วนพวกที่หลบหนีไปเป็นลูกค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

            เหตุเกิดที่แขวงประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

            ข้อ ๒.ตามวันเวลาดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑. มีผู้ประสงค์ขอรับเงินสินบนนำจับแจ้งความนำเจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสามพร้อมด้วย (๑)โพยสลากกินรวบงวดประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๘๑ แผ่นรวมเป็นเงิน ๗๙๘,๔๑๕ บาท (๒) โพยสลากกินรวบงวดประจำวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๑ แผ่นรวมเป็นเงิน ๑๕๖,๘๗๗ บาท (๓) โพยสลากกินรวบงวดประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐ แผ่นรวมเป็นเงิน ๑๔๑,๘๓๔ บาท (๔) จอมอนิเตอร์ยี่ห้อ มาสเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง (๕) ซีพียูจำนวน ๑ เครื่อง (๖) เครื่องพริ้นเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง (ยี่ฮ้อ HP หมายเลขเครื่อง IEEE ๑๒๘ B) (๗) เครื่องโทรสาร ยี่ห้อพานาโซนิก จำนวน ๑ เครื่อง (๘) เครื่องคิดเลขจำนวน ๑ เครื่อง (๙) ปากกาจำนวน ๑ ด้าม (๑๐) เงินสดจำนวน ๗๒,๓๔๐ บาท (๑๑) แผ่นดิสก์ซึ่งมีตารางข้อมูลสลากกินรวบรวมจำนวน ๓ แผ่น และ (๑๒) ตารางสรุปยอดเงิน (บัญชีรายรับ-รายจ่าย จำนวน ๑๔ แผ่น) ซึ่งเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือและทรัพย์สินที่ใช้เล่นการพนันกันและจับได้ในวงการพนันดังกล่าวในฟ้องข้อ ๑. เป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน

            ชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

            ระหว่างสอบสวนจำเลยทั้งสามไม่ถูกควบคุมตัว โดยมีประกันตัวไปและศาลอนุญาตให้ผัดฟ้องจำเลยทั้งสามไว้ตามคำร้องที่ ผ.๑๓๐/๒๕๕๕ ได้ส่งตัวจำเลยทั้งสามมาพร้อมฟ้องนี้แล้ว

            อนึ่ง คดีนี้มีผู้แจ้งความนำจับจำเลย ซึ่งผู้นำจับมีสิทธิ์ได้รับสินบนนำจับตามกฎหมาย

            คำขอท้ายฟ้องอาญา

            การที่จำเลยได้กระทำตามข้อความที่กล่าวมาในคำฟ้องนั้น ข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดต่อกฎหมายและบทมาตราดังนี้คือ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.๒๔๗๘ มาตรา ๔ , ๕ , ๖ , ๑๐ , ๑๒ และ ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๓ พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๐๔ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ , ๘๓

            ขอศาลได้พิจารณาพิพากษาลงโทษจำเลยตามกฎหมายและขอศาลได้สั่งจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งพร้อมสั่งริบของกลาง อนึ่ง เนื่องจากการพนันสลากกินรวบเป็นการพนันที่บ่อนทำลายเศรษฐกิจของชาติและเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมทั้งปวง ขอศาลได้ลงโทษจำคุกจำเลยด้วย

            ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาคำฟ้อง โดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย สาม ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอให้ถือว่าทราบแล้ว

                                                          ......โจทก์

            คำฟ้องฉบับนี้ข้าพเจ้า.....พนักงานอัยการ.....เป็นผู้เรียง

                                                           .....ผู้เรียง

            คำฟ้องฉับนี้ข้าพเจ้า.....

ตำแหน่ง                              .....เป็นผู้เขียนหรือพิมพ์

                                              .....ผู้เขียนหรือพิมพ์

 
คำฟ้อง

ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ศุลกากร article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ article
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ.การพนัน (คนเดินโพย)
ตัวอย่างคำฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาซื้อทัวร์) article
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาคารชุด)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย)
ตัวอย่างคำฟ้องของพนักงานอัยการ พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีชนแล้วหนี
ตัวอย่างคำฟ้องคดีพรากผู้เยาว์
ตัวอย่างคำฟ้องคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภค (ฟ้องแพทย์ , สถานพยาบาล)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืนหรือรับของโจร
ตัวอย่างคำฟ้องคดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ และมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีที่บกพร่องโดยเมื่อยื่นคำฟ้องคดีแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำฟ้องร่วมกันออกเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค (บัตรเครดิตเคทีซี)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค ผิดสัญญาบัตรเครดิต , ผิดสัญญาสินเชื่อ(สปีดี้แคช)
ตัวอย่างคำฟ้องกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตัวอย่างคำฟ้องทำไม้หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเกินยี่สิบท่อน
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเรื่องบัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) แพ้คดี
ตัวอย่างคำฟ้องพนักงานสอบสวนกระทำละเมิด
ตัวอย่างคำฟ้องเรื่องเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำฟ้องแพ่งเรื่องละเมิด เรียกค่าเสียหาย (รถชน)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต์เงินติดล้อ
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผิดสัญญาสินเชื่อหมุนเวียน (กู้ยืมเงินบัตรยูเม๊ะพลัส)
ตัวอย่างคำฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม
ตัวอย่างคำฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ ( ร่วมกันละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเพื่อการค้าด้วยการทำซ้ำ ดัดแปลงซึ่งงานวรรณกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต)
ตัวอย่างคำฟ้องคดีผู้บริโภค “สินเชื่อเงินสด ควิกแคช”
ตัวอย่างคำฟ้องที่เอสเอ็มอีฟ้องคดีผู้บริโภคได้เองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker