ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ค่าทนายความ

ค่าทนายความ ตาม ตาราง ๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กำหนดดังนี้

(๑) ให้ศาลกำหนดค่าทนายความตามจำนวนที่ศาลเห็นสมควรไม่เกินอัตราขั้นสูงดังที่ระบุไว้ในตารางนี้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าคดีละสามพันบาท

(๒) การกำหนดค่าทนายความที่คู่ความจะต้องรับผิดนั้น ให้ศาลพิจารณาตามความยากง่ายแห่งคดี เทียบดูเวลาและงานที่ทนายความต้องปฏิบัติในการว่าคดีเรื่อนั้น

อัตราขั้นสูงในศาลชั้นต้น คดีมีทุนทรัพย์ ร้อยละ ๕ คดีไม่มีทุนทรัพย์ ๓๐,๐๐๐ บาท

อัตราขั้นสูงในศาลอุทธรณ์หรือศาลฏีกา ร้อยละ ๓ คดีไม่มีทุนทรัพย์ ๒๐,๐๐๐ บาท

ค่าทนายความ ที่ท่านชำระแก่เราเพื่อเรียงคำคู่ความให้ท่านนั้น เราขอยืนยันด้วยความมั่นใจว่า ค่าทนายความของเราเหมาะสม คุ้มค่า คุ้มราคา สมเหตุสมผลกับคดีของท่านที่สุด ท่านสามารถเปรียบเทียบค่าทนายความของเรากับค่าทนายความของที่อื่น โดยใช้คำค้นที่ว่า "อัตราค่าทนายความ"

ท่านไม่ต้องส่งเงินค่าทนายความให้เราก่อนการตกลงรับเรียงคำคู่ความในทุกกรณี หากท่านต้องการให้เรามีโอกาสในการรับใช้ท่าน

เรายินดีให้บริการท่านโดยไม่จำกัดจำนวนทุนทรัพย์ และทุกเขตอำนาจศาลทั่วราชอาณาจักร เพราะเราคือ ทนายความออนไลน์ และเป็น ทนายความมืออาชีพ

ค่าทนายความการจัดเตรียมคำฟ้องคดีและข้อตกลงในการรับบริการ

(๑) เราให้บริการในเบื้องต้นเฉพาะคดีที่เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ที่จะฟ้องไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ท่านผู้รับบริการเป็นโจทก์ผู้ได้รับความเสียหายโดยประเภทของคดีคือ เป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยาก คดีมโนสาเร่ หรือคดีผู้บริโภค
(๓) ท่านผู้รับบริการเป็นผู้ดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง
(๔) เราจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้ครบถ้วนทุกอย่าง รวมทั้งคำให้การพยานโจทก์เพื่อส่งต่อศาลในวันสืบพยานโจทก์ด้วย
(๕) ท่านผู้รับบริการมีหน้าที่ชำระค่าทนายความไม่ต่ำกว่าคดีละ ๕,๐๐๐ บาท หากทุนทรัพย์ที่ฟ้องเกินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เราขอคิดค่าทนายความจากท่านผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอีกเพียงจำนวนเล็กน้อยโดยต้องตกลงกันเป็นเฉพาะกรณีๆไปตามความยากง่ายของรูปคดี
(๖) ท่านผู้รับบริการส่งเอกสารให้เราทางไปรษณีย์ EMS (หากมีเวลาจำกัด)
(๗) เราส่งเอกสารในการดำเนินคดีให้ผู้รับบริการทางไปรษณีย์อีเล็กโทรนิกส์ (e-mail) หรือทาง EMS
 
ค่าทนายความการจัดทำคำให้การจำเลยและข้อตกลงในการรับบริการ
 
(๑) เราให้บริการในเบื้องต้นเฉพาะคดีที่เป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ถูกฟ้องไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ท่านผู้รับบริการเป็นจำเลยโดยประเภทของคดีตามหน้าฟ้องคือ เป็นคดีไม่มีข้อยุ่งยาก หรือคดีมโนสาเร่ หรือคดีผู้บริโภค
(๓) ท่านผู้รับบริการเป็นผู้ดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง
(๔) เราจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้ครบถ้วนทุกอย่าง รวมทั้งคำให้การพยานจำเลยเพื่อส่งต่อศาลในวันสืบพยานจำเลยด้วย
(๕) ท่านผู้รับบริการมีหน้าที่ชำระค่าทนายความไม่ต่ำกว่าคดีละ ๕,๐๐๐ บาท หากทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องตั้งแต่ ๕๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ส่วนที่เกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท เราขอคิดค่าทนายความจากท่านผู้รับบริการเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ โดยต้องตกลงกันเป็นเฉพาะกรณีๆไปตามความยากง่ายของรูปคดี
(๖) ท่านผู้รับบริการส่งเอกสารให้เราทางไปรษณีย์ EMS (หากมีเวลาจำกัด)
(๗) เราส่งเอกสารในการดำเนินคดีให้ผู้รับบริการทางไปรษณีย์อีเล็กโทรนิกส์ (e-mail) หรือทางไปรษณีย์ EMS
(๘) หากผลคดีไม่เป็นไปตามที่เรารับรอง เรารับผิดชอบสู้คดีให้ถึงชั้นฎีกา หากแพ้คดีชั้นฎีกา เราคืนเงินท่านเต็มจำนวน   
              
ค่าทนายความการเรียงคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกและข้อตกลงในการรับบริการ
 
(๑) เราให้บริการจัดการมรดกเฉพาะที่ผู้ร้องขอสุจริต ยินยอมที่จะเปิดเผยเรื่องทายาทที่มีอยู่ทุกคน เพื่อทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
(๒) ท่านผู้รับบริการเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องที่ศาลด้วยตัวเอง
(๓) จัดเตรียมพยานหลักฐานที่จำเป็นให้เรา
(๔) เราจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายให้ครบถ้วนทุกอย่าง รวมทั้งคำให้การพยานผู้ร้องเพื่อส่งต่อศาลในวันไต่สวนคำร้องด้วย
(๕) ท่านผู้รับบริการมีหน้าที่ชำระค่าทนายความทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท
(๖) ท่านผู้รับบริการส่งเอกสารให้เราทางไปรษณีย์ EMS
(๗) เราส่งเอกสารในการยื่นคำร้องให้ท่านผู้รับบริการทางไปรษณีย์อีเล็กโทรนิกส์ (e-mail) หรือทางไปรษณีย์ EMS

ค่าทนายความ ชำระเงินโดย

โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ตู้ ATM ชื่อบัญชี นายสาธุการ ศรีสวัสดิ์

สู้คดีดอทคอมจะแจ้งหมายเลขบัญชี เมื่อได้ตกลงรับทำคดีให้ท่านชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker