ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง

 

            ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่องผู้อาศัยอยู่ติดกับวัดได้ฟ้องวัดแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน วัดในฐานะจำเลยได้ให้การต่อสู้คดี โดยใช้แบบพิมพ์ของศาลหมายเลข (๑๑ ก) คำให้การจำเลย โดยมีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑.จำเลยยอมรับว่าจำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทวัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๓๘๖ ตามฟ้องโจทก์จริง
            ข้อ ๒.จำเลยยอมรับว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่.....มาโดยการครอบครองปรปักษ์จากนายนบโสด เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๐ และที่ดินดังกล่าวทางทิศตะวันออกจรดเลขที่ดิน.....(วัดด.) จริง แต่จำเลยขอให้การปฏิเสธรูปแผนที่โฉนดดังกล่าวตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๒ ว่าเป็นรูปแผนที่ที่ไม่สามารถกำหนดได้ว่าที่ดินอยู่ที่บริเวณใดของระวางแผนที่ที่ดิน
            ข้อ ๓.จำเลยขอให้การปฏิเสธว่ารูปแผนที่ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ เส้นสีดำแดงนั้นไม่ถูกต้อง เพราะว่านาย พ.ช่างรังวัดผู้ทำการรังวัดได้บันทึกในเอกสารดังกล่าวว่า ไม่สามารถหาหลักฐานครอบลงในรูปแผนที่เดิมได้อีกทั้งยังลุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินจำเลยอีก ๑ งาน ๗๐ ตารางวา
            ข้อ ๔.จำเลยขอให้การต่อสู้โจทก์โดยข้อกฎหมายว่าหลักฐานแผนที่โฉนดที่ดินของจำเลยดีกว่าของโจทก์ดังนี้
               ๔.๑ ที่ดินจำเลยแปลงพิพาทนี้นาย ม.ตำบลไม้ัดได้อุทิศที่ดินให้สร้างวัดและจัดสร้างวัดจำเลยขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๘๖ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแล้วทั้งจำเลยได้แจ้งการครอบครองที่ดินตาม ส.ค ๑ เลขที่..... ฉบับลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๔๙๘ ปรากฏตามสำเนาแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑
               ๔.๒ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๐๖ จำเลยได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินตกค้างปรากฏตาม สำเนาเอกสารดังกล่าวเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๒
               ๔.๓ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๗ เจ้าพนักงานที่ดินได้ทำการไต่สวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน (น.ส. ๕) ได้บันทึกไว้ในใบไต่สวนดังกล่าวว่า (๙)...เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่เจ้าพนักงานผู้ทำการสำรวจและเจ้าพนักงานผู้สอบสวนตรวจแล้วเห็นว่าเป็นที่ตั้งวัดทำประโยชน์แล้วเต็มทั้งแปลงไม่เกี่ยวกับเป็นที่หลวงหวงห้ามที่สาธารณประโยชน์หรือทับที่แปลงข้างเคียงแต่อย่างใดสมควรออกโฉนดให้ได้ตามกฎหมายอีกทั้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงเลขที่ดิน ๕๕ (ที่ดินของโจทก์) นาย ร.แทนนาย นบ ผู้วายชนม์ได้รับรองว่าการสำรวจที่ดินของจำเลยถูกต้องไม่ได้เหลื่อมล้ำแนวเขตที่ดินของของโจทก์แต่อย่างใด (โจทก์ได้ที่ดินต่อมาจากนายน.) และในวันดังกล่าวเจ้าพนักงานได้ทำแผนที่ดินของจำเลยไว้ ปรากฏตามสำนาใบไต่สวนเพื่อออกโฉนดที่ดิน (น.ส.๕) และแผนที่จากการรังวัดที่ดิน เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๓ และ ๔ ตามลำดับ
               ๔.๔ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ ช่างผู้ทำการรังวัดได้รายงานการรังวัด (ร.ว.๓) ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรีว่า ๖)...ได้ทำการรังวัดพร้อมด้วยผู้ขอเจ้าของที่ดินข้างเคียงและกำนันผู้ปกครองท้องที่ผู้แทนนายอำเภอเสร็จแล้วไม่มีเหตุขัดข้องแต่อย่างใดการรังวัดหาหลักฐานโยงยึดลงที่หมายในระวางได้โดยไม่ทับที่ดินแปลงข้างเคียงที่มีโฉนดแล้วปรากฏตามสำเนา (ร.ว.๓) เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๕
               ๔.๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๐๙ จำเลยได้รับเอกสารโฉนดที่ดินพิพาทจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ปรากฏตามโฉนดที่ดินดังกล่าว เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๖ ซึ่งแผนที่โฉนดที่ดินของจำเลยสามารถโยงยึดลงหมายในระวางได้โดยไม่ทับที่ดินแปลงข้างเคียงที่มีโฉนดแล้วปรากฏตามสำเนาแผนที่ระวาง เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๗
            ดังนั้นอาศัยข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น แผนที่โฉนดที่ดินของจำเลยสามารถโยงยึดลงหมายในระวางได้โดยไม่ทับที่ดินแปลงข้างเคียงที่มีโฉนดแล้วแต่หลักฐานแผนที่โฉนดที่ดินของโจทก์ไม่สามารถครอบลงหมายในระวางได้ ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๕ หลักฐานแผนที่ของจำเลยจึงดีกว่าหลักฐานแผนที่ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา ๖๙ ทวิ
            อาศัยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายข้างต้น ขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องโจทก์ให้โจทก์ชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยด้วย
            ฟ้องแย้ง
            ข้อ ๑.จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่.....เลขที่ดิน.....หน้าสำรวจที่.....ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๖ มีอาณาเขตด้านทิศตะวันตกจรดเลขที่ดิน ๕๕ (๑๙๑) ตามแผนที่เส้นสีดำน้ำเงินจากหลักเขต ๔ค-๕๘๐๐ , ๓ค-๖๖๗๓ , ๔ค-๓๖๐๔ , ๔ค-๓๔๗๒ , ๕ค-๕๗๐๗ , ๔ค-๕๘๘๐ ตามเอกสารท้ายคำฟ้องโจทก์หมายเลข ๕
            ข้อ ๒.เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ จำเลยได้ไประวังแนวเขตที่ดินของจำเลยเนื่องจากโจทก์ได้ขอรังวัดสอบเขตที่ดินในวันดังกล่าวจำเลยจึงทราบว่าโจทก์ได้ครอบครองที่ดินรุกล้ำเข้ามาในเขตที่ดินของจำเลยโดยปลูกบ้านเลขที่.....หมู่ที่....ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และล้อมรั้วรุกล้ำเข้ามาในที่ดินจำเลย ปรากฏตามแนวเขตที่ดินที่จำเลยร้องคัดค้านไว้เนื้อที่ ๐-๑-๗๐ ไร่ อันเป็นการรบกวนการครองครองที่ดินของจำเลยและเป็นการโต้แย้งสิทธิของจำเลยทำให้จำเลยไม่สามารถใช้สอยที่ดินดังกล่าวได้ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ซึ่งหากจำเลยนำที่ดินออกให้บุคคลอื่นเช่าจะได้ค่าเช่าเดือนละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ บาท จำเลยจึงขอฟ้องแย้งโจทก์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์รื้อถอนบ้านเลขที่.....และรื้อรั้วที่ล้อมอยู่บนที่ดินของจำเลยดังกล่าวข้างต้นพร้อมทั้งขับไล่โจทก์และบริวารออกจากที่ดินของจำเลยทั้งให้โจทก์ชำระค่าเสียหายแก่จำเลยเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องแย้งนี้ไปจนกว่าโจทก์จะรื้อถอนบ้านเลขที่.....และรื้อรั้วที่ล้อมอยู่บนที่ดินดังกล่าวข้างต้นออกไปจากที่ดินจำเลย
                    ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
          ลงชื่อ                                      จำเลย
        คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งฉบับนี้ อาตมาพระครู ป เ จ้าอาวาสวัดด.จำเลยเป็นผู้เรียงและพิมพ์
          ลงชื่อ                                      ผู้เรียงและพิมพ์

 
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker