ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ

ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่องที่โจทก์นำสัญญาซื้อ-ขายที่ดินที่ขาดอายุความแล้วมาฟ้องทายาทของเจ้าของที่ดินให้โอนที่ดินที่เคยทำสัญญาซื้อ-ขายกัน การเรียงคำให้การจำเลยเพื่อให้การต่อสู้คดี ทำโดยกรอกข้อความตามแบบพิมพ์คำให้การจำเลยของศาล หมายเลข (๑๑ ก) คำให้การจำเลย หลังจากนั้นเรียงคำให้การจำเลยโดยมีข้อความดังนี้

            ข้อ ๑. จำเลยยอมรับว่าเป็นทายาทโดยธรรมของนาย....เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินเฉพาะส่วนในที่ดินโฉนดเลขที่....ตำบลม่วงหมู่ อำเภอบางพุทรา (ปัจจุบันเป็นอำเภอเมืองสิงห์บุรี) จังหวัดสิงห์บุรี ตามภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านบ้านเลขที่...หมู่...ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปรากฎตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์และสำเนาโฉนดที่ดินเลขที่...ท้ายคำฟ้องเอกสารหมาย ๑ และ ๒ จริง

            ข้อ ๒. จำเลยขอให้การปฏิเสธคำฟ้องข้อ ๒. ของโจทก์โดยให้การตัดฟ้องโจทก์ด้วยข้อกฎหมายว่า โจกท์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะการที่นาย....(เจ้ามรดกบิดาจำเลย) ทำสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเฉพาะส่วนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๗ โดยตกลงกันว่าจะไปทำหนังสือดำเนินการโอนที่ดินให้แก่โจทก์ภายหลัง ตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเอกสารท้ายคำฟ้องหมาย ๒. นั้นเป็นการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์โดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การซื้อ-ขายดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๖ จำเลยซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาย.....(เจ้ามรดกบิดาจำเลย) จึงขอยกเอาความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมดังกล่าวขึ้นกล่าวอ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๗๒

            ข้อ ๓.จำเลยขอให้การปฏิเสธคำฟ้องข้อ ๒. ของโจทก์โดยให้การตัดฟ้องโจทก์ด้วยข้อกฎหมายว่า ถึงแม้โจทก์จะถือว่าการซื้อ-ขายที่ดินดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นโมฆะ โจกท์ก็ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากคดีขาดอายุความแล้ว เพราะการที่นาย.....(เจ้ามรดกบิดาจำเลย) ทำหนังสือสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเฉพาะส่วนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๗ โดยตกลงกันว่าจะไปดำเนินการโอนที่ดินให้แก่โจทก์ภายหลัง ตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน เอกสารท้ายคำฟ้องหมาย ๒ นั้น โจทก์มีสิทธิเรียกร้องที่จะฟ้องร้องบังคับให้นาย.....(เจ้ามรดกบิดาจำเลย) โอนที่ดินให้แก่โจทก์ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๑๕๑๗ เป็นต้นไปแต่โจทก์เพิ่งยื่นคำฟ้องเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ อันเป็นเวลายาวนานถึงกว่า ๓๔ ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาเกินกว่าสิบปีแล้วนับตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม๒๕๑๗ สิทธิเรียกร้องของโจทก์จึงขาดอายุความ ตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๙ และมาตรา ๑๙๓/๓๐

            ข้อ ๔. จำเลยขอให้การปฏิเสธคำฟ้องข้อ ๓. ของโจทก์ในข้อเท็จจริงโดยให้การว่า โจทก์ไม่เคยครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใดๆเพราะที่ดินดังกล่าวมีเจ้าของร่วมกันหลายคนและยังไม่ได้มีการรังวัดแบ่งที่ดินกันครอบครองเป็นสัดส่วนแต่อย่างใดๆ จึงไม่อาจทราบได้ว่าที่ดินส่วนของเจ้าของร่วมแต่ละคนอยู่ตรงไหนในโฉนดที่ดินที่พิพาทนี้

            อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จำเลยจึงขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยให้โจทก์ชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลยด้วย

                                 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                ลงชื่อ                                                         จำเลย

      คำให้การจำเลยฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย.....จำเลยเป็นผู้เรียง

                ลงชื่อ                                                         ผู้เรียงและพิมพ์

 

เมื่อจำเลยได้ยื่นคำให้การแล้ว จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นด้วย โปรดดู ตัวอย่างคำร้อง ขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น

 
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker