ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน

            ข้อเท็จจริงในคดีนี้ โจทก์มีคู่สมรสตามกฎหมายอยู่แล้ว ต่อมามาช่วยจำเลยดูแลร้านเสริมสวยอยู่ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นโจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อขอแบ่งทรัพย์สินในฐานะเจ้าของร่วม จำเลยให้การต่อสู้คดีโดยใช้แบบฟอร์มของศาล หมายเลข (๑๑ ก) คำให้การจำเลย โดยมีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑. จำเลยขอให้การปฏิเสธว่าไม่เคยอยู่กินฉันท์สามีภรรยากับโจทก์ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ แต่อย่างใดๆความจริงโจทก์มีภรรยาแล้วชื่อนาง ร. ซึ่งได้จดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ เลขทะเบียนที่.../๖๘๔ ปรากฏตามทะเบียนการสมรสเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑ นอกจากนี้โจทก์ยังมีบุตรชื่อนาย ด.และนางสาว ด.ปรากฏตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๒ และ ๓ ตามลำดับ 

            เนื่องจากโจทก์และจำเลยเป็นเพียงคนรู้จักกันเท่านั้นไม่ได้เป็นสามีภรรยากันตามกฎหมายจึงไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางทรัพย์สินต่อกันแต่อย่างใดๆ

            ข้อ ๒. จำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินว่าฟ้องโจทก์ไม่เป็นความจริงความจริงคือทรัพย์สินตามฟ้องข้อ ๒.๑ ถึง ข้อ ๒.๑๗ เป็นของจำเลยทั้งสิ้นแต่ผู้เดียวกล่าวคือ

            ๒.๑ โจทก์ไม่เคยร่วมหรือช่วยจำเลยทำมาหากินแต่อย่างใดๆเนื่องจากโจทก์และจำเลยไม่ได้เป็นสามีภรรยากันทั้งโจทก์ไม่เคยประกอบอาชีพใดๆ โจทก์ไม่มีอาชีพหรือวิชาชีพติดตัว โจทก์ทำมาหากินไม่เป็น โจทก์มีหนี้สินเป็นจำนวนมากโดยโจทก์เป็นหนี้เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๘ ปรากฏตามหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๔ จนถึงปัจจุบันโจทก์ยังเป็นหนี้ธนาคารดังกล่าวอยู่ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท ปรากฏตามหนังสือขอเชิญพบเพื่อหาทางแก้ไขหนี้ค้างชำระ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๕ โจทก์ไม่เคยยื่นแบบรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนื่องจากโจทก์ไม่มีอาชีพ และไม่มีรายได้แต่อย่างใดๆ

            ๒.๒ โจทก์อ้างว่าเปิดร้านคลินิกเกี่ยวกับความงามรักษาสิวกระฝ้าโดยใช้ชื่อว่าร้าน ม. โดยมีจำเลยเป็นผู้ช่วยในการบริหารงานและดูแลเรื่องการเงินทั้งหมดตามคำฟ้องข้อ ๑ และข้อ ๒.๑๖ นั้นเป็นความเท็จ ความจริงคือจำเลยเป็นเจ้าของร้าน ม.ก่อนที่โจทก์จะรู้จักกับจำเลยเสียอีก ปรากฏตามหนังสือจองสิทธิการเช่าและสัญญาเช่าพื้นที่ห้องหมายเลข...ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๖ และ ๗ 

            ๒.๓ โจทก์อ้างว่าบ้านตึกสองชั้นเลขที่... หมู่ ๑๗ หมู่บ้านการ์เด้นโฮมวิลเลจ ซึ่งตั้งอยู่ บนที่ดินโฉนดเลขที่เลขที่ดิน..ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นบ้านที่โจทก์และจำเลยทำมาหาได้ร่วมกันตามคำฟ้องข้อ ๒ แ ละข้อ๒.๑ นั้นเป็นความเท็จ ความจริงคือ จำเลยซื้อบ้านดังกล่าวโดยการกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)และผ่อนส่งเงินต่อธนาคารเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ปรากฏตามสำเนาโฉนดที่ดินดังกล่าวและสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกันเอกสารท้ายคำคำให้การหมายเลข ๘ และ ๙ อีกทั้งทรัพย์สินที่ดินตามฟ้องโจทก์ข้อ ๒.๑ ดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดินท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยซึ่งเป็นบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในโฉนดที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๗๓

            ๒.๔ โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของร่วมกันกับจำเลยในรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ หมายเลขทะเบียน...กรุงเทพมหานคร ตามคำฟ้องข้อ ๒.๓ นั้นเป็นความเท็จ ความจริงคือจำเลยได้ซื้อรถยนต์ดังกล่าวมาจากนายฟ.ปรากฏตามสัญญาซื้อ-ขายรถยนต์เอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑๐ และ ๑๑ อีกทั้งทรัพย์สินทุกรายการตั้งแต่ฟ้องข้อ ๒.๒ , ๒.๔ ถึงฟ้องข้อ ๒.๑๗ นั้นเป็นทรัพย์สินที่จำเลยเป็นผู้ทำมาหากินมาได้โดยลำพังโดยโจทก์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใดๆ 

            ข้อ ๓. เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ โจทก์ซึ่งความจริงเป็นสามีโดยชอบด้วยกฎหมายของนางร.ตามคำให้การจำเลยในข้อ ๑.นั้นได้บังอาจสมคบร่วมกันกับนางร.ยักยอกทรัพย์ของจำเลยคือรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์หมายเลขทะเบียน... กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทรัพย์ตามฟ้องโจทก์ข้อ ๒.๓ นั้นไป จำเลยจึงร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับโจทก์และนางร..ปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑๒ ต่อมาในวันรุ่งขึ้นคือวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ โจทก์และนางร. ได้วิงวอนขอร้องจำเลยไม่ให้ดำเนินคดีกับโจทก์และนางร.ในฐานะผู้ต้องหาจำเลยจึงอภัยให้และถอนคำร้องทุกข์ในคดีดังกล่าวปรากฏตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข ๑๓

            อาศัยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น จำเลยจึงขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องโจทก์และให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความอย่างสูงแทนจำเลยด้วย

                     ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด                                                                             

             ลงชื่อ                                            จำเลย      

         คำให้การจำเลยฉบับนี้ ข้าพเจ้านางส.จำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์

             ลงชื่อ                                             ผู้เรียงและพิมพ์
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker