ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา

             ข้อเท็จจริงในคดีนี้สืบเนื่องมาจากจำเลยถูกฟ้องคดีอาญาในฐานความผิดทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสและทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายระหว่างพิจารณาผู้เสียหายในฐานะโจทก์ร่วมกับพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งโดยขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่ารักษาพยาบาลจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาทค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทและค่าทดแทนการป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น จำเลยได้ให้การต่อสู้ทุกประเด็นใช้แบบพิมพ์หมายเลข (๑๑ ก) คำให้การจำเลย โดยมีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑. จำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ร่วมว่า จำเลยไม่ได้ใช้อาวุธปืนยิงโจทก์ร่วมที่แขนและที่ศีรษะแต่อย่างใดและถึงแม้ว่าโจทก์ร่วมจะได้รับบาดเจ็บโดยป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวันก็ตาม จำเลยไม่ควรต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมเป็นจำนวนสูงลิ่วเกินกว่าความเป็นจริงดังที่โจทก์ร่วมอ้างแต่อย่างใด จำเลยขอให้การปฏิเสธโดยให้การต่อสู้เกี่ยวกับค่าเสียหายของโจทก์ร่วมดังนี้

            (ก) จำเลยขอให้การปฏิเสธเรื่องค่ารักษาพยาบาลว่าค่ารักษาพยาบาลที่โจทก์ร่วมได้ใช้จ่ายไปเพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บที่แขนและที่ศีรษะของโจทก์ร่วมนั้นไม่เป็นความจริง โจทก์ร่วมไม่เคยรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสระบุรีแต่อย่างใดๆ เพราะการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้นจะต้องมีใบเสร็จรับเงินค่าพยาบาลที่ระบุรายการค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างชัดเจนแต่โจทก์ร่วมไม่มีใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวเพราะโจทก์ร่วมไม่เคยมีการรักษาซึ่งหากโจทก์ร่วมรักษาอยู่ในโรงพยาบาลก็เป็นการรักษาเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๒๑ วันใช้เงินไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ บาท เท่านั้นค่ารักษาพยาบาลอย่างสูงที่สุดไม่ควรเกิน ๒๑,๐๐๐ บาท

            (ข) จำเลยขอให้การปฏิเสธเรื่องค่าพาหนะของโจทก์ร่วมว่าค่าใช้จ่ายเรื่องค่าพาหนะของโจทก์ร่วมไม่เป็นความจริง เพราะว่าค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับระหว่างจังหวัดสิงห์บุรีถึงจังหวัดสระบุรีเพื่อการรักษาพยาบาลโจทก์ร่วมอย่างต่อเนื่องนั้น ค่าโดยสารรถยนต์ประจำทางสาธารณะชั้นหนึ่งปรับอากาศไป-กลับครั้งละไม่เกิน ๒๐๐ บาท ค่าพาหนะที่สมเหตุสมผลจะเป็นจำนวนเพียง ๘๐๐ บาทเท่านั้น

            (ค) จำเลยขอให้การปฏิเสธเรื่องค่าเสียหายที่โจทก์ร่วมไม่สามารถประกอบกรณียกิจการงานได้ตามปกติว่าไม่เป็นความจริงดังที่โจทก์ร่วมอ้างแต่อย่างใด กล่าวคือโจทก์ร่วมไม่มีอาชีพ ทั้งไม่มีงานทำที่เป็นหลักแหล่งหรือมีรายได้ที่แน่นอน รายได้ของโจทก์ร่วมจึงไม่แน่นอน โจทก์ร่วมไม่เคยรับผิดชอบต่อครอบครัวแต่ชอบข่มเหงรักแกชาวบ้านเป็นอันธพาลจนถูกดำเนินคดีที่ศาลนี้เพราะเหตุร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายแก่กายตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่...ของศาลนี้ ประกอบกับจำเลยเป็นกำนันเป็นผู้ปกครองท้องที่ได้เข้าระงับเหตุในคดีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากโจทก์ร่วมได้รับบาดเจ็บโดยป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่ายี่สิบวันนั้น ค่าชดเชยความเสียหายของโจทก์ร่วมไม่ควรเกินค่าแรงงานตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมคือวันล ะ๑๖๑ บาทรวมยี่สิบเอ็ดวันเป็นจำนวนเพียง ๓,๓๘๑ บาทเท่านั้น

            จำเลยขอให้การปฏิเสธว่าค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์ร่วมเรียกร้องมานั้นสูงเกินส่วนค่าเสียหายที่เหมาะสมนั้นไม่ควรเกิน๒๕,๑๘๑ บาท

            อาศัยเหตุผลตามความจริงดังได้ประทานกราบเรียนมา ขอศาลได้โปรดพิพากษากำหนดค่าสินไหมทดแทนตามที่ศาลจะเห็นสมควรต่อไป

                          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

               ลงชื่อ                                           จำเลย

            คำให้การจำเลยฉบับนี้ข้าพเจ้านายจ.เป็นผู้เรียงและพิมพ์

               ลงชื่อ                                           ผู้เรียงและพิมพ์
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสด
ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครองสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker