ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำให้การจำเลยสู้คดีเรื่องสิทธิครอบครอง

          ข้อเท็จจริงในคดีนี้จำเลยมีที่ดินมีโฉนดซึ่งทางด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินโจทก์ซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่า จำเลยได้ยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตต่อสำนักงานที่ดินในท้องถิ่นที่ที่ดินตั้งอยู่ โจทก์ซึ่งมีที่ดินข้างเคียงไม่ยอมรับว่าเขตที่ดินของโฉนดที่ขอรังวัดสอบเขตนั้นถูกต้องจึงได้ยื่นคำร้องคัดค้านการสอบเขตดังกล่าว ต่อมาโจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดี จำเลยได้ยื่นคำให้การต่อสู้คดีโดยอ้างอิงข้อสันนิษฐานของกฎหมายขึ้นต่อสู้และฟ้องแย้งด้วย ซึ่งต้องใช้แบบพิมพ์ของศาลคือ คำให้การจำเลย (๑๑ ก.) โดยมีเนื้อความคำให้การจำเลยและฟ้องแย้งดังนี้
         ข้อ ๑. จำเลยให้การยอมรับว่า โจทก์มีที่ดินมือเปล่าอยู่ติดกับที่ดินด้านทิศตะวันออกของที่ดินของจำเลยคือที่ดินโฉนดเลขที่...... เลขที่ดิน...... หน้าสำรวจ.....ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข ๑ ตามคำฟ้องข้อ ๑ และ ข้อ ๒ จริง
         ข้อ ๒. จำเลยขอให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ข้อ ๓. ว่าการออกโฉนดที่ดินตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ นั้น เจ้าพนักงานที่ดินได้ออกโฉนดที่ดินตามขั้นตอน ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย และออกโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ได้ทับซ้อนที่ดินมือเปล่าของโจทก์แต่อย่างใดๆ แนวเขตที่ดินถูกต้องตรงกับความเป็นจริง การชี้แนวเขตที่ดินในการออกโฉนดที่ดินไม่เคยลุกล้ำที่ดินมือเปล่าของโจทก์แต่อย่างใดๆทั้งสิ้น แผนที่ดินพิพาท เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๒ ของจำเลยไม่ถูกต้อง เพราะจำเลยทำขึ้นมาเองไม่มีการรับรองจากทางราชการไม่ใช่เอกสารมหาชน
          ข้อ ๓. จำเลยขอให้การตัดฟ้องโจทก์ด้วยข้อกฎหมายว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากจำเลยไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์แต่อย่างใดๆ เพราะประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา ๑๓๗๗ ได้บัญญัติว่า “ถ้าทรัพย์สินเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดไว้ในทะเบียนที่ดิน ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบุคคลผู้มีชื่อในทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง”  ดังนั้นโฉนดที่ดินของโจทก์ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ จึงมีความถูกต้องไม่ลุกล้ำที่ดินมือเปล่าของโจทก์แต่อย่างใดๆทั้งสิ้น เมื่อจำเลยไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ดังนั้นโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
อาศัยเหตุผลดังได้กราบเรียนมาข้างต้น จึงขอศาลได้โปรดพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนโจทก์ด้วย
    ฟ้องแย้ง
          ข้อ ๑. เนื่องจากจำเลยได้ยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย จำเลยได้ยื่นคัดค้านการรังวัดสอบเขตของจำเลยตามบันทึกถ้อยคำเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ การกระทำดังกล่าวนั้นเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ตามที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง จำเลยจึงขอศาลได้โปรดพิพากษาให้โจทก์ไปเพิกถอนคำคัดค้านการชี้แนวเขตตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๓ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สายตามที่โจทก์กล่าวอ้างหากโจทก์ไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย
                                          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
                                ลงชื่อ                                          จำเลย
      คำให้การจำเลยและฟ้องแย้งฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย......เป็นผู้เรียงและพิมพ์
                                ลงชื่อ                                          ผู้เรียงและพิมพ์
คำให้การจำเลย

ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องกู้เบิกเงินเกินบัญชี ยืม จำนอง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องขอแบ่งทรัพย์สิน
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิดขับไล่ ต่อสู้กรรมสิทธิ์ ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องแย่งกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฟ้องแย้ง
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้สินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดคดีอาญา
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องละเมิด ผิดสัญญา เรียกค่าเสียหาย (นิติบุคคล)
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีเรื่องเช่าซื้อรถยนต์ ค้ำประกันเช่าซื้อรถยนต์ (ชนะคดี) article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อบุคคล article
ตัวอย่างคำให้การจำเลย แก้คดีผู้บริโภคบัตรเครดิต KTC และสินเชื่อกดเงินสดสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker