ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน

            ข้อท็จจริงในคดีนี้ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมิสทธิ์ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ผู้ร้องคัดค้านได้ยื่นคำร้องคัดค้านมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเขตอำนาจศาล การยื่นคำร้องคัดค้านทำโดยใช้แบบพิมพ์คำร้องของศาลหมายเลข (๗) คำร้อง โดยเรียงคำร้องคัดค้านมีเนื้อความดังนี้ 

             ข้อ ๑. คดีนี้ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตามโฉนดที่ดินเลขที่......  ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้านติดทางสาธารณะเนื้อที่ ๓๐ ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องทั้งสองโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ผู้ร้องคัดค้านขอประทานกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า       

            ผู้ร้องทั้งสองไม่มีอำนาจยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากราคาทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในคดีนี้มีจำนวนไม่ถึง ๓๐๐,๐๐๐ บาทกล่าวคือ ที่ดินตามแผนที่พิพาทในคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินแปลง เลขที่ ๑๔๓ ตั้งอยู่บนซอย ๑ ซึ่งบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดนครสวรรค์ได้กำหนดไว้มีราคาประเมินเพียงตารางวาละ ๘,๓๐๐ บาท ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายแผนที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ดังกล่าวท้ายคำร้องคัดค้านนี้ เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ เมื่อผู้ร้องทั้งสองยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ ๓๐ ตารางวา ราคาทุนทรัพย์ที่ พิพาทในคดีนี้จึงเป็นจำนวนเพียง ๒๔๙,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาท) ซึ่งคดีนี้ไม่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดนครสวรรค์ที่จะพิจารณาได้ ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องดังกล่าว และศาลจังหวัดนครสวรรค์ก็ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ ตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา ๑๗ , ๑๘ , ๒๔ และ ๒๕

             อาศัยเหตุผลตามข้อกฎหมายดังได้อ้างคัดค้านมาข้างต้น ขอศาลได้โปรดพิพากษายกคำร้องของผู้ร้องดังกล่าวด้วย    

                           ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                  ลงชื่อ                                    ผู้ร้องคัดค้าน

            คำร้องคัดค้านฉบับนี้ ข้าพเจ้า.... ผู้ร้องคัดค้าน เป็นผู้เรียงและพิมพ์

                  ลงชื่อ                                     ผู้เรียงและพิมพ์
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker