ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี

ข้อเท็จจริงในคดีนี้คือ ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ตามคำฟ้องโจทก์ แต่จำเลยยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นพร้อมยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี โจทก์จึงยื่นคำร้องคัดค้านคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลย โดยทำเป็นคำร้องตามแบบพิมพ์ หมายเลข (๗) คำร้อง ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

ข้อ ๑. คดีนี้ตามที่จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์ฉบับลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ และได้มีคำร้องฉบับลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีแก่จำเลยในระหว่างอุทธรณ์นั้น โจทก์ขอคัดค้านว่าเนื่องจากอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวไม่มีสาระที่จะทำให้จำเลยชนะคดีได้ ปรากฏรายละเอียดตามคำแก้อุทธรณ์ของโจทก์ที่ได้ยื่นต่อศาลไว้แล้ว เนื่องจากจำเลยได้รับเงินไปจากโจทก์เป็นจำนวนมากแล้ว ทั้งจำเลยมิได้วางเงินต่อศาลชั้นต้นเป็นจำนวนพอชำระหนี้ตามคำพิพากษา หรือมิได้หาประกันมาให้เพียงพอสำหรับเงินจำนวนที่ต้องชำระหนี้ตามคำพิพากษาเช่นว่านั้นแต่อย่างใด การที่จำเลยขอทุเลาการบังคบคดีดังกล่าวนั้นก็เพื่อเป็นการประวิงคดีไว้มิให้โจทก์ได้รบชำระหนี้ตามคำพิพากษาจากจำเลยเท่านั้น ซึ่งหากจำเลยได้รับอนุญาตจากศาลให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์นี้แล้วต่อมาเมื่อคดีถึงที่สุดโดยที่โจทก์ยังคงเป็นฝ่ายชนะคดีตามคำพิพากษาและทรัพย์สินของจำเลยหมดสิ้นไปด้วยเหตุใดๆก็ตามย่อมจะทำให้โจทก์มิได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว อันเป็นการทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายอย่างยิ่งเพราะจำเลยมิได้ให้หลักประกันใดไว้ให้เป็นที่พอใจแก่ฝ่ายโจทก์ในอันที่จะสามารถบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาในภายหน้าดังกล่าวได้เลย

ข้อ ๒. ด้วยเหตุผลดังได้กล่าวมาข้างต้น โจทก์จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับคดีโดยให้ยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีของจำเลยฉบับลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ เสีย หรือถ้าหากศาลจะให้จำเลยทุเลาการบังคับคดี ขอศาลได้โปรดให้จำเลยนำเงินมาวางศาลหรือนำหลักประกันมาวางศาลให้เป็นที่พอใจของศาลและโจทก์ด้วย

                                       ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

                           ลงชื่อ....                                             โจทก์

     คำร้องฉบับนี้ข้าพเจ้านาย พ.ทนายโจทก์เป็นผู้เรียงและพิมพ์

                          ลงชื่อ                                            ผู้เรียงและพิมพ์
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker