ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น

            เมื่อจำเลยยื่นคำให้การแล้ว หากจำเลยให้การต่อสู้คดีโดยตัดฟ้องโจทก์ด้วยข้อกฎหมาย จำเลยควรยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นด้วยหากเห็นว่าเมื่อศาลได้วินิจฉัยข้อกฎหมายแล้วจะเป็นคุณแก่จำเลย คำร้องเช่นนี้ใช้แบบพิมพ์ของศาลหมายเลข (๗) คำร้อง โดยมีเนื้อความดังนี้

            ข้อ ๑. คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า นาย บ. (เจ้ามรดกบิดาจำเลย) ทำหนังสือสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเฉพาะส่วนให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๗ โดยตกลงกันว่าจะไปดำเนินการโอนที่ดินให้แก่โจทก์ภายหลัง ตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน เอกสารท้ายคำฟ้องหมาย ๒ จำเลยให้การตัดฟ้องโจทก์ด้วยข้อกฎหมายว่าการซื้อขายที่ดินดังกล่าวที่โจทก์ฟ้องนั้นเป็นการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์โดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การซื้อ-ขายดังกล่าวจึงเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๕๖ จำเลยซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาย บ.ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินพิพาทจึงสามารถยกเอาความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมดังกล่าวขึ้นอ้างได้  โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเพราะการซื้อขายที่ดินข้างต้นเป็นโมฆะ
            ข้อ ๒. จำเลยเห็นว่าข้อเท็จจริงจากคำฟ้องและพยานหลักฐานของโจทก์คือสำเนาภาพถ่ายหนังสือสัญญาซื้อ-ขายที่ดิน เอกสารท้ายคำฟ้องหมาย ๒ และข้อกฎหมายที่จำเลยให้การตัดฟ้องโจทก์ดังกล่าวนั้นสามารถฟังเป็นข้อยุติแล้วซึ่งถ้าหากศาลได้โปรดวินิจฉัยข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นให้เป็นคุณแก่ฝ่ายจำเลยแล้วจะไม่ต้องมีการพิจารณาคดีต่อไปอีกทั้งจะทำให้คดีเสร็จไปได้ทั้งเรื่อง 
            จำเลยจึงขอศาลได้โปรดได้พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นและได้โปรดวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวให้เป็นคุณแก่จำเลยโดยพิพากษายกฟ้องโจทก์ด้วย
                          ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
                 ลงชื่อ                                      จำเลย
              คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้านาย ป.จำเลยเป็นผู้เรียง
                ลงชื่อ                                       ผู้เรียงและพิมพ์
 
จำเลยได้ยื่นคำร้องนี้ไปพร้อมกับการยื่นคำให้การด้วย โปรดดู ตัวอย่างคำให้การจำเลยแก้คดีเรื่องสัญญาซื้อ-ขายที่ดินเป็นโมฆะ                                           คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker