ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ

          การขาดนัดยื่นคำให้การจะทำให้คดีเสียหายมากถึงแพ้คดีเลยทีเดียว วิธีแก้ไขคือจำเลยสามารถยื่นคำร้องขออนุญาติยื่นคำให้การต่อศาลได้ ข้อเท็จจริงในแต่ละคดีและเหตุผลอาจไม่เหมือนกัน แต่หากมีเหตุผลที่ดี ศาลมักจะอนุญาตให้โอกาสที่จำเลยจะต่อสู้คดีได้เต็มที่        
          คดีนี้ ศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องโดยวิธีการปิดหมายเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๖ ครบกำหนดยื่นคำให้การเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
          เนื่องจากจำเลยเข้าใจผิด เข้าใจไปเองว่า คดีหมายเลขดำที่ ๑๒๓/๒๕๕๕ , คดีหมายเลขดำที่ ๔๕๖/๒๕๕๕ และ คดีหมายเลขดำที่ ๗๘๙/๒๕๕๕ เป็นคดีเดียวกัน เพราะเอกสารได้ผูกรวมกันอยู่และจำเลยได้ยื่นคำให้การในคดีหมายเลขดำที่ ๗๘๙/ ๒๕๕๕ จึงเข้าใจว่าได้ยื่นคำให้การแล้ว จนกระทั่งเมื่อจำเลยเตรียมตัวมาขึ้นศาลในคดีหมายเลขดำที่ ๗๘๙/๒๕๕๕ ในวันนี้ จึงเพิ่งทราบว่าจำเลยถูกฟ้องเป็นคดถึง ๓ คดี
          เนื่องจากจำเลยประสงค์จะยื่นคำให้การสู้คดี อีกทั้งการขาดนัดยื่นคำให้การของจำเลยในคดีนี้มิได้เป็นไปโดยจงใจ เพราะความหลงเข้าใจผิดไปเองของจำเลย และเนื่องจากจำเลยได้ให้การต่อสู้คดีในทำนองเดียวกันกับโจทก์เดียวกันนี้มาแล้ว จำเลยจึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งนัดไต่สวนคำร้องนี้ และโปรดอนุญาตให้จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดี เพื่อให้โอกาสจำเลยได้สู้คดีอย่างเต็มที่ด้วย อีกทั้งเพื่อประโยชน์แห่ความยุติธรรมขอศาลได้โปรดอนุญาต
                                         ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
           ลงชื่อ                    จำเลย
 คำร้องฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย... จำเลย เป็นผู้เรียงและพิมพ์
           ลงชื่อ       ผู้เรียงและพิมพ์
คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker