ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)
ตัวอย่างคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่ (ศาลอนุญาตให้ทำการใต่สวนและพิจารณาคดีใหม่)
        ข้อ ๑. คดีนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ศาลนี้ได้พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน สท ๙๗๒๔ กรุงเทพมหานคร ที่เช่าซื้อคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หากคืนไม่ได้ให้จำเลยทั้งสองใช้ราคาแทนเป็นเงิน ๕๑๐,๐๐๐ บาทให้จำเลยทั้งสองชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ต่อไปอีกเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนหรือใช้ราคาแทนแก่โจทก์จนครบถ้วน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ กับให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๕,๐๐๐ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ดังความแจ้งอยู่ในคำพิพากษาแล้วนั้น
ข้อ ๒.  จำเลยที่ ๑ เพิ่งได้รับทราบจากการส่งคำบังคับว่าจำเลยที่ ๑ เป็นหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว จำเลยที่ ๑ ขอกราบเรียนต่อศาลที่เคารพว่า เหตุที่จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การแก้คดี เนื่องจากจำเลยที่ ๑ ไม่เคยรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีนี้เลย อีกทั้งจำเลยตั้งใจที่จะให้การแก้คดีและต่อสู้คดีนี้อย่างเต็มที่โดยจำเลยที่ ๑ ได้แจ้งให้ญาติทราบและคอยตรวจสอบเอกสารอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องส่งมายังภูมิลำเนาของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ แต่ก็ไม่เคยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องในคดีนี้แต่อย่างใดๆ ทั้งจำเลยที่ ๑ เห็นว่าหากจำเลยที่ ๑ มีโอกาสยื่นคำให้การแก้คดีแล้ว คำพิพากษาของศาลต้องเปลี่ยนไปโดยจำเลยที่ ๑ จะเป็นฝ่ายชนะคดี เพราะศาลพิพากษาโดยมีคำสั่งให้สืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียว โดยอ้างว่าจำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การ ซึ่งจำเลยที่ ๑ ขอคัดค้านคำพิพากษาศาลดังกล่าว ซึ่งหากศาลจะได้พิจารณาคดีใหม่ จำเลยที่ ๑ จะเป็นฝ่ายชนะคดี กล่าวคือ ศาลรับฟังข้อเท็จจริงว่าเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕ จำเลยที่ ๑ เช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน สท.๙๗๒๔ กรุงเทพมหานคร ไปจากโจทก์ ความจริงคือ จำเลยที่ ๑  ได้เพียงแต่ลงชื่อในคำขอเช่าซื้อเบื้องต้น เพื่อเช่าซื้อรถกระบะยี่ห้อ อีซูซุ ๓.๐ รุ่นปี ๒๐๐๗ กระบะสี่ประตู เทอร์โบ สีดำ ทะเบียน ชท ๑๒๒๒ กรุงเทพมหานคร และรอการอนุมัติจากโจทก์ เท่านั้น รายละเอียดปรากฏตาม สำเนาคำขอเช่าซื้อเบื้องต้นและสำเนารายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐาน สถานีตำรวจบ่อวิน จังหวัดชลบุรี ฉบับลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เอกสารท้ายคำร้องหมายเลข ๑ และ ๒ ตามลำดับ 
        ในระหว่างที่รอรับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเพื่อต่อสู้คดีอยู่นั้น จำเลยที่ ๑ ยังเคยไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องการนำคำขอเช่าซื้อรถกระบะยี่ห้อ อีซูซุ ๓.๐ รุ่นปี ๒๐๐๗ กระบะสี่ประตู เทอร์โบ สีดำ ทะเบียน ชท ๑๒๒๒ กรุงเทพมหานคร ไปทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์คันอื่นคือรถยนต์ยี่ห้อฮอนด้า หมายเลขทะเบียน สท ๙๗๒๔ กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่ความประสงค์ของจำเลยที่ ๑ อันเป็นการทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีนี้และยังเป็นการปลอมเอกสารโดยการกรอกข้อความลงในแผนกระดาษสัญญาเช่าซื้อซึ่งมีลายมือชื่อของจำเลยที่ ๑ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากจำเลยที่ ๑ หรือโดยฝ่าฝืนคำสั่งของ    จำเลยที่ ๑ อันเป็นการกระทำเพื่อนำเอาเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการที่เกิดความเสียหายแก่จำเลยที่ ๑ ซึ่งถือว่าเป็นการทำปลอมเอกสารด้วย
ข้อ ๓. ในการยื่นคำร้องขอพิจาณาใหม่นี้ จำเลยที่ ๑ ได้ยื่นภายในสิบห้าวัน ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว กล่าวคือ จำเลยที่ ๑ ยื่นก่อนที่ผลการส่งหมายคำบังคับของศาลนี้จะสิ้นสุดลงซึ่งส่งโดยวิธีการปิดหมาย โดยจะสิ้นสุดระยะเวลาในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เหตุผลเพราะมีการปิดหมายคำบังคับเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
อาศัยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าว จึงขอศาลได้โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีนี้เสียใหม่ เพื่อให้โอกาสจำเลยที่ ๑ ได้นำพยานหลักฐานเข้าต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่และเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต
                                   ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด                         
 คำร้องต่างๆ

ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้คดีการครอบครองปรปักษ์ที่ดิน
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านแก้ไขการพิจารณาที่ผิดระเบียบ
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ลักทรัพย์)
ตัวอย่างคำแถลงประกอบคำรับสารภาพในคดีอาญา (ทำร้ายสาหัส) article
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตยื่นคำให้การเนื่องจากขาดนัดยื่นคำให้การ
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง
ตัวอย่างคำร้องขออนุญาตเลื่อนคดี
ตัวอย่างคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ครอบครองปรปักษ์) ที่บกพ่องโดยเมื่อยื่นคำร้องแล้วแพ้คดีทันที
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอแสดงกรรมิสิทธิ์ที่ดิน(ครอบครองปรปักษ์ที่ดิน)
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยเบื้องต้นข้อกฎหมายว่าฟ้องไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ตัวอย่างคำร้องขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างคำร้องคัดค้านการขอถอนผู้จัดการมรดก
ตัวอย่างการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากลับจดชื่อนิติบุคคลให้คืนเข้าสู่ทะเบียน
ตัวอย่างคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนการพิจารณาที่ผิดระเบียบสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker