ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัว (เรื่องรับรองบุตร)

 

เรื่องรับรองบุตร
 
ผู้ร้องยื่นคำร้องให้ศาลมีคำสั่งว่าเด็กหญิงกานต์ปภัสร์ กุวัชกะพันธ์และเด็กชายปกรณ์ มังคละศิริ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายพงศธร มังคละศิริ
ศาลประกาศการนัดไต่สวนแล้ว ไม่มีผู้คัดค้าน
ทางไต่สวนได้ความว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ร้องอยู่กินฉันสามีภรรยากับนายพงศธร มังคละศิริ มีบุตรด้วยกัน ๒ คน ชื่อเด็กหญิงกานต์ปภัสร์ กุวัชกะพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ปัจจุบันอายุ ๒ ปี ๘ เดือนและเด็กชายปกรณ์ มังคละศิริ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ปัจจุบันอายุ ๑ ปี ๒ เดือนเศษ ตามสูติบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านเอกสารหมาย ร. ๑ ถึง ร. ๓  แต่ในขณะที่เด็กหญิงกานต์ปภัสร์ เกิดผู้ร้องมีปัญหากับนายพงศธร จึงไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ลงในสูติบัตรว่า “ไม่ประสงค์แจ้งชื่อบิดา” และให้เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  ใช้นามสกุลของผู้ร้องว่า กุวัชกะพันธ์ ส่วนเด็กชายปกรณ์ มังคละศิริ นายพงศธร ยินยอมให้แจ้งแก่นายทะเบียนว่าเป็นบุตรและยินยอมให้ใช้นามสกุล มังคละศิริ และนายพงศธร แสดงออกต่อบุคคลภายนอกว่าผู้เยาว์ทั้งสองเป็นบุตรของนายพงศธรและผู้ร้อง นอกจากนี้ นายพงศธรยังให้นางสาวอารมณ์ มังคละศิริ ผู้เป็นมารดาได้เลี้ยงดูผู้เยาว์ทั้งสองโดยให้เรียกย่า  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ นายพงศธร ถึงแก่ความตายเนื่องจากถูกรถยนต์เฉี่ยวชน ตามสำเนามรณบัตร เอกสารหมาย ร. ๕ ผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะจากบุคคลที่มีส่วนทำให้นายพงศธรถึงแก่ความตาย แต่ไม่สามารถกระทำได้ จึงมายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า เด็กหญิงกานต์ปภัสร์ กุวัชกะพันธ์และเด็กชายปกรณ์ มังคละศิริ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายพงศธร มังคละศิริ แต่มีเหตุขดข้องเนื่องจากผู้เยาว์ทั้งสองอายุยังน้อยไม่สามารถให้ความยินยอมได้ จึงมาร้องขอในคดีนี้
พิเคราะห์พยานหลักฐานของผู้ร้อง ประกอบรายงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการแล้ว เห็นว่า ผู้ร้องมีพยานบุคคลและพยานเอกสารมาแสดงได้ว่านายพงศธรและผู้ร้องเป็นบิดาเป็นมารดาที่แท้จริงของผู้เยาว์ทั้งสอง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่ผู้ร้องนำสืบ ดังนั้น การที่ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่า ผู้เยาว์ทั้งสองเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายพงศธร มังคละศิริ ก็เพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ต่อไปในอนาคต
จึงมีคำสั่งว่า เด็กหญิงกานต์ปภัสร์ กุวัชกะพันธ์และเด็กชายปกรณ์ มังคละศิริ ผู้เยาว์ทั้งสองเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของนายพงศธร มังคละศิริ
ที่มา : คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ คดีหมายเลขดำที่ ๒๕๐/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๓๐๐/๒๕๕๕

 
คำพิพากษาศาล

คำพิพากษาคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์) ชนะคดี
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (เมาแล้วขับ) ชนะคดี article
คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ (พ.ร.บ.ศุลกากร) ชนะคดี
คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
คำพิพากษาศาลชั้นต้น (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) ชนะคดี
ตัวอย่างการพิพากษาของศาลในข้อหาต่างๆที่จำเลยควรทราบ
ตัวอย่างคำพิพากษาเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำพิพากษาฐานขับรถจักรยานยนต์ในขณะเสพเมทแอมเฟตามีนสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker