ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างคำพิพากษาเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ

 เรื่อง ที่ดิน ให้

       โจทก์ฟ้องว่าเดิมโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ก.) เลขที่......ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ ๘๓ ตารางวา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โจทก์ยกที่ดินให้พิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยโดยเสน่หา ต่อมาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์ ด่าโจทก์ด้วยคำหยาบ อันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง ขอให้จำเลยส่งมอบที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ก.) เลขที่.......ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร คืนแก่โจทก์โดยให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนเปลี่ยนชื่อจากจำเลยเป็นชื่อโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามขอให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
       จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การ
       ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า เดิมโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ก.) เลขที่.......ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ ๘๓ ตารางวา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โจทก์ยกที่ดินให้พิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยโดยเสน่หา และไม่มีภาระติดพันตามหนังสือสัญญาให้ที่ดินเอกสารหมาย จ. ๓ ต่อมาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ โจทก์ป่วยเป็นโรคอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงให้นาง ค ภรรยาไปขอเงินจากจำเลย จำเลยด่าโจทก์ด้วยคำหยาบ อันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง
       พิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เดิมโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ก.) เลขที่.......ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร เนื้อที่ ๘๓ ตารางวา ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์หมาย จ. ๒ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โจทก์ยกที่ดินให้พิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้จำเลยโดยเสน่หา และไม่มีภาระติดพันตามาหนังสือสัญญาให้ที่ดินเอกสารหมาย จ. ๓ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า โจทก์จะเรียกถอนคืนการให้ได้หรือไม่ โจทก์มีนาง ค. ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความเป็นพยานยืนยันว่า ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ โจทก์ป่วยเป็นโรคอัมพาตไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จึงให้พยานพาโจทก์ไปขอเงินจากจำเลย โจทก์ฉี่รดราดกางเกง จำเลยด่าโจทก์ว่า “บักอีเฒ่าปานได๋มึงสิตาย กูทรมานกับมึงมาโดนแล้ว กูบ่เคยนับถือมึงเฒ่าแล้วบ่มีศีลธรรม”  และอีกหลายประโยคซึ่งพยานจำไม่ได้ อันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๓๑ อันผู้ให้จะเรียกถอนคืนการให้เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณนั้น ท่านว่าอาจจะเรียกได้แต่เพียงในกรณีดังจะกล่าวต่อไปนี้ (๒) ถ้าผู้รับได้ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรง ดังนั้น การที่จำเลยด่าโจทก์ซึ่งเป็นบิดาดังกล่าวจึงเป็นถ้อยคำที่รุนแรงและหยาบคายทั้งจำเลยด่าว่าให้โจทก์ไปตาย ซึ่งจำเลยในฐานะบุตรไม่พึงกระทำต่อโจทก์ผู้เป็นบิดา แสดให้เห็นว่าจำเลยสิ้นความเคารพยำเกรงโจทก์ซึ่งเป็นบิดา เป็นการลบหลู่และอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง เป็นการหมิ่นประมาทโจทก์อย่างร้ายแรง โจทก์ผู้ให้ย่อมเรียกถอนคืนการให้ เพราะเหตุจำเลยผู้รับประพฤติเนรคุณได้ 
       พิพากษาให้ถอนคืนการให้ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ก.) เลขที่.......ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวคืนแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๓,๐๐๐ บาท
 
ที่มา: คำพิพากษาศาลจังหวัดสว่างแดนดิน คดีหมายเลขแดงที่ ๘๖๗/๒๕๕๖คำพิพากษาศาล

คำพิพากษาคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์) ชนะคดี
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (เมาแล้วขับ) ชนะคดี article
คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ (พ.ร.บ.ศุลกากร) ชนะคดี
คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
คำพิพากษาศาลชั้นต้น (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) ชนะคดี
ตัวอย่างการพิพากษาของศาลในข้อหาต่างๆที่จำเลยควรทราบ
ตัวอย่างคำพิพากษาฐานขับรถจักรยานยนต์ในขณะเสพเมทแอมเฟตามีน
ตัวอย่างคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัว (เรื่องรับรองบุตร)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker