ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ตัวอย่างการพิพากษาของศาลในข้อหาต่างๆที่จำเลยควรทราบ

            ยี่ต๊อก ก็คือ หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราโทษของศาล ซึ่งมีหลักเพียงกว้างๆ ซึ่ง เป็นการกำหนดขึ้นมาเพื่อไม่ให้ศาลลงโทษโดยไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน แม้ว่าศาลจะมีดุลยพินิจในการลงโทษได้ตามกฎหมาย แต่การมีขอบเขตของแต่ละคดี ก็จะทำให้คำพิพากษาของศาลเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ถ้ามียาบ้า เกิน 20,000 เม็ด ขึ้นไป จะต้องลงโทษประหารสถานเดียว แต่กฎเกณฑ์เช่นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ในปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องรุนแรง ศาลอาจเปลี่ยน จาก 20,000 เม็ด เป็น 10,000 เม็ด ก็ประหารได้ คำว่ายี่ต๊อกนี้ เป็นคำที่มีจริงและหลักเกณฑ์การกำหนดโทษแบบนี้ก็มีจริง เป็นเรื่องของศาล (อ.ทวี ประจวบลาภ ๒๕๕๕)

            การพิพากษาของศาลที่จะเขียนเผยแพร่ตามรายการดังต่อไปนี้ ไม่ใช่ยี่ต๊อก แต่เป็นการบันทึกประสบการณ์ในการเป็นทนายความจำเลย เคยให้คำแนะนำและต่อสู้คดีให้กับจำเลยมาพอสมควร ขอโปรดพิจารณาตามวิจารณญาณขอท่าน

ข้อหา มีพืชกระท่อมไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขอให้ลงโทษตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ , ๗( ๕), ๗๖ วรรค ๓ , ๑๐๒  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๘  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๒๒ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๒๒ ริบของกลางด้วย

พิพากษาลงโทษจำคุก ๑๕ วัน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอไว้ ๑ ปี ริบของกลาง

ข้อหา เล่นการพนันไพ่รัมมี่ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔ , ๕ , ๖ ,๑๐ , ๑๒ , ๑๕ พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๓ พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ , ๘๓ กับขอให้ศาลริบของกลางและสั่งจ่ายสินบนนำจับด้วย พิพากษาลงโทษปรับ ๑,๐๐๐ บาท

ข้อหา ลักอบเล่นการพนันไฮโลว์ พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไมได้รับอนุญาต

ขอให้ลงโทษตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔ , ๕ , ๖ ,๑๐ , ๑๒ , ๑๕ พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๓ พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ , ๘๓ กับขอให้ศาลริบของกลางและสั่งจ่ายสินบนนำจับด้วย

พิพากษาลงโทษปรับ ๑,๐๐๐

ข้อหา เล่นการพนันทายผลฟุตบอล

ขอให้ลงโทษตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔ , ๕ , ๖ ,๑๐ , ๑๒ , ๑๕ พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๘๕ มาตรา ๓ พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๓ พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ , ๘๓ กับขอให้ศาลริบของกลางและสั่งจ่ายสินบนนำจับด้วย

พิพากษาลงโทษจำคุก ๑ เดือน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอไว้ ๑ ปี

ข้อหา ร่วมลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบฯ (เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้)

ขอให้ลงโทษตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ มาตรา ๔ , ๕ , ๖ ,๑๐ , ๑๒ , ๑๕ , พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๐ มาตรา ๓ พ.ร.บ.การพนัน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๐๔ มาตรา ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ , ๘๓ กับขอให้ศาลริบของกลางและสั่งจ่ายสินบนนำจับด้วย พิพากษาลงโทษจำคุก ๔ เดือน จำนวนเงินในโพยและเงินสดมีจำนวนมาก จึงไม่มีเหตุรอการลงโทษ

ข้อหาขับขี่รถขณะเมาสุรา  , ข้อหาขับรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ , ๔๓ , ๑๕๗ , ๑๖๐ ตรี พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ออกตามความในพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๓ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๔

ข้อหา ขับขี่รถในขณะเมาสุรา ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถจากเจ้าพนักงาน

ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ , ๔๓ , ๑๕๗ , ๑๖๐ ตรี พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๑ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๓๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ออกตามความในพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๓ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๔ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๒ , ๖๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ , พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๔

พิพากษาลงโทษจำคุก ๑ เดือน ปรับ ๔,๕๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอไว้ ๑ ปี

ข้อหาลักทรัพย์

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓๔ 

พิพากษาลงโทษจำคุก ๑ เดือนปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอไว้ ๑ ปี

ข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุอันสมควร

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ , ๓๗๑

พิพากษาลงโทษจำคุก ๓ เดือน ปรับ ๒,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอไว้ ๑ ปี

ข้อหาติดต่อชักชวนรบเร้าบุคคลตามถนนหรอสาธารณะสถานหรือกระทำการดังกล่าวในที่อื่นใดเพื่อค้าประเวณี

ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๕

พิพากษาลงโทษปรับ ๕๐๐ บาท

ข้อหา มีไว้ในความครอบครองซึ่งเทปหรือวัสดุเทปอันลามกเพื่อความประสงค์แห่งการค้า

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒ , ๓๓ , ๒๘๗ และสั่งริบของกลาง

พิพากษาลงโทษจำคุก ๓ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท โทษจำรอไว้ ๑ ปี

ข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่และต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ

ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖ ๑๓๘ , ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ ข้อ ๓ , ๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙

พิพากษาลงโทษจำคุก ๒ เดือน ปรับ ๓,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอไว้ ๑ ปี

ข้อหาสูดดมสารระเหย

ขอให้ลงโทษตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา๓ , ๔ , ๑๗ , ๒๔ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๘ เรื่องกำหนดชื่อ ชนิด หรือขนาดบรรจุของสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์เป็นสารระเหย ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๘ ข้อ ๒ (๑) ๑.๑ ข้อ ๓ (๓) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ ริบของกลาง

พิพากษาลงโทษจำคุก ๑๕ วัน ปรับ ๑,๐๐๐ บาท โทษจำคุกรอไว้ ๑ ปี
คำพิพากษาศาล

คำพิพากษาคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์) ชนะคดี
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (เมาแล้วขับ) ชนะคดี article
คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ (พ.ร.บ.ศุลกากร) ชนะคดี
คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
คำพิพากษาศาลชั้นต้น (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) ชนะคดี
ตัวอย่างคำพิพากษาเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำพิพากษาฐานขับรถจักรยานยนต์ในขณะเสพเมทแอมเฟตามีน
ตัวอย่างคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัว (เรื่องรับรองบุตร)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker