ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


คำพิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ (พ.ร.บ.ศุลกากร) ชนะคดี

 

 

           ข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นเรื่องเดียวกันเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายค้นของศาล ไปค้นสถานที่เกิดเหตุผู้ต้องหาถูกจับกุมตามบันทึกการตรวจยึด/จับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวนเวรได้ทำบัญชีของกลางคดีอาญาและรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีไว้ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบออกหมายเรียกผู้ต้องหาอื่นมารับทราบข้อกล่าวหา ต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาตามคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการแต่สั่งฟ้องผู้ต้องหาคนอื่น จนกระทั่งถูกฟ้องตามคำฟ้องของพนักงานอัยการ จำเลยให้การปฏิเสธโดยใช้พยานหลักฐานที่มีอยู่และแสวงหามาได้เข้าสืบพยานต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ คดีนี้จำเลยนำสืบโดยขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดทั้งรวบรวมเอกสารการเสียภาษีที่กรมศุลกากร และนำพยานบุคคลที่เป็นพยานคนกลางจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัดกับข้าราชการกรมศุลกากรมาเป็นพยานจำเลย และได้ถามค้านเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้ให้เช่าสถานที่ที่อาคารไทม์สแควร์ พยานของโจทก์ไว้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้เรียงคำพิพากษาคดีนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ หน้า เราเพียงนำบางส่วนของคำพิพากษาที่ศาลได้ให้เหตุผลไว้ในคำวินิจฉัย ให้ท่านได้พิจารณาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางและวิธีคิดในการสู้คดีพอสังเขปเท่านั้น ดังนี้

                                                            คำพิพากษา

เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติศุลกากร พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์

            โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ มาตรา ๒๗ ทวิ ,พระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๓๐ มาตรา ๔ , ๖, ๒๐ วรรคแรก , ๓๒ , ๓๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ , ๘๓ , ๙๑ ริบของกลางทั้งหมด

            จำเลยให้การปฏิเสธ

            ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า.....

            จำเลยนำสืบว่า.....

            พิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์และจำเลยแล้ว.....

                 คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยเป็นผู้กระทำผิดตามฟ้องข้อ ๑.๑ หรือไม่.....พยานปากนาย น เป็นพยานคนกลางไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีเบิกความเจือสมกับพยานหลักฐานที่จำเลยนำสืบมา จึงทำให้เชื่อว่าจำเลยไม่ได้รู้เห็นหรือยินยอมหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัท.....ซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจการให้จำหน่ายแผ่นวีซีดีและแผ่นดีวีดีภาพยนตร์ต่างประเทศภาษา.....จำนวน ๕๙๙ แผ่น ตามฟ้องข้อ ๑.๑ จำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้องข้อ ๑.๑

                 คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า มีการกระทำผิดและจำเลยเป็นผู้กระทำผิดตามฟ้องข้อ ๑.๒ จริงหรือไม่.....โจทก์บรรยายฟ้องและขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาประกอบกิจการให้เช่าและจำหน่ายซึ่งเทปหรือวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๖ , ๓๒ ซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา ๓๔ จึงเป็นกรณีที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยตามความผิดที่พิจารณาได้ ศาลจึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามความผิดที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษและตามความผิดที่พิจารณาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรค ๔ กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดร่วมกับบริษัท.....ตามฟ้องข้อ ๑.๒ ต่อไปอีก

                 คดีคงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยเป็นประเด็นสุดท้ายว่ามีการกระทำผิดและจำเลยเป็นผู้กระทำผิดตามฟ้องข้อ ๑.๓ จริงหรือไม่ เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยร่วมกับบริษัท.....และนาย จ กระทำความผิดข้อหานำเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาให้บริการในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.๒๕๓๐ มาตรา ๒๐ วรรคแรก , ๓๒ ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา ๓๔ แต่ทางพิจารณากลับได้ความว่าบริษัท.....มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการให้เช่าและจำหน่ายซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศน์ ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่ได้วินิจฉัยแล้วข้างต้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดบทลงโทษกรณีผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๖ ที่นำเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ที่ไม่ผ่านการตรวจพิจารณาไปให้บริการในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา ๓๕(๑) อยู่แล้ว จึงเป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยตามความผิดที่พิจารณาได้ ศาลจึงไม่อาจลงโทษจำเลยตามความผิดที่โจทก์ประสงค์จะให้ลงโทษและตามความผิดที่พิจารณาได้ตามนัยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๒ วรรค ๔ กรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทำความผิดร่วมกระทำผิดกับบริษัท.....ตามฟ้องข้อ ๑.๓ อีกต่อไป

            พิพากษายกฟ้อง ของกลางแผ่นวีซีดีรวมถึงแผ่นดีวีดี ภาพยนตร์ต่างประเทศภาษา.....จำนวน ๕๙๙ แผ่นให้ริบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๓ ของกลางอื่นนอกจากนี้ให้คืนแก่เจ้าของ

นายศุภวิทย์ ตั้งตรงจิตต์                     

นางสาวภัทรี เพ็ชรทองช่วย           ประทับตราศาลอาญากรุงเทพใต้

 

                                                                                                               อัมพร พิมพ์
คำพิพากษาศาล

คำพิพากษาคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์) ชนะคดี
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (เมาแล้วขับ) ชนะคดี article
คำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
คำพิพากษาศาลชั้นต้น (คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ (พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) ชนะคดี
ตัวอย่างการพิพากษาของศาลในข้อหาต่างๆที่จำเลยควรทราบ
ตัวอย่างคำพิพากษาเพิกถอนการให้เพราะเหตุเนรคุณ
ตัวอย่างคำพิพากษาฐานขับรถจักรยานยนต์ในขณะเสพเมทแอมเฟตามีน
ตัวอย่างคำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัว (เรื่องรับรองบุตร)สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker