ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


การยื่นฟ้องคดีและยื่นคำให้การแก้คดีที่ศาลด้วยตนเอง

 

ท่านอาจสงสัยว่า ท่านจะสามารถไปดำเนินคดีที่ศาลด้วยตนเองได้อย่างไร การยื่นฟ้องคดี การยื่นคำให้การแก้คดี การยื่นคำคู่ความและการยื่นคำร้องต่างๆ ความจริงแล้วเรื่องที่ทนายความไม่เคยบอกลูกความหรือคู่ความเลยคือ ตัวความผู้ที่เป็นคู่ความสามารถยื่นฟ้อง ยื่นคำให้การแก้คดี ยื่นคำร้องหรือดำเนินกระบวนพิจารณาต่างๆในศาลได้เอง (เมื่อทราบวิธีพิจารณาคดี ที่เขียนไว้แล้วในกฎหมาย) ลูกความของเราทุกคนไปดำเนินกระบวนพิจารณาที่ศาลด้วยตนเอง เพราะประหยัด สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา เราเคยให้บริการลูกความที่โทรศัพท์มาให้เราแก้ปัญหาเรื่องการยื่นคำให้การในตอนเช้าและตอนบ่ายก็สามารถไปยื่นคำให้การแก้คดีต่อศาลได้ทัน (ศาลจังหวัดพระโขนง และศาลจังหวัดสวรรคโลก) เพราะเว็บไซต์ทนายความของเราเป็นอันดับ ๑ ในการสู้คดีทางออนไลน์ ลูกความของเราที่เราให้บริการ สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองผลคดี) สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย สู้คดีสัญญาสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ออมสิน) เรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาอาคารชุด (คอนโด) และร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกด้วยตนเอง เคยสงสัยเหมือนกันว่าจะทำได้อย่างไร แต่เมื่อลูกความมีประสบการณ์ทำด้วยตนเองแล้ว ต่างแปลกใจกันเป็นส่วนมากว่าการไปศาลเพื่อยื่นฟ้องคดีด้วยตนเองและการยื่นคำให้การแก้คดีด้วยตนเองนั้นง่ายกว่าที่เคยคิดเคยเข้าใจ เพราะเพียงแต่พาตนเองไปยื่นคำคู่ความที่ศาลเท่านั้น หากแต่จะไปอีกครั้งก็คือต้องการไปฟังคำพิพากษาโดยการตรวจดูคำพิพากษาด้วยตนเอง ส่วน เรื่องเอกสารทางกฎหมาย (คำคู่ความและเอกสารประกอบอื่นๆ) ทนายความของเราจัดทำให้อย่างเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์  ลูกความของเราเพียงแต่ลงชื่อในเอกสารเท่านั้น เคล็ดลับที่เราจะเปิดเผยคือ ท่านทำตามคำแนะนำของทนายความดังต่อไปนี้  ทั้งการไปยื่นคำฟ้อง คำให้การสู้คดีและการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

วิธียื่นคำฟ้องต่อศาลด้วยตนเอง เรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาอาคารชุด (คอนโด)
ก่อนยื่นเอกสาร
ก. ตรวจเอกสารให้เรียบร้อย (เอกสารฟ้อง ๔ ชุด)
ลงชื่อใน เอกสารหมาย ๑ – ๒ (เอกสารท้ายคำร้อง) และแนบสำเนาหนังสือรับรองในเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑ นำไปถ่ายเอกสารจำนวน ๓ ชุด (เพื่อทำเป็นสำเนาให้เหมือนกับต้นฉบับ)
๑. โจทก์ ลงชื่อในช่องที่มีชื่อตนเองทุกช่อง (ที่เว้นว่างไว้) ในเอกสารทางกฎหมายดังนี้
๑.๑ คำขอท้ายคำฟ้องอาญา
๑.๒ บัญชีพยานโจทก์
๑.๓ คำร้องขอปิดหมาย
จัดเอกสารดังนี้
๑. ต้นฉบับอย่างละ ๑ ชุด (เพื่อส่งให้ศาล) ประกอบด้วย
๑.๑ คำฟ้อง
๑.๒ บัญชีพยานโจทก์
๑.๓ คำร้องขอปิดหมาย
๑.๔ หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง ๓ แผ่น
๒. สำเนาอย่างละ ๓ ชุด ลงชื่อที่สำเนาเอกสารด้วย(เพื่อส่งให้จำเลยทั้งสอง) ประกอบด้วย
๑.๑ คำฟ้อง
๑.๒ บัญชีพยานโจทก์
๑.๓ คำร้องขอปิดหมาย
๓. สำเนาเอกสารที่ต้องนำกลับจากศาล (เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน) สำคัญที่สุด
๑.๑ คำฟ้อง
๑.๒ บัญชีพยานโจทก์
๑.๓ คำร้องขอปิดหมาย
การไปยื่นเอกสารต่อศาล (ศาลจังหวัด....ศาลแขวง)
(หมายนัดไต่สวนมูลฟ้องไม่ต้องเขียนอะไรเลย)
๑. ลงวันที่ในเอกสาร ๑.๑ , ๑.๒ ,๑.๓ (วันที่ท่านสะดวก) และลงชื่อริมกระดาษ
๒.ไปส่งเอกสารที่ห้องรับฟ้องคดีอาญา หรือห้องรับฟ้องคดีแพ่ง
๓. ส่งมอบเอกสารทั้งสี่ชุดให้เจ้าหน้าที่
๔. วางเงินค่านำส่งหมาย (ถามเจ้าหน้าที่ว่าวางเงินค่านำส่งหมายที่ไหน?) เช่น ประมาณ ๓๖๐ (ต.บางกร่าง) , ๒๑๐ (ต.ตลาดขวัญ) รวม ๕๗๐ บาท
๕. ลงชื่อนัดวันไต่สวนคำร้อง
๖. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ขอให้ประทับตรารับเอกสารให้ด้วยและนำสำเนาเอกสารในข้อ ๓ และ กลับบ้านเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

วิธียื่นคำให้การแก้คดีต่อศาลด้วยตนเอง สู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองผลคดี) สู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย สู้คดีสัญญาสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน (ออมสิน)

ก่อนยื่นเอกสาร ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องตัวหนังสือทับกับเส้น (ในเอกสารคำให้การจำเลยที่ ๑ และ ที่ ๒ สาระสำคัญอยู่ที่เนื้อความของคำให้การ)

หนึ่ง. ตรวจเอกสารให้เรียบร้อย

๑. จำเลยที่ ๑ ลงชื่อในช่องที่มีชื่อตนเองทุกช่อง (ที่เว้นว่างไว้) ในเอกสารทางกฎหมายดังนี้
๑.๑ คำให้การจำเลยที่ ๑
๑.๒ บัญชีพยานจำเลยที่ ๑
๑.๓ คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมาย
๑.๔ ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ (ผู้รับมอบฉันทะ)

๒. จำเลยที่ ๒ ลงชื่อในช่องที่มีชื่อตนเองทุกช่อง (ที่เว้นว่างไว้)
๒.๑ คำให้การจำเลยที่ ๒
๒.๒ บัญชีพยานจำเลยที่ ๒
๒.๓ ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ (ติดอากร ๑๐ บาทแล้ว)
๒.๔ ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง

สอง. จัดเอกสารดังนี้

๑. ต้นฉบับอย่างละ ๑ ชุด (เพื่อส่งให้ศาล) ประกอบด้วย
๑.๑ คำให้การจำเลยที่ ๑ , ที่ ๒
๑.๒ บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , ที่ ๒
๑.๓ ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒      
๑.๔ คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมาย
๑.๕ สำเนาบัตรประชาชนของจำเลยที่ ๒ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

๒. สำเนาอย่างละ ๑ ชุด (เพื่อส่งให้โจทก์) ประกอบด้วย
๑.๑ คำให้การจำเลยที่ ๑ , ที่ ๒
๑.๒ บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , ที่ ๒
๑.๓ คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมาย
(เอกสารเพื่อส่งให้โจทก์นี้ตาม ๑.๑ -๑.๔ หน้าแรก ใต้ข้อความที่ว่า คำให้การจำเลย , บัญชีพยานจำเลย , คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมาย และใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒ ที่เขียนข้อความว่า รับรองสำเนาถูกต้อง ลงชื่อใต้คำว่า รับรองสำเนาถูกต้อง ในเอกสารชื่อของตน)

๓. สำเนาเอกสารที่ต้องนำกลับจากศาล (เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน) สำคัญที่สุด
๑.๑ คำให้การจำเลยที่ ๑ , ที่ ๒
๑.๒ บัญชีพยานจำเลยที่ ๑ , ที่ ๒
๑.๓ ใบมอบฉันทะจำเลยที่ ๒      
๑.๔ คำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมาย

สาม. การไปยื่นเอกสารคำคู่ความต่อศาล (ศาลจังหวัด....../ศาลแขวง......)

๑.ไปที่ห้องเก็บสำนวนคดีดำ หรือ ศูนย์หน้าบัลลังก์
๒. ส่งมอบเอกสารทั้งสามชุดให้เจ้าหน้าที่
๓. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ขอให้ประทับตรารับเอกสารให้ด้วยและนำสำเนาเอกสารในข้อ ๓ กลับบ้านเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

วิธียื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกต่อศาลด้วยตนเอง

หนึ่ง ก่อนยื่นเอกสาร

ตรวจเอกสารให้เรียบร้อย ลงชื่อใน เอกสารหมาย ๑ – ...... (เอกสารท้ายคำร้อง) และนำไปถ่ายเอกสารจำนวน ๒ ชุด (เพื่อทำเป็นสำเนาให้เหมือนกับต้นฉบับ)

๑. ผู้ร้อง ลงชื่อในช่องที่มีชื่อตนเองทุกช่อง (ที่เว้นว่างไว้) ในเอกสารทางกฎหมายดังนี้
๑.๑ คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
๑.๒ บัญชีพยาน
๑.๓ คำร้องขอประกาศหนังสือพิมพ์

ต้องลงชื่อในเอกสารต้นฉบับดังนี้ (เพื่อเก็บไว้ยื่นต่อศาลวันสืบพยาน)
(๑) บัญชีเครือญาติ

สอง จัดเอกสารดังนี้
๑. ต้นฉบับอย่างละ ๑ ชุด (เพื่อส่งให้ศาล) ประกอบด้วย
๒.๑ คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
๓.๒ บัญชีพยาน
๔.๓ คำร้องขอประกาศหนังสือพิมพ์

๒. สำเนาอย่างละ ๑ ชุด (เพื่อส่งเป็นสำเนาไว้ที่ศาล) ประกอบด้วย
๑.๑ คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
๑.๒ บัญชีพยาน
๑.๓ คำร้องขอประกาศหนังสือพิมพ์

๓. สำเนาเอกสารที่ต้องนำกลับจากศาล (เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน) สำคัญที่สุด
๑.๑ คำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
๑.๒ บัญชีพยาน
 

สาม. การไปยื่นเอกสารต่อศาล (ศาลแพ่ง/ศาลแพ่งธนบุรี/ศาลจังหวัด)

๑. ลงวันที่ในเอกสารทุกฉบับ (วันที่ที่ท่านสะดวกจะไปยื่นคำร้องต่อศาล) และลงชื่อริมกระดาษ
๒.ไปยื่นคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องที่ห้อง รับฟ้องคดีแพ่ง
๓. ส่งมอบเอกสารทั้งสามชุดให้เจ้าหน้าที่
๔. ชำระเงินที่แผนกการเงิน ประมาณ ๑,๐๕๐ บาท (ค่าคำร้อง ๒๐๐ บาท , ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ ๕๐๐ บาท และค่านำส่งหมายนัดไต่สวนคำร้อง ๓๕๐ บาท)
๕. ลงชื่อนัดวันไต่สวนคำร้องไว้กับเจ้าหน้าที่รับฟ้อง
๖. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ขอให้ประทับตรารับเอกสารให้ด้วยและนำสำเนาเอกสารในข้อ ๓ และใบเสร็จรับเงิน กลับบ้านเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

(ขัดข้องสงสัยสิ่งใด โทรศัพท์สอบถามทนายความได้ตอดเวลาครับ)
ขอบคุณสื่อมวลชน

เสียงจากลูกค้าผู้ใช้บริการ
ขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ articleสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker