ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บริการของเรา
dot
bulletจัดเตรียมคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
bulletจัดเตรียมคำให้การสู้คดี
bulletจัดเตรียมคำฟ้องคดี
bulletเรียกคืนเงินค่าเปลี่ยนสัญญาจะซื้อจะขายคอนโด
bulletสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินผ่อนสินค้า อีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย (เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส)
bulletสู้คดีกู้เงินสินเชื่อธนาคารประชาชน (ธนาคารออมสิน)
bulletสู้คดีคอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ ภูเก็ต (รีโซลูชั่น เวย์)
bulletสู้คดีเซทเทเลม
bulletสู้คดีแคปปิตอล โอเค
dot
ตัวอย่างผลงานของเรา
dot
bulletตัวอย่างชนะคดีเช่าซื้อรถยนต์
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletเรื่องจริง บริษัทประกันชีวิตยอมจ่ายหนึ่งล้าน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บาย
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภคสินเชื่อธนาคารออมสิน
bulletตัวอย่างชนะคดีผู้บริโภค (เช่าซื้อรถยนต์)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.จราจร (เมาแล้วขับ)
bulletตัวอย่างชนะคดี พ.ร.บ.ศุลกากร
bulletตัวอย่างชนะคดีชั้นศาลอุทธรณ์
bulletคำสั่งศาลตั้งผู้จัดการมรดก (ดำเนินคดีด้วยตนเอง)
bulletตัวอย่างฟ้องเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ยอมชดใช้ค่าเสียหาย)
dot
ตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายฟรี
dot
bulletตัวอย่างจดหมายทวงหนี้ที่ไม่เป็นความจริง
bulletตัวอย่างคำฟ้อง
bulletตัวอย่างคำให้การจำเลย
bulletตัวอย่างคำร้องต่างๆ
bulletตัวอย่างเอกสารที่สำคัญอย่างอื่นๆ
bulletตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา
dot
บทความทางกฎหมายอื่นๆ
dot
bulletสู้คดีที่ถูกบริษัทซื้อหนี้มาฟ้องทุกชนิด
bulletคำฟ้องสั่งสอนทนายความ (เรื่องจริง)
bulletทนายความออนไลน์
bulletทนายความกับการตลาดแบบตรง
bulletอาชีพทนายความ
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในประมวลกฎหมาย
bulletทนายความ:อำนาจหน้าที่และสิทธิในพระราชบัญญัติอื่นๆ
bulletผู้ใหญ่บ้าน
bulletคดีซื้อขายที่เป็นคดีผู้บริโภค
dot
เพื่อนบ้านของเรา
dot
bulletสารบัญเว็บไทย
dot
Newsletter

dot


สำนักงานอัยการสูงสุด
กรมบังคับคดี
@sukadee.com


ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สำนักงานสู้คดีดอทคอมทนายความ

สำนักงานสู้คดีดอทคอม ทนายความออนไลน์ปรารถนาจะปวารณาตัวรับใช้ปวงชนชาวไทยโดยขอเสนอเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงานของทนายความนี้เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะช่วยสังคมโดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทั้งกฎหมายสารบัญญัติและวิธีสบัญญัติ เพราะว่าในทางหนึ่งบุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญาไม่ได้ ส่วนในอีกทางหนึ่งคือความรับผิดในทางแพ่งนั้นก็เป็นไปในทำนองเดียวกัน สำนักงานสู้คดีดอทคอม ทนายความออนไลน์ตั้งใจรับใช้ปวงชนด้วยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายโดยให้คำปรึกษากฎหมายฟรี หากท่านผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสู้คดีดอทคอม ทนายความออนไลน์มีปัญหาทางกฎหมายและต้องการสอบถามปัญหาของท่าน โปรดส่งคำถามของท่านไว้ที่กระดานสนทนาของเราที่หน้า “ปรึกษากฎหมายฟรี” แม้ว่าเราไม่สามารถตอบปัญหาของท่านได้ในทันทีทันใดก็ตาม ทนายความของเราจะตอบท่านเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทั้งจะพยายามอย่างเต็มกำลังความสามารถของเราที่จะศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบมาเสนอแก่ท่าน นอกจากนี้เราได้นำเสนอตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญต่างๆ เช่น ตัวอย่างคำฟ้อง ตัวอย่างคำให้การสู้คดีของจำเลย ตัวอย่างคำร้อง ตัวอย่างบัญชีพยาน ตัวอย่างรายงานกระบวนพิจารณาคดี ตัวอย่างสัญญประนีประนอมยอมความ ตัวอย่างคำพิพากษาศาลชั้นต้น และตัวอย่างอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น ซึ่งตัวอย่างเอกสารทางกฎหมายที่สำนักงานสู้คดีดอทคอม ทนายความออนไลน์ได้นำมาแบ่งปันแก่ท่านเหล่านี้เกิดมาจากประสบการณ์ของทนายความและการดำเนินคดีของทนายความในสำนักงานทนายความของเราที่เกิดขึ้นจริงในศาล ท่านสามารถศึกษาเปรียบเทียบและนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในทางคดีที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์เกี่ยวกับคดีของท่าน โดยให้ถือเสมือนว่าเราทำหน้าที่เป็นทนายความโดยได้เป็นที่ปรึกษากฎหมายและให้คำปรึกษากฎหมายฟรีแก่ท่าน

            การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลนั้นส่วนมากประชาชนจะเข้าใจผิดกันว่าทำด้วยตนเองไม่ได้ต้องพึ่งพาทนายความทุกอย่างทุกครั้ง ความจริงคือกระบวนพิจารณาคดีในศาลหลายเรื่องแม้จะไม่มีทนายความไปศาลกับท่าน ท่านก็สามารถทำหน้าที่ทนายความได้ด้วยตัวของท่านเองในฐานะตัวความ เช่น การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก การสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฟ้องกู้เงินเรียนเมื่อท่านถูกกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฟ้องคดีเราพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายเพื่อสู้คดีให้กับท่านแบบรับรองผลคดีการสู้คดีสัญญาสินเชื่อเงินสดอีซี่บายการสู้คดีกู้เงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน(ออมสิน) และคดีผู้บริโภคชนิดอื่นๆ เช่นคดีบัตรเครดิต เนื่องจากสำนักงานสู้คดีดอท คอมทนายความของเราบริการทุกเขตอำนาจศาลทั่วประเทศโดยวิธีการเรียงคำให้การสู้คดีแบบออนไลน์ ทนายความในสำนักงานทนายความของเราจะจัดเตรียมคำให้การจำเลยให้แก่ท่านพร้อมทั้งเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นทุกอย่าง เพื่อให้ท่านสามารถไปศาลต่อสู้คดีได้ด้วยการเป็นทนายความให้ตนเองเราจะแนะนำเทคนิคและวิธีการในการไปศาลเพื่อฟ้องคดีหรือเพื่อต่อสู้คดีในศาลแก่ท่านเพื่อให้ท่านมั่นใจและสามารถถกเถียงหรือแถลงต่อศาลรวมทั้งโต้ตอบเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาททางคดีของท่านกับคู่ความหรือกับทนายความอีกฝ่ายหนึ่งได้เหมือนกับที่บรรดาทนายความได้ปฏิบัติกันรวมทั้งวิธีที่ท่านจะสามารถทำความตกลงหรือเจรจาต่อรองเพื่อประโยชน์สูงสุดในทางคดีของท่านเพราะสำนักงานสู้คดีดอทคอมทนายความออนไลน์จะให้คำแนะนำวิธีสู้คดีโดยเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับท่านเพื่อท่านจะพรักพร้อมที่จะต่อสู้คดีได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันแรกที่ไปตามหมายเรียกของศาลหรือวันที่ศาลนัดพิจารณาไกล่เกลี่ให้การแก้คดีและนัดสืบพยาน ทนายความของเราขอยืนยันว่าการต่อสู้คดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานฟ้องกู้เงินเรียนนั้น ท่านจำเป็นที่จะต้องไปศาลเพื่อยื่นคำให้การต่อสู้คดีและเอกสารทางกฎหมายที่จำเป็นอย่างอื่นๆเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ทั้งเรารับรองผลคดี หากท่านจะไปศาลครั้งอื่นก็ไปเพื่อฟังคำพิพากษาเท่านั้นเราเป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายที่มีผลงานเชิงประจักษ์ที่ท่านสามารถตรวจสอบได้จากผลงาน ชนะคดีต่างๆ ที่ผ่านมาโดยลูกความของเราทุกคนเป็นเสมือนทนายความให้แก่ตนเอง

            ขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านได้กรุณาแวะมาเยี่ยมชมเว็บไซต์สำนักงานสู้คดีดอทคอม ทนายความออนไลน์ของเรา พวกเรายินดีและเต็มใจให้บริการแก่ทุกท่านครับ

                      

Youtube
No article here !
ทนายความ ปกป้องสิทธิของผู้บริโภค

คดีผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค

More...

ทนายความ เรียงคำร้องขอตั้งผู้จัดการทรัพย์มรดกให้ท่าน

จำเป็นต้องมีการจัดการมรดกเพราะอะไร?

More...

หมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง ทนายความ แก้ไขปัญหาให้ท่านได้

เมื่อถูกฟ้องแล้วจะได้รับหมายศาลดังภาพนี้ที่ที่อยู่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

More...

ทนายความ ให้คำปรึกษาท่านก่อนไปห้องไกล่เกลี่ยคดี

เมื่อท่านไปศาลเพื่อการไกล่เกลี่ย ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

More...

ทนายความ ถือว่าโฉนดที่ดินเป็นพยานเอกสารที่สำคัญอย่างหนึ่ง

บุคคลที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกคือใคร?

More...

ทนายความ สามารถแนะนำท่านให้เข้าใจสิทธิของท่านได้

ในปัจจุบันประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้ถูกละเมิดสิทธิเป็นจำนวนมาก

More...

คำขอบคุณจากลูกความถึง ทนายความ

ข้อความนี้เป็นจดหมายจากผู้ใช้บริการที่ชนะคดีทีศาลจังหวัดจันทบุรี โดยศาลพิพากษายกฟ้อง

More...

ทนายความ ช่วยแนะนำท่านอย่างดีก่อนไปศาล

ท่านอาจสงสัยว่าท่านสามารถไปดำเนินคดีที่ศาลเองได้อย่างไร?

More...

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ กล่าวถึงสู้คดีดอทคอม ทนายความ

ขอขอบคุณหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ที่ได้กรุณาแนะนำเว็บไซต์นี้

More...

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

สู้คดีดอทคอมทนายความ
ที่อยู่ :  เลขที่ 14 ซอยพึ่งมี 38 ถ. สุขุมวิท 93 แขวง : บางจาก เขต :  พระโขนง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ :10260
อีเมล ทนายความ : sepher@hotmail.co.th

Line ID: @sukadee.com
 

Free PageRank Checker